ICS: 87.060 - Sestavine barv

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 173
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 150:2018
angleško: Raw, refined and boiled linseed oil for paints and varnishes - Specifications and methods of test (ISO 150:2018)
slovensko: Surova, rafinirana in kuhana olja iz lanenih semen za barve in lake - Specifikacije in preskusne metode (ISO 150:2018)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 276:2021
angleško: Binders for paints and varnishes - Linseed stand oil - Requirements and methods of test (ISO 276:2019)
slovensko: Veziva za barve in lake - Polimerizirano laneno olje - Zahteve in preskusne metode (ISO 276:2019)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 277:2010
angleško: Binders for paints and varnishes - Raw tung oil - Requirements and methods of test (ISO 277:2002)
slovensko: Veziva za barve in lake - Surovo tungovo olje - Zahteve in preskusne metode (ISO 277:2002)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 473:2020
angleško: Lithopone pigments - General requirements and methods of testing (ISO 473:2019)
slovensko: Litoponski pigmenti - Splošne zahteve in preskusne metode (ISO 473:2019)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1248:2008
angleško: Iron oxide pigments - Specifications and methods of test (ISO 1248:2006 including Technical Corrigendum 1:2007)
slovensko: Pigmenti železovega oksida - Specifikacije in metode preskušanja (ISO 1248:2006, vključno s tehničnim popravkom 1:2007)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2495:2000
angleško: Iron blue pigments - Specifications and methods of test (ISO 2495:1995)
slovensko: Modri trdni pigmenti - Specifikacije in metode preskušanja (ISO 2495:1995)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3549:2002
angleško: Zinc dust pigments for paints - Specifications and test methods (ISO 3549:1995)
slovensko: Cinkovi pigmenti v prahu za barve - Specifikacije in preskusne metode (ISO 3549:1995)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3681:2018
angleško: Binders for paints and varnishes - Determination of saponification value - Titrimetric method (ISO 3681:2018)
slovensko: Veziva za barve in lake - Določevanje števila umiljenja - Titracijska metoda (ISO 3681:2018)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4630:2015
angleško: Clear liquids - Estimation of colour by the Gardner colour scale (ISO 4630:2015)
slovensko: Prozorne tekočine - Ocenjevanje barve z Gardnerjevo barvno lestvico (ISO 4630:2015)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.060.99 17.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 591-1:2000
angleško: Titanium dioxide pigments for paints - Part 1: Specifications and methods of test (ISO 591-1:2000)
slovensko: Pigmenti titanovega dioksida za barve - 1. del: Specifikacije in metode preskušanja (ISO 591-1:2000)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6271:2015
angleško: Clear liquids - Estimation of colour by the platinum-cobalt colour scale (ISO 6271:2015)
slovensko: Prozorne tekočine - Ocenjevanje barve s platina-kobaltovo barvno lestvico (ISO 6271:2015)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.060.99 17.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7142:2007
angleško: Binders for paints and varnishes - Epoxy resins - General methods of test (ISO 7142:2007)
slovensko: Veziva za barve in lake - Epoksidne smole - Splošne metode preskušanja (ISO 7142:2007)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7143:2007
angleško: Binders for paints and varnishes - Methods of test for characterizing water-based binders (ISO 7143:2007)
slovensko: Veziva za barve in lake - Metode preskušanja za karakterizacijo veziv na vodni osnovi (ISO 7143:2007)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7579:2009
angleško: Dyestuffs - Determination of solubility in organic solvents - Gravimetric and photometric methods (ISO 7579:2009)
slovensko: Barvila - Ugotavljanje topnosti v organskih topilih - Gravimetrijska in fotometrijska metoda (ISO 7579:2009)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.30 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-1:2017
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 1: Comparison of colour of pigments (ISO 787-1:1982)
slovensko: Splošne metode preskušanja pigmentov in polnil - 1. del: Primerjava barve pigmentov (ISO 787-1:1982)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-2:2021
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 2: Determination of matter volatile at 105 °C (ISO 787-2:2021)
slovensko: Splošne preskusne metode za pigmente in polnila - 2. del: Določevanje snovi, hlapnih pri 105 °C (ISO 787-2:2021)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-3:2000
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 3: Determination of matter soluble in water - Hot extraction method (ISO 787-3:2000)
slovensko: Splošne metode preskušanja pigmentov in polnil - 3. del: Določevanje snovi, topnih v vodi - Metoda vroče ekstrakcije (ISO 787-3:2000)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-4:2017
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 4: Determination of acidity or alkalinity of the aqueous extract (ISO 787-4:1981)
slovensko: Splošne metode preskušanja pigmentov in polnil - 4. del: Določevanje kislosti ali bazičnosti vodnega ekstrakta (ISO 787-4:1981)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-5:1995
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 5: Determination of oil absorption value (ISO 787-5:1980)
slovensko: Splošne metode preskušanja pigmentov in polnil - 5. del: Določanje oljnega števila (ISO 787-5:1980)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-7:2009
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 7: Determination of residue on sieve - Water method - Manual procedure (ISO 787-7:2009)
slovensko: Splošne metode preskušanja pigmentov in polnil - 7. del: Določanje ostanka na situ - Metoda z vodo - Ročni postopek (ISO 787-7:2009)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-8:2000
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 8: Determination of matter soluble in water - Cold extraction method (ISO 787-8:2000)
slovensko: Splošne metode preskušanja pigmentov in polnil - 8. del: Določevanje snovi, topnih v vodi - Hladna ekstrakcijska metoda (ISO 787-8:2000)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 787-9:2019
angleško: General methods of test for pigments and extenders - Part 9: Determination of pH value of an aqueous suspension (ISO 787-9:2019)
slovensko: Splošne metode preskušanja pigmentov in polnil - 9. del: Določevanje pH vrednosti vodnih suspenzij (ISO 787-9:2019)
TC: PIP - Pigmenti in polnila ICS: 87.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8623:2015
angleško: Tall-oil fatty acids for paints and varnishes - Test methods and characteristic values (ISO 8623:2015)
slovensko: Maščobne kisline talovega olja za barve in lake - Preskusne metode in karakteristike (ISO 8623:2015)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10283:2007
angleško: Binders for paints and varnishes - Determination of monomeric diisocyanates in isocyanate resins (ISO 10283:2007)
slovensko: Veziva za barve in lake - Določevanje monomernih diizocianatov v poliizocianatnih smolah (ISO 10283:2007)
TC: IBLP - Barve, laki in premazi ICS: 87.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 105-D02:2016
angleško: Textiles - Tests for colour fastness - Part D02: Colour fastness to rubbing: Organic solvents (ISO 105-D02:2016)
slovensko: Tekstilije - Preskušanje barvne obstojnosti - Del D02: Barvna obstojnost proti drgnjenju: organska topila (ISO 105-D02:2016)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 87.060.30 59.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi