ICS: 59.060.01 - Tekstilna vlakna na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 39
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1130:1975
angleško: Textile fibres -- Some methods of sampling for testing
slovensko: Tekstilna vlakna - Nekatere metode vzorčenja za preskušanje
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1973:2021
angleško: Textile fibres - Determination of linear density - Gravimetric method and vibroscope method (ISO 1973:2021)
slovensko: Tekstilna vlakna - Ugotavljanje dolžinske mase - Gravimetrična in vibroskopska metoda (ISO 1973:2021)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5079:2020
angleško: Textile fibres - Determination of breaking force and elongation at break of individual fibres (ISO 5079:2020)
slovensko: Tekstilna vlakna - Ugotavljanje pretržne sile in pretržnega raztezka posameznih vlaken (ISO 5079:2020)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6989:1981
angleško: Textile fibres -- Determination of length and length distribution of staple fibres (by measurement of single fibres)
slovensko: Tekstilna vlakna - Določanje dolžine in porazdelitve dolžin vlaken (z merjenjem dolžine posameznih vlaken)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8159:1987
angleško: Textiles -- Morphology of fibres and yarns -- Vocabulary
slovensko: Tekstilije - Oblika vlaken in prej - Slovar
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20 59.060.01 01.040.59
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TR 11827:2016
angleško: Textiles - Composition testing - Identification of fibres (ISO/TR 11827:2012)
slovensko: Tekstilije - Preskušanje sestave - Identifikacija vlaken (ISO/TR 11827:2012)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14389:2014
angleško: Textiles - Determination of the phthalate content - Tetrahydrofuran method (ISO 14389:2014)
slovensko: Tekstilije - Določevanje ftalatov - Tetrahidrofuranska metoda (ISO 14389:2014)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15586:2008
angleško: Textiles - Methods of testing the fibre proof properties of fabrics: Rubbing test
slovensko: Tekstilije - Metode preskušanja lastnosti vlaken tekstilij: preskus z drgnjenjem
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15930:2010
angleško: Fibres - Elasticity of fibres - Test methods
slovensko: Vlakna - Elastičnost vlaken - Preskusne metode
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1833-1:2020
angleško: Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 1: General principles of testing (ISO 1833-1:2020)
slovensko: Tekstilije - Kvantitativna kemijska analiza - 1. del: Splošna načela preskušanja (ISO 1833-1:2020)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 71.040.40 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1833-2:2020
angleško: Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 2: Ternary fibre mixtures (ISO 1833-2:2020)
slovensko: Tekstilije - Kvantitativna kemijska analiza - 2. del: Trikomponentne mešanice vlaken (ISO 1833-2:2020)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 71.040.40 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1833-5:2010
angleško: Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 5: Mixtures of viscose, cupro or modal and cotton fibres (method using sodium zincate) (ISO 1833-5:2006)
slovensko: Tekstilije - Kvantitativna kemična analiza - 5. del: Mešanica viskoznih, bakro ali modal in bombažnih vlaken (metoda z uporabo natrijevega cinkata) (ISO 1833-5:2006)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1833-6:2019
angleško: Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 6: Mixtures of viscose, certain types of cupro, modal or lyocell with certain other fibres (method using formic acid and zinc chloride) (ISO 1833-6:2018)
slovensko: Tekstilije - Kvantitativna kemična analiza - 6. del: Mešanica viskoznih ali nekaterih vrst bakro ali modal ali liocel vlaken in bombažnih vlaken (metoda z uporabo mravljične kisline in cinkovega klorida) (ISO 1833-6:2018)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21765:2021
angleško: Textiles - Determination of fabric deformability by forced mechanical distension (ISO 21765:2020)
slovensko: Tekstilije - Ugotavljanje deformabilnosti tkanine s prisilnim mehanskim raztezanjem (ISO 21765:2020)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6741-1:1989
angleško: Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of consignments -- Part 1: Mass determination and calculations
slovensko: Tekstilije - Vlakna in preje - Določanje trgovske mase pošiljk - 1. del: Določanje mase in izračuni
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6741-2:1987
angleško: Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of consignments -- Part 2: Methods for obtaining laboratory samples
slovensko: Tekstilije - Vlakna in preje - Določanje trgovske mase pošiljk - 2. del: Metode priprave laboratorijskih vzorcev
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6741-3:1987
angleško: Textiles -- Fibres and yarns -- Determination of commercial mass of consignments -- Part 3: Specimen cleaning procedures
slovensko: Tekstilije - Vlakna in preje - Določanje trgovske mase pošiljk - 3. del: Postopki čiščenja vzorca
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16711-1:2015
angleško: Textiles - Determination of metal content - Part 1: Determination of metals using microwave digestion
slovensko: Tekstilije - Določevanje kovin - 1. del: Določevanje kovin z uporabo mikrovalovnega razklopa
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16711-2:2015
angleško: Textiles - Determination of metal content - Part 2: Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution
slovensko: Tekstilije - Določevanje kovin - 2. del: Določevanje ekstrahiranih kovin z umetno kislinsko znojno raztopino
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16711-3:2019
angleško: Textiles - Determination of metal content - Determination of lead release by artificial saliva solution
slovensko: Tekstilije - Določevanje kovin - 3. del: Določevanje sproščanja svinca z raztopino umetne sline
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1833-19:2010
angleško: Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 19: Mixtures of cellulose fibres and asbestos (method by heating) (ISO 1833-19:2006)
slovensko: Tekstilije - Kvantitativna kemična analiza - 19. del: Mešanica celuloznih in azbestnih vlaken (metoda z gretjem) (ISO 1833-19:2006)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1833-22:2021
angleško: Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 22: Mixtures of viscose or certain types of cupro or modal or lyocell with flax fibres (method using formic acid and zinc chloride) (ISO 1833 22:2020)
slovensko: Tekstilije - Kvantitativna kemična analiza - 22. del: Mešanice viskoznih ali določenih vrst bakrenih ali modalnih ali liocelnih in ploščatih vlaken (metoda z uporabo mravljične kisline in cinkovega klorida) (ISO 1833-22:2020)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01 71.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1833-26:2020
angleško: Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 26: Mixtures of melamine with certain other fibres (method using hot formic acid) (ISO 1833-26:2020)
slovensko: Tekstilije - Kvantitativna kemična analiza - 26. del: Mešanice melamina z nekaterimi drugimi vlakni (metoda z uporabo vroče mravljične kisline) (ISO 1833-26:2020)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 71.040.40 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1833-27:2019
angleško: Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 27: Mixtures of cellulose fibres with certain other fibres (method using aluminium sulfate) (ISO 1833-27:2018)
slovensko: Tekstilije - Kvantitativna kemijska analiza - 27. del: Mešanice celuloznih vlaken z nekaterimi drugimi vlakni (metoda z uporabo aluminijevega sulfata) (ISO 1833-27:2018)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 71.040.40 59.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1833-28:2020
angleško: Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 28: Mixtures of chitosan with certain other fibres (method using diluted acetic acid) (ISO 1833-28:2019)
slovensko: Tekstilije - Kvantitativna kemična analiza - 28. del: Mešanice hitozana z nekaterimi drugimi vlakni (metoda z uporabo razredčene ocetne kisline) (ISO 1833-28:2019)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.01 71.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi