ICS: 75 - NAFTNA IN SORODNA TEHNOLOGIJA

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 497
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 237:2004
angleško: Liquid petroleum products - Petrol - Determination of low lead concentrations by atomic absorption spectrometry
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Bencin - Določevanje nizkih koncentracij svinca z atomsko absorpcijsko spektrometrijo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 238:1996
angleško: Liquid petroleum products - Petrol - Determination of the benzene content by infrared spectrometry
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Bencin - Določevanje benzena z infrardečo spektrometrijo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 241:2000
angleško: Liquid petroleum products - Determination of sodium content - Atomic absorption spectrometric method
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Določevanje natrija - Atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 262:1991
angleško: Volatility of petrol
slovensko: Hlapljivost bencina
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 377:1993
angleško: Lubricants for applications in appliances and associated controls using combustible gases except those designed for use in industrial processes
slovensko: Maziva za uporabo v aparatih in pripadajoči regulacijski opremi, ki uporabljajo gorljive pline, razen tistih, ki se uporabljajo v industrijskih procesih
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 556:1980
angleško: Coke (greater than 20 mm in size) -- Determination of mechanical strength
slovensko: Koks (zrnatost nad 20 mm) - Ugotavljanje mehanske trdnosti
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 567:1995
angleško: Coke -- Determination of bulk density in a small container
slovensko: Koks - Določanje nasipne gostote v majhni posodi
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 587:1997
angleško: Solid mineral fuels -- Determination of chlorine using Eschka mixture
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje klora z uporabo Eschkajeve zmesi
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 609:1996
angleško: Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- High temperature combustion method
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Metoda zgorevanja pri visoki temperaturi
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 616:1995
angleško: Coke -- Determination of shatter indices
slovensko: Koks - Ugotavljanje drobljivosti
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 625:1996
angleško: Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- Liebig method
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Liebigova metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 728:1995
angleško: Coke (nominal top size greater than 20 mm) -- Size analysis by sieving
slovensko: Koks (nazivna zrnatost nad 20 mm) - Določanje zrnatosti s sejalno analizo
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Liquid petroleum products - Fuel oil extra light - Requirements and test methods
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Kurilno olje EL (ekstra lahko) - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1013:1995
angleško: Coke -- Determination of bulk density in a large container
slovensko: Koks - Določanje nasipne gostote v veliki posodi
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1014:1985
angleško: Coke -- Determination of true relative density, apparent relative density and porosity
slovensko: Koks - Določanje prave gostote, čiste gostote in poroznosti
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Biodegradable Lubricating Oils - Chain saw oil based on vegetable and synthetic oil - Requirements and Test Methods
slovensko: Biološko razgradljiva maziva - Olja na osnovi rastlinskih in sintetičnih olj za mazanje verig motornih žag - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 9800 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Liquid Petroleum Products - Determination of mark indikator content in Fuel Oil Extra Light and petroleum
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Ugotavljanje prisotnosti in določevanje markirnega indikatorja - evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in petroleju
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Petroleum products - Liquefied petroleum gases - Commercial mixtures of propane-butane - Fuels for housekeeping and general use - Requirements and test methods
slovensko: Naftni proizvodi - Utekočinjeni naftni plini - Komercialna mešanica propan-butan - Goriva za gospodinjstvo in splošno uporabo - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Bitumen and bituminous binders - Cationic bituminous emulsions - Requirements
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva – Kationske bitumenske emulzije – Zahteve
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50 75.140
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Bitumen and bituminous binders - Bitumen solutions for priming - Requirements
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva - Raztopine bitumenskega veziva za predhodne premaze - Zahteve
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50 75.140
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1516:2002
angleško: Determination of flash/no flash - Closed cup equilibrium method (ISO 1516:2002)
slovensko: Določevanje pojava plamena - Ravnotežna metoda v zaprti posodi (ISO 1516:2002)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 87.040 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1523:2002
angleško: Determination of flash point - Closed cup equilibrium method (ISO 1523:2002)
slovensko: Določevanje plamenišča - Ravnotežna metoda v zaprti posodi (ISO 1523:2002)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 87.040 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1761:1999
angleško: Rubber hoses and hose assemblies for fuel truck delivery - Specification
slovensko: Gumene cevi in cevni priključki za dostavo goriva s cisterno - Specifikacija
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.40 75.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2049:1996
angleško: Petroleum products -- Determination of colour (ASTM scale)
slovensko: Naftni proizvodi - Določanje barve (ASTM skala)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2137:2007
angleško: Petroleum products and lubricants - Determination of cone penetration of lubricating greases and petrolatum
slovensko: Naftni proizvodi in maziva - Določevanje penetracije s stožcem za mazalne masti in vazeline
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi