ICS: 77.080 - Železne kovine

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 141
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 439:2020
angleško: Steel and cast irons - Determination of silicon content - Gravimetric method (ISO 439:2020)
slovensko: Jeklo in železove litine - Določevanje silicija - Gravimetrijska metoda (ISO 439:2020)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 642:1999
angleško: Steel - Hardenability test by end quenching (Jominy test) (ISO 642:1999)
slovensko: Jeklo - Preskus kaljivosti jekla po Jominyju (ISO 642:1999)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.99 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 643:2020
angleško: Steels - Micrographic determination of the apparent grain size (ISO 643:2019, Corrected version 2020-03)
slovensko: Jekla - Mikrografsko določevanje navidezne velikosti kristalnih zrn (ISO 643:2019, popravljena različica 2020-03)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.080.20 77.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1560:2011
angleško: Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers
slovensko: Livarstvo - Sistem označevanja železove litine - Označevalni simboli in številke za material
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 01.075 77.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1563:2018
angleško: Founding - Spheroidal graphite cast irons
slovensko: Livarstvo - (Siva) litina s kroglastim grafitom
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2639:2002
angleško: Steels - Determination and verification of the depth of carburized and hardened cases (ISO 2639:2002)
slovensko: Jekla - Določevanje in preverjanje cementacijske in kalilne globine (ISO 2639:2002)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.040.99 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3887:2018
angleško: Steels - Determination of the depth of decarburization (ISO 3887:2017)
slovensko: Jekla - Določevanje globine razogličene plasti (ISO 3887:2017)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.080.20 77.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4885:2018
angleško: Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary (ISO 4885:2018)
slovensko: Železove zlitine - Toplotna obdelava - Slovar (ISO 4885:2018)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 25.200 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4934:2003
angleško: Steel and iron - Determination of sulfur content - Gravimetric method (ISO 4934:2003)
slovensko: Steel and iron - Determination of sulfur content - Gravimetric method (ISO 4934:2003)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.040.30 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4938:2016
angleško: Steel and irons - Determination of nickel content - Gravimetric or titrimetric method (ISO 4938:2016)
slovensko: Jeklo in železo - Določevanje niklja - Gravimetrijska ali titrimetrijska metoda (ISO 4938:2016)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4945:2018
angleško: Steel - Determination of nitrogen - Spectrophotometric method (ISO 4945:2018)
slovensko: Jeklo - Določevanje dušika - Spektrometrična metoda (ISO 4945:2018)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.040.30 77.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4946:2016
angleško: Steel and cast iron - Determination of copper content - 2,2'-Diquinolyl spectrophotometric method (ISO 4946:2016)
slovensko: Jeklo in lito železo - Določevanje bakra - Spektrofotometrijska metoda z 2,2-dikinolilom (ISO 4946:2016)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 71.040.50 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4947:2020
angleško: Steel and cast iron - Determination of vanadium content - Potentiometric titration method (ISO 4947:2020)
slovensko: Jeklo in lito železo - Določevanje vanadija - Potenciometrijska metoda titracije (ISO 4947:2020)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 945-1:2019
angleško: Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO 945-1:2019)
slovensko: Mikrostruktura železove litine - 1. del: Razvrščanje grafita z vizualno analizo (ISO 945-1:2019)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10001:1990
angleško: Definition and classification of pig-irons
slovensko: Definicija in razvrščanje grodljev
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.10 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10020:2000
angleško: Definition and classification of grades of steel
slovensko: Definicija in razvrščanje jekel
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.20 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10071:2012
angleško: Chemical analysis of ferrous products - Determination of manganese in steels and irons - Electrometric titration method
slovensko: Kemijska analiza železnih materialov - Ugotavljanje mangana v jeklih in železu - Elektrometrično-titracijska metoda
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-2:2001
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 2. del: Obločno varjenje feritnih jekel
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.080.20 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-5:2003
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 5: Welding of clad steel
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 5. del: Varjenje platiranega jekla
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.080.20 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10177:2019
angleško: Steels - Determination of calcium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
slovensko: Jeklo - Določevanje kalcija - Metoda s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo (FAAS)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.20 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10181:2019
angleško: Steels - Determination of lead content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
slovensko: Jeklo - Določevanje svinca - Metoda s plamensko atomsko absorpcijsko spektrometrijo (FAAS)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.20 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10200:2012
angleško: Chemical analysis of ferrous materials - Determination of boron in steel - Spectrophotometric method
slovensko: Kemična analiza železovih materialov - Določevanje bora in jekla - Spektrofotometrična metoda
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10211:2013
angleško: Chemical analysis of ferrous materials - Determination of titanium in steels and cast irons - Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko: Kemična analiza železovih zlitin - Določevanje titana v jeklih in železovih litinah - Plamenska atomska absorpcijska spektrometrična metoda
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 10247:2017
angleško: Micrographic examination of the non-metallic inclusion content of steels using standard pictures
slovensko: Mikrografsko ugotavljanje deleža nekovinskih vključkov v jeklih z uporabo standardnih slik
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 77.080.20 77.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 10261:2018
angleško: Iron and steel - European standards for the determination of chemical composition
slovensko: Železo in jeklo - Evropski standardi za določevanje kemijske sestave
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.080.01 77.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi