ICS: 31.180 - Tiskana vezja (TIV) in tiskane plošče

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 232
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60097
angleško: Grid systems for printed circuits
slovensko: Mrežni sistem za plošče tiskanega vezja
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60194:2006
angleško: Printed board design, manufacture and assembly - Terms and definitions
slovensko: Načrtovanje, izdelava in sestavljanje tiskanih plošč – Izrazi in definicije (IEC 60194:2006)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 01.040.31 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 123000:1991
angleško: Generic Specification: Printed boards
slovensko: Generic Specification: Printed boards
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 123100:1992
angleško: Sectional Specification: Single and double-sided printed boards with plain holes
slovensko: Sectional Specification: Single and double-sided printed boards with plain holes
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 123200:1992
angleško: Sectional Specification: Single and double sided printed boards with plated-through holes
slovensko: Sectional Specification: Single and double sided printed boards with plated-through holes
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 123300:1992
angleško: Sectional Specification: Multilayer printed boards
slovensko: Sectional Specification: Multilayer printed boards
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 123400:1992
angleško: Sectional Specification: Flexible printed boards without through connections
slovensko: Sectional Specification: Flexible printed boards without through connections
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 123500:1992
angleško: Sectional Specification: Flexible printed boards with through connections
slovensko: Sectional Specification: Flexible printed boards with through connections
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CECC 200 025:1998
angleško: Process Assessment Schedule: Printed board assembly facilities
slovensko: Process Assessment Schedule: Printed board assembly facilities
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61086-1:2004
angleško: Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) -- Part 1: Definitions, classification and general requirements
slovensko: Prevleke za z elementi opremljene tiskane plošče (standardne prevleke) - 1. del: Definicije, razvrstitev in splošne zahteve (IEC 61086-1:2004)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 31.180 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61086-2:2004
angleško: Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) -- Part 2: Methods of test
slovensko: Prevleke za z elementi opremljene plošče tiskanega vezja (standardne prevleke) - 2. del: Preskusne metode (IEC 61086-2:2004)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 31.180 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61188-7:2017
angleško: Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 7: Electronic component zero orientation for CAD library construction
slovensko: Plošče tiskanih vezij in sestavi plošč tiskanih vezij - Oblika in uporaba - 7. del: Ničelna orientacija elektronske komponente za izdelavo knjižnice CAD
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61189-1:1997
angleško: Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 1: General test methods and methodology
slovensko: Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 1: General test methods and methodology
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.190 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61189-2:2006
angleško: Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies -- Part 2: Test methods for materials for interconnection structures
slovensko: Preskusne metode za električne materiale, tiskane plošče, povezovalne strukture in sestave - 2. del: Preskusne metode za materiale povezovalnih struktur (IEC 61189-2:2006)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.190 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61189-3:2008
angleško: Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies -- Part 3: Test methods for interconnection structures (printed boards)
slovensko: Preskusne metode za električne materiale, tiskane plošče, povezovalne strukture in sestave - 3. del: Preskusne metode za povezovalne strukture (tiskanih plošč) (IEC 61189-3:2007)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.190 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61189-5:2006
angleško: Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies -- Part 5: Test methods for printed board assemblies
slovensko: Preskusne metode za električne materiale, tiskane plošče, povezovalne strukture in sestave – 5. del: Preskusne metode za sestave tiskanih plošč (IEC 61189-5:2006)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.190 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61189-6:2006
angleško: Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies -- Part 6: Test methods for materials used in manufacturing electronic assemblies
slovensko: Preskusne metode za električne materiale, tiskane plošče, povezovalne strukture in sestave – 6. del: Preskusne metode za materiale pri izdelavi elektronskih sestavov (IEC 61189-6:2006)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.190 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61191-1:2013
angleško: Printed board assemblies - Part 1: Generic specification - Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies
slovensko: Sestavi plošč tiskanih vezij - 1. del: Rodovna specifikacija - Zahteve za spajkane električne in elektronske sestave, ki uporabljajo tehnologije površinske montaže in sorodne tehnologije (IEC 61191-1:2013)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
Razveljavitev: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61191-1:2018
angleško: Printed board assemblies - Part 1: Generic specification - Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies
slovensko: Sestavi plošč tiskanih vezij - 1. del: Rodovna specifikacija - Zahteve za spajkane električne in elektronske sestave, ki uporabljajo tehnologije površinske montaže in sorodne tehnologije
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180 31.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61191-2:2017
angleško: Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered assemblies
slovensko: Sestavi plošč tiskanih vezij - 2. del: Področna specifikacija - Zahteve za površinsko nameščene spajkane sestave
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180 31.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61191-3:2017
angleško: Printed board assemblies - Part 3: Sectional specification - Requirements for through-hole mount soldered assemblies
slovensko: Sestavi plošč tiskanih vezij - 3. del: Področna specifikacija - Zahteve za spajkane sestave, nameščene v skoznjih luknjah
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61191-4:2017
angleško: Printed board assemblies - Part 4: Sectional specification - Requirements for terminal soldered assemblies
slovensko: Sestavi plošč tiskanih vezij - 4. del: Področna specifikacija - Zahteve za sestave s spajkalnimi priključki
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61191-6:2010
angleško: Printed board assemblies - Part 6: Evaluation criteria for voids in soldered joints of BGA and LGA and measurement method (IEC 61191-6:2010)
slovensko: Sestavi tiskanih plošč - 6. del: Merila za vrednotenje praznin v spajkanih spojih pri komponentah BGA in LGA in merilna metoda (IEC 61191-6:2010)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61193-1:2002
angleško: Quality assessment systems -- Part 1: Registration and analysis of defects on printed board assemblies
slovensko: Quality assessment systems - Part 1: Registration and analysis of defects on printed board assemblies
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 03.120.99 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61193-3:2013
angleško: Quality assessment systems - Part 3: Selection and use of sampling plans for printed boards and laminate end-products and in-process auditing
slovensko: Sistemi ocenjevanja kakovosti - 3. del: Izbira in uporaba planov vzorčenja za pregledovanje tiskanih plošč in laminatov končnih izdelkov in presojanje med procesom
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 03.120.99 31.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi