ICS: 43.040 - Sistemi za cestna vozila

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 212
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 624:2011
angleško: Specification for dedicated LPG appliances - Room sealed LPG space heating equipment for installation in vehicles and boats
slovensko: Specifikacija za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin - Grelne naprave za zaprte prostore za vgradnjo v vozila in čolne
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.100.20 47.020.90 43.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4165:2003
angleško: Road vehicles - Electrical connections - Double-pole connection (ISO 4165:2001)
slovensko: Cestna vozila – Električni priključki – Dvopolne vtične naprave (ISO 4165:2001)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 722-1:2004
angleško: Leisure accommodation vehicles - Liquid fuel heating systems - Part 1: Caravans and caravan holiday homes
slovensko: Bivalna počitniška vozila – Sistem ogrevanja na tekoča goriva – 1. del: Počitniške prikolice in premične počitniške hišice
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 43.040.60 43.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14823:2017
angleško: Intelligent transport systems - Graphic data dictionary (ISO 14823: 2017)
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Seznam grafičnih simbolov (ISO 14823:2017)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15005:2017
angleško: Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Dialogue management principles and compliance procedures (ISO 15005:2017)
slovensko: Cestna vozila - Ergonomski vidiki transportnih informacij in kontrolnih sistemov - Načela za upravljanje pogovorov in postopki ugotavljanja skladnosti (ISO 15005:2017)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15006:2011
angleško: Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Specifications for in-vehicle auditory presentation (ISO 15006:2011)
slovensko: Cestna vozila - Ergonomski vidiki transportnih informacij in kontrolnih sistemov - Specifikacije za zvočno predstavitev v vozilu (ISO 15006:2011)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.60 43.040.15 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15008:2017
angleško: Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Specifications and test procedures for in-vehicle visual presentation (ISO 15008:2017)
slovensko: Cestna vozila - Ergonomski vidiki transportnih informacij in kontrolnih sistemov - Specifikacije in postopki preskušanja vizualne predstavitve v vozilu (ISO 15008:2017)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15504:2007
angleško: Public transport - Road vehicles - Visible variable passenger information devices inside the vehicle
slovensko: Javni prevoz - Cestna vozila - Vidne spremenljive naprave v vozilu za informiranje potnikov
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 03.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15762:2008
angleško: Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection (EFC) - Ensuring the correct function of EFC equipment installed behind metallised windshield
slovensko: Cestna transportna in prometna telematika - Elektronsko pobiranje pristojbin (EFC) - Zagotavljanje pravilnega delovanja opreme za elektronsko pobiranje pristojbin (EFC), nameščene za vetrobranskim steklom s kovinsko prevleko
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16072:2015
angleško: Intelligent transport systems - ESafety - Pan-European eCall operating requirements
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Zahteve za delovanje vseevropskega elektronskega klica v sili
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 35.240.60 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16102:2011
angleško: Intelligent transport systems - ECall - Operating requirements for third party support
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Elektronski klic v sili - Operativne zahteve za podporo tretje stranke
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 13.200 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16219:2011
angleško: Electronic Fee Collection - Value added services based on EFC on-board equipment
slovensko: Elektronsko pobiranje pristojbin - Storitve z dodano vrednostjo, izvajane z opremo EFC na vozilu
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16454:2015
angleško: Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Preskušanje skladnosti e-klica v zvezi pošiljatelj-prejemnik
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 13.200 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1648-1:2018
angleško: Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 1: Caravans
slovensko: Bivalna počitniška vozila - 12 V enosmerna električna napeljava male napetosti - 1. del: Počitniške prikolice
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.100 43.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1648-2:2018
angleško: Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 2: Motor caravans
slovensko: Bivalna počitniška vozila - 12 V enosmerna električna napeljava male napetosti - 2. del: Avtodomi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.100 43.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16596:2013
angleško: Electric-electronic interface between chassis-cab and bodywork of refuse collection vehicles (RCVs)
slovensko: Električno-elektronski vmesnik med šasijo (podvozjem) s kabino in karoserijo vozil za zbiranje odpadkov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40 43.160 43.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16661:2015
angleško: Road vehicles and Tyre Pressure Gauges (TPG) - Interoperability between Tyre Information Systems (TIS) and TPG - Interfaces and Requirements
slovensko: Cestna vozila in merilniki tlaka v pnevmatikah (TPG) - Medobratovalnost med sistemom podatkov o pnevmatikah (TIS) in TPG - Vmesniki in zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.040.80 35.240.99 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16786:2018
angleško: Road restraint systems - Truck Mounted Attenuators - Performance classes, impact test acceptance criteria and test performance
slovensko: Oprema cest - Blažilnik trka za tovorna vozila (TMA) - Razredi uporabnosti, merila za preskušanje ob naletu in preskus zmogljivosti
TC: OCE - Oprema za ceste ICS: 43.080.10 43.040.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16882:2016
angleško: Road vehicles - Security of the mechanical seals used on tachographs - Requirements and test procedures
slovensko: Cestna vozila - Varnost mehanskih tesnil na tahografih - Zahteve in postopki preskušanja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 43.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16944:2017
angleško: Agricultural machinery and tractors - Standardized access to repair and maintenance information (RMI) - Requirements
slovensko: Kmetijski stroji in traktorji - Standardizirani dostop do informacij o popravilih in vzdrževanju (RMI) - Zahteve
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 43.040.15 65.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17287:2003
angleško: Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Procedure for assessing suitability for use while driving (ISO 17287:2003)
slovensko: Cestna vozila - Ergonomski vidiki transportnih informacij in kontrolnih sistemov – Postopki za ocenjevanje primernosti uporabe med vožnjo (ISO 17287:2003)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.30 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 17425:2016
angleško: Intelligent transport systems - Cooperative systems - Data exchange specification for in-vehicle presentation of external road and traffic related data (ISO 17425:2016)
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistemi - Specifikacije za izmenjavo zunanjih cestnih in prometnih podatkov za prikaz v vozilu (ISO 17425:2016)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 43.040.15 35.240.60 03.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 19321:2020
angleško: Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Dictionary of in-vehicle information (IVI) data structures (ISO/TS 19321:2020)
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistem (ITS) - Podatkovni slovar informacijskih struktur v vozilih (IVI) (ISO/TS 19321:2020)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.60 43.040.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50148:1995
angleško: Electronic taximeters
slovensko: Electronic taximeters
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 03.220.01 43.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50408:2008
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for cab heaters for vehicles
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne zahteve za grelnike kabine v vozilih
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 43.040.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi