ICS: 35.100 - Medsebojno povezovanje odprtih sistemov (OSI)

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12253:2004
angleško: Road transport and traffic telematics - Dedicated short-range communication - Physical layer using microwave at 5,8 GHz
slovensko: Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – Fizična plast na frekvenci 5,8 GHz
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.100.10 35.240.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12795:2003
angleško: Road transport and traffic telematics - Dedicated Short Range Communication (DSRC) - DSRC data link layer: medium access and logical link control
slovensko: Cestna transportna in prometna telematika – Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – Podatkovna povezovalna plast DSRC: srednji dostop in krmiljenje logične povezave
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.60 35.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12834:2003
angleško: Road transport and traffic telematics - Dedicated Short Range Communication (DSRC) - DSRC application layer
slovensko: Cestna transportna in prometna telematika (RTTT) – Posebna komunikacija kratkega dosega (DSRC) – Aplikacijska plast DSRC
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.60 35.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62455:2011
angleško: Internet protocol (IP) and transport stream (TS) based service access (IEC 62455:2010)
slovensko: Dostop do storitve na podlagi internetnega protokola (IP) in transportne struje (TS) (IEC 62455:2010)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 35.100.01 33.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 62685:2011
angleško: Industrial communication networks - Profiles - Assessment guideline for safety devices using IEC 61784-3 functional safety communication profiles (FSCPs) (IEC/TR 62685:2010)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Profili – Smernica za ocenjevanje varnostnih naprav, ki uporabljajo komunikacijske profile funkcionalne varnosti po IEC 61784-3 (IEC/TR 62685:2010)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 35.100.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62734:2015
angleško: Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA 100.11a (IEC 62734:2014)
slovensko: Industrijska omrežja - Brezžično komunikacijsko omrežje in komunikacijski profili - ISA 100.11a (IEC 62734:2014)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.100.01 33.040.40 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-2H: 297.66 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 125 ed.1 (1991-09)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); User-network interface data link layer specification; Application of CCITT Recommendations Q.920/I.440 and Q.921/I.441
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Specifikacija podatkovne povezovalne plasti vmesnika uporabnik-omrežje - Aplikacija priporočil CCIT Q.920/I.440 in Q.921/I.441
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 35.100.20 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
Razveljavitev: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 660 ed.1 (1996-08)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Synchronization and Co-ordination Function (SCF) for the provision of the OSI Connection-mode Network Service (OSI CONS) in an ISDN environment; Specification of SCF [ITU-T Recommendation Q.923 (1995), modified]
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Sinhronizacijska in usklajevalna funkcija (SCF) za zagotovitev povezavne omrežne storitve OSI (OSI CONS) v okolju ISDN - Specifikacija SCF (preoblikovano priporočilo ITU-T Q.923 (1995))
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 35.100.30 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50568-4:2015
angleško: Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 4: Physical Layer based on SMITP B-PSK modulation and SMITP Data Link Layer
slovensko: Izmenjava podatkov pri merjenju električne energije - Niz DLMS/COSEM - 4. del: Fizična plast, temelječa na modulaciji SMITP B-PSK in plasti SMITP za povezavo podatkov
TC: MEE - Oprema za merjenje električne energije in krmiljenje obremenitve ICS: 35.100.20 35.100.10 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61158-2:2004
angleško: Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial control systems -- Part 2: Physical layer specification and service definition
slovensko: Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial control systems - Part 2: Physical layer specification and service definition
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.110 35.100.10 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2004
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61158-2:2014
angleško: Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 2: Physical layer specification and service definition (IEC 61158-2:2014)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 2. del: Specifikacija fizične ravni in definicija opravil (IEC 61158-2:2014)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.110 25.040.40 35.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-2B: 235.95 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61784-1:2004
angleško: Digital data communications for measurement and control -- Part 1: Profile sets for continuous and discrete manufacturing relative to fieldbus use in industrial control systems
slovensko: Digital data communications for measurement and control - Part 1: Profile sets for continuous and discrete manufacturing relative to fieldbus use in industrial control systems
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 35.100.05 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2004
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61784-1:2014
angleško: Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles (IEC 61784-1:2014)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 1. del: Profili procesnih vodil (IEC 61784-1:2014)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.100.05 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
Razveljavitev: 01-mar-2022
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61784-2:2014
angleško: Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3 (IEC 61784-2:2014)
slovensko: Industrijska komunikacijska omrežja - Profili - 2. del: Dodatni profili procesnih vodil za omrežja, ki delujejo v realnem času po ISO/IEC 8802-3 (IEC 61784-2:2014)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.100.05 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
Razveljavitev: 01-mar-2022
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62481-1:2014
angleško: Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines -- Part 1: Architecture and protocols (IEC 62680-4:2013)
slovensko: Smernice za medobratovalnost naprav, povezanih v domače omrežje po standardu za hišna digitalna omrežja (DLNA) - 1. del: Arhitektura in protokoli (IEC 62680-4:2013)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 35.100.05 35.110 33.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62481-2:2014
angleško: Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines -- Part 2: DLNA media formats
slovensko: Smernice za medobratovalnost naprav, povezanih v domače omrežje po standardu za hišna digitalna omrežja (DLNA) - 2. del: Formati medijev po DLNA
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 35.100.05 33.160.01 35.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-2D: 256.52 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62481-3:2014
angleško: Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines -- Part 3: Link protection
slovensko: Smernice za medobratovalnost naprav, povezanih v domače omrežje po standardu za hišna digitalna omrežja (DLNA) - 3. del: Zaščita povezav (IEC 62481-3:2013)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 33.160.01 35.100.05 35.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62481-4:2014
angleško: Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines - Part 4: DRM interoperability solutions (TA9) (IEC 62481-4:2014)
slovensko: Smernice za medobratovalnost naprav, povezanih v domače omrežje po standardu za hišna digitalna omrežja (DLNA) - 4. del: Rešitve za medobratovalnost DRM (digitalnih radijskih naprav) (IEC 62481-4:2014)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 35.110 35.100.05 33.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62481-5:2014
angleško: Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines -- Part 5 -1: DLNA device profile guidelines - General (IEC 62481-5:2013)
slovensko: Smernice za medobratovalnost naprav, povezanih v domače omrežje po standardu za hišna digitalna omrežja (DLNA) - 5. del: Smernice za profil naprav po DLNA - Splošno (IEC 62481-5:2013)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 35.100.05 35.110 33.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 62541-1:2010
angleško: OPC unified architecture - Part 1: Overview and concepts (IEC/TR 62541-1:2010 )
slovensko: Poenotena arhitektura OPC - 1. del: Pregled in koncepti (IEC/TR 62541-1:2010)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 35.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
Razveljavitev: 01-maj-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 62541-2:2010
angleško: OPC unified architecture - Part 2: Security model (IEC/TR 62541-2:2010)
slovensko: Poenotena arhitektura OPC - 2. del: Zaščitni model (IEC/TR 62541-2:2010)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 35.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 072 ed.1 (1990-11)
angleško: Terminal Equipment (TE); Videotex presentation layer protocol; Videotex presentation layer data syntax
slovensko: Terminalska oprema (TE) – Protokol za predstavitveno plast sistema Videotex – Podatkovna skladnja za predstavitveno plast sistema Videotex
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.100.60 35.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 073 ed.1 (1990-11)
angleško: Videotex presentation layer data syntax; Geometric Display (CEPT Recommendation T/TE 06-02, Edinburgh 1988)
slovensko: Podatkovna skladnja za predstavitveno plast sistema Videotex – Geometrični prikaz (priporočilo CEPT T/TE 06-02, Edinburgh 1988)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.100.60 33.160.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 175-2 ed.2 (1996-09)
angleško: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL)
slovensko: Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) - Skupni vmesnik (CI) - 2. del: Fizična plast (PHL)
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 35.100.10 33.070.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 175-4 ed.2 (1996-09)
angleško: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link Control (DLC) layer
slovensko: Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) - Skupni vmesnik (CI) - 4. del: Plast krmiljenja podatkovnih povezav (DCL)
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 35.100.20 33.070.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi