ICS: 65 - KMETIJSTVO

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 491
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12944-1:1999
angleško: Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 1: General terms
slovensko: Gnojila in sredstva za apnjenje ter izboljševalci tal - Slovar - 1. del: Splošni izrazi
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080 01.040.65
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2002
angleški ali francoski ali nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12944-2:1999
angleško: Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 2: Terms relating to fertilizers
slovensko: Gnojila in sredstva za apnjenje ter izboljševalci tal - Slovar - 2. del: Izrazi v zvezi z gnojili
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080 01.040.65
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2002
angleški ali francoski ali nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 858:1973
angleško: Fishing nets -- Designation of netting yarns in the Tex System
slovensko: Ribiške mreže - Označevanje vozlanih prej v tex sistemu
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1235:1995
angleško: Solid fertilizers - Test sieving (ISO 8397:1988 modified)
slovensko: Trdna gnojila - Sejalni preskus (ISO 8397:1988, modificiran)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1236:1995
angleško: Fertilizers - Determination of bulk density (loose) (ISO 3944:1992 modified)
slovensko: Gnojila - Določanje prostorninske gostote (brez potresanja) (ISO 3944:1992, modificiran)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1237:1995
angleško: Fertilizers - Determination of bulk density (tapped) (ISO 5311:1992 modified)
slovensko: Gnojila - Določanje prostorninske gostote (s potresanjem) (ISO 5311:1992, modificiran)
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1530:2003
angleško: Fishing nets - Description and designation of knotted netting (ISO 1530:2003)
slovensko: Ribiške mreže - Opis in označevanje mreženja z vozlanjem (ISO 1530:2003)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1805:2006
angleško: Fishing nets - Determination of breaking force and knot breaking force of netting yarns (ISO 1805:2006)
slovensko: Ribiške mreže - Ugotavljanje pretržne sile in trdnosti vozla prej za mreže (ISO 1805:2006)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1806:2002
angleško: Fishing nets - Determination of mesh breaking force of netting (ISO 1806:2002)
slovensko: Ribiške mreže - Ugotavljanje trdnosti s prekinjeno zanko v mreži (ISO 1806:2002)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 65.150
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2817:1999
angleško: Tobacco and tobacco products -- Determination of silicated residues insoluble in hydrochloric acid
slovensko: Tobak in tobačni proizvodi - Določevanje silikatnih netopnih ostankov v solni kislini
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2881:1992
angleško: Tobacco and tobacco products -- Determination of alkaloid content -- Spectrometric method
slovensko: Tobak in tobačni proizvodi - Določanje vsebnosti alkaloidov - Spektrometrična metoda
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3401:1991
angleško: Cigarettes -- Determination of alkaloid retention by the filters -- Spectrometric method
slovensko: Cigarettes - Determination of alkaloid retention by the filters - Spectrometric method
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3410:1989
angleško: Agricultural machinery -- Endless variable-speed V-belts and groove sections of corresponding pulleys
slovensko: Jermenski pogoni - Kmetijska mehanizacija - Brezkončni klinasti jermeni za variatorske pogone in pripadajoče jermenice
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 65.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3795:1989
angleško: Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry -- Determination of burning behaviour of interior materials
slovensko: Cestna vozila, traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Ugotavljanje obnašanja notranjih oblog v požaru
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.01 43.020 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3965:1990
angleško: Agricultural wheeled tractors -- Maximum speeds -- Method of determination
slovensko: Kmetijski kolesni traktorji - Največje hitrosti - Metoda ugotavljanja
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4004:1983
angleško: Agricultural tractors and machinery -- Track widths
slovensko: Kmetijski traktorji in stroji - Širina koloteka
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4102:1984
angleško: Equipment for crop protection -- Sprayers -- Connection threading
slovensko: Stroji za zaščito rastlin - Škropilnice - Navoji spojev
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4253:1993
angleško: Agricultural tractors -- Operator's seating accommodation -- Dimensions
slovensko: Kmetijski traktorji - Vozniški sedež - Prilagodljivost - Mere
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4388:1991
angleško: Cigarettes -- Determination of the smoke condensate retention index of a filter -- Direct spectrometric method
slovensko: Cigarete - Določanje dimnega kondenzatnega retenzijskega indeksa filtra - Direktna spektrometrična metoda
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4876:1980
angleško: Tobacco and tobacco products -- Determination of maleic hydrazide residues
slovensko: Tobak in tobačni proizvodi - Določanje maleinsko hidrazidnih preostankov
TC: TIT - Tobak in tobačni proizvodi ICS: 65.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5008:2002
angleško: Agricultural wheeled tractors and field machinery - Measurement of whole-body vibration of the operator
slovensko: Kmetijski kolesni traktorji in poljski stroji - Merjenje tresljajev celega telesa voznika
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.01 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5289:1992
angleško: Agricultural machinery -- Endless hexagonal belts and groove sections of corresponding pulleys
slovensko: Jermenski pogoni - Kmetijska mehanizacija - Brezkončni šesterorobni jermeni in profili pripadajočih jermenic
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 65.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5353:1998
angleško: Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry - Seat index point (ISO 5353:1995)
slovensko: Stroji za premikanje zemljin, traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Referenčna točka sedeža
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 65.060.01 53.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5670:1984
angleško: Agricultural trailers -- Single-acting telescopic tipping cylinders -- 25 MPa (250 bar) series -- Types 1, 2 and 3 -- Interchangeability dimensions
slovensko: Kmetijske prikolice - Enostransko delujoči prekucni cilindri - Imenskega tlaka 25 MPa (250 bar) - Oblike 1, 2, 3 - Vgradne mere
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5678:1993
angleško: Agricultural machinery -- Equipment for working the soil -- S-tines: main dimensions and clearance zones
slovensko: Kmetijski stroji - Stroji za obdelavo zemlje - Elastične nogače: Mere in območje nihanja
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi