ICS: 13.230 - Varstvo pred eksplozijo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 110
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1755:2015
angleško: Safety of industrial trucks - Operation in potentially explosive atmospheres - Use in flammable gas, vapour, mist and dust
slovensko: Varnost vozil za talni transport - Obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah - Uporaba v območju vnetljivega plina, pare, megle in prahu
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 13.230 53.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1839:2017
angleško: Determination of explosion limits of gases and vapours and determination of the limiting oxygen concentration (LOC) for flammable gases and vapours
slovensko: Ugotavljanje mej eksplozivnosti plinov in hlapov ter ugotavljanje mejne koncentracije kisika (LOC) za vnetljive pline in pare
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1127-1:2019
angleško: Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
slovensko: Eksplozivne atmosfere - Protieksplozijska zaščita - 1. del: Osnovni pojmi in metodologija
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1127-2:2014
angleško: Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining
slovensko: Eksplozivne atmosfere - Protieksplozijska zaščita - 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 73.020 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13237:2012
angleško: Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
slovensko: Potencialno eksplozivne atmosfere - Izrazi in definicije za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13541:2012
angleško: Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure
slovensko: Steklo v gradbeništvu - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in razvrščanje odpornosti proti zvočnemu tlaku pri eksploziji
TC: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS: 81.040.20 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14373:2005
angleško: Explosion suppression systems
slovensko: Sistemi za dušenje eksplozij
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14460:2018
angleško: Explosion resistant equipment
slovensko: Eksplozijsko vzdržljiva oprema
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 29.260.20 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14491:2012
angleško: Dust explosion venting protective systems
slovensko: Zaščitni sistemi za razbremenitev tlaka eksplozije prahu
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14797:2006
angleško: Explosion venting devices
slovensko: Naprave za razbremenitev tlaka eksplozij
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14983:2007
angleško: Explosion prevention and protection in underground mines - Equipment and protective systems for firedamp drainage
slovensko: Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih - Oprema in zaščitni sistemi za odvajanje jamskega plina
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230 73.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14994:2007
angleško: Gas explosion venting protective systems
slovensko: Sistemi za razbremenitev tlaka plinskih eksplozij
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230 13.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15089:2009
angleško: Explosion Isolation Systems
slovensko: Sistemi za ločitev eksplozij
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15188:2020
angleško: Determination of the spontaneous ignition behaviour of dust accumulations
slovensko: Določanje lastnosti samovžiga usedlih plasti prahu
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.220.40 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15198:2007
angleško: Methodology for the risk assessment of non-electrical equipment and components for intended use in potentially explosive atmospheres
slovensko: Metodologija za oceno tveganja neelektrične opreme in komponent, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15233:2007
angleško: Methodology for functional safety assessment of protective systems for potentially explosive atmospheres
slovensko: Metodologija za varnostno oceno delovanja zaščitnih sistemov za potencialno eksplozivne atmosfere
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15281:2006
angleško: Guidance on Inerting for the Prevention of Explosions
slovensko: Vodilo o inertizaciji za preprečitev eksplozij
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15794:2009
angleško: Determination of explosion points of flammable liquids
slovensko: Ugotavljanje točk eksplozije vnetljivih tekočin
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15967:2011
angleško: Determination of maximum explosion pressure and the maximum rate of pressure rise of gases and vapours
slovensko: Ugotavljanje najvišjega tlaka eksplozije in največje hitrosti naraščanja tlaka plinov in hlapov
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16009:2011
angleško: Flameless explosion venting devices
slovensko: Neplamenske naprave za razbremenitev tlaka eksplozij
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16020:2011
angleško: Explosion diverters
slovensko: Preusmerjevalniki eksplozij
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16447:2014
angleško: Explosion isolation flap valves
slovensko: Eksplozijsko izolacijski ventili
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 23.060.50 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16829:2016
angleško: Fire and explosion prevention and protection for bucket elevators
slovensko: Preprečevanje in eksplozijska zaščita korčnih elevatorjev pred požarom in eksplozijo
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 13.220.20 13.230
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/CLC/TR 16832:2015
angleško: Selection, use, care and maintenance of personal protective equipment for preventing electrostatic risks in hazardous areas (explosion risks)
slovensko: Izbira, uporaba, nega in vzdrževanje osebne varovalne opreme za preprečevanje elektrostatičnih tveganj v nevarnih območjih (tveganja eksplozije)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.230 13.340.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17274:2018
angleško: Nanotechnologies - Guidelines for determining protocols for the explosivity and flammability of powders containing nano-objects (for transport, handling and storage)
slovensko: Nanotehnologija - Smernice za določanje protokolov za eksplozivnost in vnetljivost praškov, ki vsebujejo nanomateriale (za transport, ravnanje z njimi in shranjevanje)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.220.40 13.230 07.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi