ICS: 03.120 - Kakovost

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 441
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 17000:2020
angleško: Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2020, Corrected version 2020-12)
slovensko: Ugotavljanje skladnosti - Slovar in splošna načela (ISO/IEC 17000:2020, popravljena verzija 2020-12)
TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS: 03.120.20 01.040.03
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-902
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 902: Conformity assessment
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 902: Ugotavljanje skladnosti
TC: TRM - Terminologija ICS: 29.020 01.040.03 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2016
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2602:1980
angleško: Statistical interpretation of test results -- Estimation of the mean -- Confidence interval
slovensko: Statistical interpretation of test results - Estimation of the mean - Confidence interval
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2854:1976
angleško: Statistical interpretation of data -- Techniques of estimation and tests relating to means and variances
slovensko: Statistical interpretation of data - Techniques of estimation and tests relating to means and variances
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1996
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3301:1975
angleško: Statistical interpretation of data -- Comparison of two means in the case of paired observations
slovensko: Statistical interpretation of data - Comparison of two means in the case of paired observations
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3494:1976
angleško: Statistical interpretation of data -- Power of tests relating to means and variances
slovensko: Statistical interpretation of data - Power of tests relating to means and variances
TC: ISTM - Statistične metode ICS: 03.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1996
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9000:2015
angleško: Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Osnove in slovar (ISO 9000:2015)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10 01.040.03
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9001:2015
angleško: Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve (ISO 9001:2015)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 9002:2016
angleško: Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za uporabo standarda ISO 9001:2015
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9004:2018
angleško: Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success (ISO 9004:2018)
slovensko: Vodenje kakovosti - Kakovost organizacije - Napotki za doseganje trajne uspešnosti (ISO 9004:2018)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SO: 176.66 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9100:2018
angleško: Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije na področju zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9101:2018
angleško: Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organisations
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za presojo organizacij zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9102:2015
angleško: Aerospace series - Quality systems - First article inspection requirements
slovensko: Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Zahteve za prvi pregled vzorcev
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9103:2014
angleško: Aerospace series - Quality management systems - Variation management of key characteristics
slovensko: Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Vodenje sprememb ključnih značilnosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9107:2018
angleško: Aerospace series - Quality systems - Direct Delivery Authorization - Guidance for Aerospace Companies
slovensko: Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Dovoljenje za neposredno dostavo - Navodilo za letalsko in vesoljsko industrijo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.10 49.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9110:2018
angleško: Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance Organizations
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za vzdrževanje letal
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9114:2015
angleško: Aerospace series - Quality systems - Direct Ship Guidance for Aerospace Companies
slovensko: Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Navodilo letalski in vesoljski industriji za neposredne dobave
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.10 49.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9115:2018
angleško: Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations - Deliverable Software (Supplement to EN 9100)
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za zračni promet, astronavtiko in obrambo - Dobavljivost programske opreme (dopolnilo k EN 9100)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.70 95.020 49.020 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9120:2018
angleško: Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za distributerje na področju zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 95.020 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9130:2020
angleško: Aerospace series - Quality systems - Record retention
slovensko: Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Hramba dokumentov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9131:2020
angleško: Aerospace series - Quality Management Systems - Nonconformance Data Definition and Documentation
slovensko: Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Definicija podatkov o neskladnosti in dokumentacija
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9132:2017
angleško: Aerospace series - Quality management systems - Data Matrix Quality Requirements for Parts Marking
slovensko: Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Zahteve za kakovost črtne kode Data Matrix za označevanje delov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.70 49.020 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9133:2018
angleško: Aerospace series - Quality Management Systems - Qualification Procedure for Aerospace Standard Products
slovensko: Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Postopek za razvrščanje standardiziranih proizvodov v aeronavtiki
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9136:2018
angleško: Aerospace series - Root cause analysis and problem solving (9S Methodology)
slovensko: Aeronavtika - Analiza izvornih vzrokov in reševanje težav (metodologija 9S)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.120.01 49.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9137:2012
angleško: Quality management systems - Guidance for the Application of AQAP 2110 within an EN 9100 Quality Management System
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Napotki za uporabo AQAP 2110 v standardu EN 9100 Sistem vodenja kakovosti
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi