ICS: 59.060.10 - Naravna vlakna

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 32
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 137:2015
angleško: Wool - Determination of fibre diameter - Projection microscope method (ISO 137:2015)
slovensko: Volna - Določanje premera vlaken - Metoda s projekcijskim mikroskopom (ISO 137:2015)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 920:1976
angleško: Wool -- Determination of fibre length (barbe and hauteur) using a comb sorter
slovensko: Volna - Določanje dolžine vlaken (barbe in hauteur) s pomočjo sortiranja z glavniki
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2370:2019
angleško: Textiles - Determination of fineness of flax fibres - Permeametric methods
slovensko: Tekstilije - Določevanje finosti lanenih vlaken - Metode merjenja prepustnosti
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2403:2014
angleško: Textiles - Cotton fibres - Determination of micronaire value
slovensko: Tekstilije - Bombažna vlakna - Določanje mikronerske vrednosti
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2646:1974
angleško: Wool -- Measurement of the length of fibres processed on the worsted system, using a fibre diagram machine
slovensko: Volna - Določanje dolžine vlaken, predelanih po česalnem postopku, z aparatom za izdelavo dolžinskega diagrama
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2647:2020
angleško: Wool - Determination of percentage of medullated fibres by the projection microscope
slovensko: Volna - Določanje odstotka vlaken s strženom po metodi s projekcijskim mikroskopom
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3060:1974
angleško: Textiles -- Cotton fibres -- Determination of breaking tenacity of flat bundles
slovensko: Tekstilije - Bombažna vlakna - Določanje specifične pretržne napetosti ploskega snopa vlaken
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3074:2014
angleško: Wool - Determination of dichloromethane-soluble matter in combed sliver
slovensko: Volna - Določevanje snovi, topnih v diklormetanu
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6938:2012
angleško: Textiles - Natural fibres - Generic names and definitions
slovensko: Tekstilije - Naravna vlakna - Rodovna imena in definicije
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10 01.040.59
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6938:2014
angleško: Textiles - Natural fibres - Generic names and definitions (ISO 6938:2012)
slovensko: Tekstilije - Naravna vlakna - Generična imena in definicije (ISO 6938:2012)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 01.040.59 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10306:2014
angleško: Textiles - Cotton fibres - Evaluation of maturity by the air flow method (ISO 10306:2014)
slovensko: Tekstilije - Bombažna vlakna - Ocenjevanje zrelosti z metodo zračnega pretoka (ISO 10306:2014)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16315:2014
angleško: Textiles - Silk woven fabrics for women’s wears, foulards and scarves, ties - Requirements and test methods
slovensko: Tekstilije - Svilene tkanine za ženska oblačila, rute, šale in kravate - Zahteve in preskusne metode
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14278-1:2004
angleško: Textiles - Determination of cotton fibre stickiness - Part 1: Method using a manual thermodetection device
slovensko: Tekstilije - Ugotavljanje lepljivosti bombažnih vlaken - 1. del: Metoda z ročno napravo za toplotno zaznavanje prisotnosti
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14278-2:2004
angleško: Textiles - Determination of cotton fibre stickiness - Part 2: Method using an automatic thermodetection plate device
slovensko: Tekstilije - Ugotavljanje lepljivosti bombažnih vlaken - 2. del: Metoda z avtomatsko napravo s ploščo za toplotno zaznavanje prisotnosti
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14278-3:2004
angleško: Textiles - Determination of cotton fibre stickiness - Part 3: Method using an automatic thermodetection rotating drum device
slovensko: Tekstilije - Ugotavljanje lepljivosti bombažnih vlaken - 3. del: Metoda z avtomatsko napravo z vrtečim bobnom za toplotno zaznavanje prisotnosti
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17751-1:2016
angleško: Textiles - Quantitative analysis of cashmere, wool, other specialty animal fibers and their blends - Part 1: Light Microscopy method (ISO 17751-1:2016)
slovensko: Tekstilije - Kvantitativna analiza kašmirskih, volnenih, drugih specialnih živalskih vlaken in njihovih mešanic - 1. del: Mikroskopska metoda s svetlobo (ISO 17751-1:2016)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17751-2:2016
angleško: Textiles - Quantitative analysis of cashmere, wool, other specialty animal fibers and their blends - Part 2: Scanning Electron Microscopy method (ISO 17751-2:2016)
slovensko: Tekstilije - Kvantitativna analiza kašmirskih, volnenih, drugih specialnih živalskih vlaken in njihovih mešanic - 2. del: Metoda štetja z elektronskim mikroskopom (ISO 17751-2:2016)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1833-12:2020
angleško: Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 12: Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastane fibres with certain other fibres (method using dimethylformamide) (ISO 1833-12:2020)
slovensko: Tekstilije - Kvantitativna kemična analiza - 12. del: Mešanica akrilnih, nekaterih modakrilnih, nekaterih klorovlaken, nekaterih elastanovih vlaken z nekaterimi drugimi vlakni (metoda z uporabo dimetilformamida) (ISO 1833-12:2020)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10 71.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1833-15:2019
angleško: Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 15: Mixtures of jute with certain animal fibres (method by determining nitrogen content) (ISO 1833-15:2019)
slovensko: Tekstilije - Kvantitativna kemična analiza - 15. del: Mešanica jutinih in nekaterih živalskih vlaken (metoda za ugotavljanje deleža dušika) (ISO 1833-15:2019)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 71.040.40 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1833-18:2020
angleško: Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 18: Mixtures of silk with wool or other animal hair (method using sulfuric acid) (ISO 1833-18:2020)
slovensko: Tekstilije - Kvantitativna kemična analiza - 18. del: Mešanica svile z volno ali drugimi živalskimi vlakni (metoda z uporabo žveplene kisline) (ISO 1833-18:2020)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 71.040.40 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20706-1:2019
angleško: Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some bast fibres (flax, hemp, ramie) and their blends - Part 1: Fibre identification using microscopy methods (ISO 20706-1:2019, Corrected version 2020-03)
slovensko: Tekstilije - Kvalitativna in kvantitativna analiza nekaterih ličnatih vlaken (lanu, konoplje, ramije) in njihovih mešanic - 1. del: Identifikacija vlaken z mikroskopskimi metodami (ISO 20706-1:2019, popravljena verzija 2020-03)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 137:1975
angleško: Wool -- Determination of fibre diameter -- Projection microscope method
slovensko: Volna - Določanje premera vlaken - Metoda s projekcijskim mikroskopom
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1995
Razveljavitev: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2370:1980
angleško: Textiles -- Determination of fineness of flax fibres -- Permeametric methods
slovensko: Tekstilije - Določanje finosti lanenih vlaken - Metodi merjenja prepustnosti
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1995
Razveljavitev: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2403:1972
angleško: Textiles -- Cotton fibres -- Determination of micronaire value
slovensko: Tekstilije - Bombažna vlakna - Določanje mikronerske vrednosti
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1995
Razveljavitev: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2647:1973
angleško: Wool -- Determination of percentage of medullated fibres by the projection microscope
slovensko: Volna - Določanje odstotka vlaken s strženom - Metoda s projekcijskim mikroskopom
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.060.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1995
Razveljavitev: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi