ICS: 13.340.40 - Varovanje dlani in rok

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 67
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 407:2020
angleško: Protective gloves and other hand protective equipments against thermal risks (heat and/or fire)
slovensko: Varovalne rokavice in druga oprema za zaščito rok pred toplotnimi tveganji (toplote in/ali ognja)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 421:2010
angleško: Protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination
slovensko: Varovalne rokavice za zaščito pred ionizirnim sevanjem in radioaktivno kontaminacijo
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 511:2006
angleško: Protective gloves against cold
slovensko: Rokavice za zaščito pred mrazom
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 374-1:2016
angleško: Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks (ISO 374-1:2016)
slovensko: Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi - 1. del: Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred kemičnimi tveganji (ISO 374-1:2016)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 374-2:2019
angleško: Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration (ISO 374-2:2019)
slovensko: Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi - 2. del: Ugotavljanje odpornosti proti penetraciji (ISO 374-2:2019)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 374-4:2019
angleško: Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals (ISO 374-4:2019)
slovensko: Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi - 4. del: Ugotavljanje odpornosti proti razkroju zaradi kemikalij (ISO 374-4:2019)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 374-5:2016
angleško: Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks (ISO 374-5:2016)
slovensko: Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi - 5. del: Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred tveganji, povezanimi z mikroorganizmi (ISO 374-5:2016)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10819:2013
angleško: Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand (ISO 10819:2013)
slovensko: Mehanske vibracije in udarci - Vibracije dlan-roka - Merjenje in vrednotenje prenosov vibracij z rokavice na dlan roke (ISO 10819:2013)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.340.40 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1082-1:1996
angleško: Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 1: Chain mail gloves and arm guards
slovensko: Varovalna obleka – Rokavice in ščitniki rok za varovanje pred urezninami in vbodom ročnega noža – 1. del: Rokavice pletene iz žice in ščitniki rok
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1082-2:2000
angleško: Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 2: Gloves and arm guards made of material other than chain mail
slovensko: Varovalna obleka - Rokavice in ščitniki rok za varovanje pred urezninami in vbodom ročnega noža - 2. del: Rokavice in ščitniki rok, ki niso spleteni iz žice
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1082-3:2000
angleško: Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 3: Impact cut test for fabric, leather and other materials
slovensko: Varovalna obleka - Rokavice in ščitniki rok za varovanje pred urezninami in vbodom ročnega noža - 3. del: Preskus z urezom za tkanine, usnje in druge materiale
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12477:2001
angleško: Protective gloves for welders
slovensko: Varovalne rokavice za varilce
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 25.160.01 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13594:2015
angleško: Protective gloves for professional motorcycle riders - Requirements and test methods
slovensko: Varovalne rokavice za poklicne voznike motornih koles - Zahteve in preskusne metode
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 43.140 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14328:2005
angleško: Protective clothing - Gloves and armguards protecting against cuts by powered knives - Requirements and test methods
slovensko: Varovalna obleka - Rokavice in ščitniki rok za varovanje pred urezninami gnanih nožev – Zahteve in preskusne metode
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15613:2008
angleško: Knee and elbow protectors for indoor sports - Safety requirements and test methods
slovensko: Ščitniki kolen in komolcev za dvoranske športne dejavnosti - Varnostne zahteve in preskusne metode
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 97.220.30 13.340.50 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16027:2011
angleško: Protective clothing - Gloves with protective effect for association football goal keepers
slovensko: Varovalna obleka - Rokavice z zaščitnim učinkom za nogometne vratarje nogometnih zvez
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 97.220.40 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16350:2014
angleško: Protective gloves - Electrostatic properties
slovensko: Varovalne rokavice - Elektrostatične lastnosti
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16778:2016
angleško: Protective gloves - The determination of Dimethylformamide in gloves
slovensko: Varovalne rokavice - Ugotavljanje dimetilformamida v rokavicah
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16953:2017
angleško: Medical gloves for single use - Guidance for selection
slovensko: Medicinske rokavice za enkratno uporabo - Smernice za izbiro
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 13.340.40 11.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20320:2020
angleško: Protective clothing for use in Snowboarding - Wrist Protectors - Requirements and test methods (ISO 20320:2020)
slovensko: Varovalna obleka za uporabo pri deskanju na snegu - Ščitniki zapestja - Zahteve in preskusne metode (ISO 20320:2020)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 97.220.20 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21420:2020
angleško: Protective gloves - General requirements and test methods (ISO 21420:2020)
slovensko: Varovalne rokavice - Splošne zahteve in preskusne metode (ISO 21420:2020)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60903:2003
angleško: Live working - Gloves of insulating material
slovensko: Delo pod napetostjo – Rokavice iz izolacijskega materiala (IEC 60903:2002 (Spremenjen))
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.340.40 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2004
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11393-4:2019
angleško: Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 4: Performance requirements and test methods for protective gloves (ISO 11393-4:2018)
slovensko: Varovalna obleka za uporabnike ročnih verižnih žag - 4. del: Zahtevane lastnosti in preskusne metode za zaščitne rokavice (ISO 11393-4:2018)
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13277-7:2009
angleško: Protective equipment for martial arts - Part 7: Additional requirements and test methods for hand and foot protectors
slovensko: Varovalna oprema za borilne športe - 7. del: Dodatne zahteve in preskusne metode za ščitnike rok in nog
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 97.220.30 13.340.50 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 388:2016+A1:2018
angleško: Protective gloves against mechanical risks
slovensko: Rokavice za zaščito pred mehanskimi tveganji
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi