ICS: 71 - KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 495
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 20-1:1992
angleško: Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against Lyctus Brunneus (Stephens) - Part 1: Application by surface treatment (laboratory method)
slovensko: Zaščitna sredstva za les - Določanje učinkovitosti preventivne zaščite proti rjavemu parketarju Lyctus brunneus (Stephens) - 1. del: Površinsko nanašanje - Laboratorijska metoda
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 20-2:1993
angleško: Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against Lyctus brunneus (Stephens) - Part 2: Application by impregnation (Laboratory method)
slovensko: Zaščitna sredstva za les - Določanje učinkovitosti preventivne zaščite proti rjavemu parketarju Lyctus brunneus (Stephens) - 2. del: Globinska impregnacija lesa - Laboratorijska metoda
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 212:2003
angleško: Wood preservatives - General guidance on sampling and preparation for analysis of wood preservatives and treated timber
slovensko: Zaščitna sredstva za les – Splošna navodila za vzorčenje in pripravo zaščitnih sredstev za les in zaščitenega lesa za analizo
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 275:1992
angleško: Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against marine borers
slovensko: Zaščitna sredstva za les – Ugotavljanje preventivne učinkovitosti zaščitnega sredstva proti morskim organizmom
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 304:1985
angleško: Surface active agents -- Determination of surface tension by drawing up liquid films
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Določanje površinske napetosti s sestavo tekočinskih filmov
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 370:1993
angleško: Wood preservatives - Determination of eradicant efficacy in preventing emergence of Anobium punctatum (De Geer)
slovensko: Zaščitna sredstva za les – Ugotavljanje učinkovitosti preventivnega delovanja proti navadnemu trdoglavcu Anobium punctatum (De Geer)
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 383:1976
angleško: Laboratory glassware -- Interchangeable conical ground joints
slovensko: Laboratorijska steklovina - Medsebojno zamenljivi stožčasto brušeni spoji
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 387:1977
angleško: Hydrometers -- Principles of construction and adjustment
slovensko: Hidrometri - Načela za konstruiranje in umerjanje
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 456:1973
angleško: Surface active agents -- Analysis of soaps -- Determination of free caustic alkali
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Analize mil - Določevanje prostih jedkih alkalij
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 457:1983
angleško: Soaps -- Determination of chloride content -- Titrimetric method
slovensko: Mila - Določanje vsebnosti klorida - Titrimetrijska metoda
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 607:1980
angleško: Surface active agents and detergents -- Methods of sample division
slovensko: Površinsko aktivne snovi in detergenti - Metode delitve vzorca
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 641:1975
angleško: Laboratory glassware -- Interchangeable spherical ground joints
slovensko: Laboratorijska steklovina - Medsebojno zamenljivi kroglasto brušeni spoji
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 650:1977
angleško: Relative density 60/60 degrees F hydrometers for general purposes
slovensko: Hidrometri za relativno gostoto za splošno uporabo 60/60 °F
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 672:1978
angleško: Soaps -- Determination of moisture and volatile matter content -- Oven method
slovensko: Mila - Določanje vlage in vsebnost hlapnih snovi - Metoda sušenja v pečici
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 684:1974
angleško: Analysis of soaps -- Determination of total free alkali
slovensko: Analiza mil - Določanje vseh prostih alkalij
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 696:1975
angleško: Surface active agents -- Measurement of foaming power -- Modified Ross-Miles method
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Merjenje moči penjenja - Modificirana Ross-Milesova metoda
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 718:1990
angleško: Laboratory glassware -- Thermal shock and thermal shock endurance -- Test methods
slovensko: Laboratorijska steklovina - Termični šok in vzdržljivost pri termičnem šoku - Preskusne metode
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 758:1976
angleško: Liquid chemical products for industrial use -- Determination of density at 20 degrees C
slovensko: Tekoči kemijski proizvodi za industrijsko uporabo - Določanje gostote pri 20 °C
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 759:1981
angleško: Volatile organic liquids for industrial use -- Determination of dry residue after evaporation on water bath -- General method
slovensko: Hlapne organske tekočine za industrijsko uporabo - Določanje suhega preostanka po odhlapevanju na vodni kopeli - Splošna metoda
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 760:1978
angleško: Determination of water -- Karl Fischer method (General method)
slovensko: Določanje vode - Karl Fischerjeva metoda (Splošna metoda)
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 807:2001
angleško: Wood preservatives - Determination of the effectiveness against soft rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms
slovensko: Zaščitna sredstva za les – Ugotavljanje učinkovitosti zaščitnega sredstva proti glivam razkrojevalkam lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 862:1995
angleško: Surface active agents - Vocabulary - Trilingual version (ISO 862:1984/Cor 1:1993)
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Slovar - Trijezična izdaja (ISO 862:1984/P1:1993)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 01.040.71 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 893:1989
angleško: Surface active agents -- Technical alkane sulfonates -- Methods of analysis
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Tehnični alkan sulfonati - Analitske metode
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 894:1977
angleško: Surface active agents -- Technical sodium primary alkylsulphates -- Methods of analysis
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Tehnični natrijevi primarni alkilsulfonati - Analitske metode
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 895:1977
angleško: Surface active agents -- Technical sodium secondary alkylsulphates -- Methods of analysis
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Tehnični natrijevi sekundarni alkilsulfonati - Analitske metode
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi