ICS: 23.140 - Kompresorji in pnevmatični stroji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 56
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2151:2008
angleško: Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps - Engineering method (Grade 2) (ISO 2151:2004)
slovensko: Akustika - Postopek merjenja hrupa kompresorjev in vakuumskih črpalk - Inženirska metoda (2. stopnja) (ISO 2151:2004)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.160 23.140 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4414:2010
angleško: Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)
slovensko: Fluidna tehnika - Pnevmatika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4414:2010)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 23.140 23.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1012-1:2010
angleško: Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 1: Air compressors
slovensko: Kompresorji in vakuumske črpalke - Varnostne zahteve - 1. del: Kompresorji za zrak
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.160 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1012-3:2013
angleško: Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 3: Process compressors
slovensko: Kompresorji in vakuumske črpalke - Varnostne zahteve - 3. del: Procesni kompresorji
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.160 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10442:2002
angleško: Petroleum, chemical and gas service industries - Packaged, integrally geared centrifugal air compressors (ISO 10442:2002)
slovensko: Petroleum, chemical and gas service industries - Packaged, integrally geared centrifugal air compressors (ISO 10442:2002)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 75.180.20 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11011:2015
angleško: Compressed air - Energy efficiency - Assessment (ISO 11011:2013)
slovensko: Stisnjeni zrak - Energijska učinkovitost - Ocenjevanje (ISO 11011:2013)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12583:2014
angleško: Gas infrastructure - Compressor stations - Functional requirements
slovensko: Infrastruktura za plin - Kompresorske postaje - Funkcionalne zahteve
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 75.200 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12693:2008
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Positive displacement refrigerant compressors
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - Kompresorji za hladilne tekočine z iztiskavanjem
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.200 27.080 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12900:2013
angleško: Refrigerant compressors - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data
slovensko: Kompresorji za hladilne tekočine - Pogoji določanja nazivne moči, toleranc in predstavitev tehničnih karakteristik proizvajalca
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.200 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13631:2002
angleško: Petroleum and natural gas industries - Packaged reciprocating gas compressors (ISO 13631:2002)
slovensko: Petroleum and natural gas industries - Packaged reciprocating gas compressors (ISO 13631:2002)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.140 75.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16147:2017
angleško: Heat pumps with electrically driven compressors - Testing, performance rating and requirements for marking of domestic hot water units
slovensko: Toplotne črpalke z električnimi kompresorji - Preskušanje, vrednotenje lastnosti in zahteve za označevanje naprav za pripravo tople sanitarne vode
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 91.140.65 23.140 27.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10439-1:2015
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Axial and centrifugal compressors and expander-compressors - Part 1: General requirements (ISO 10439-1:2015)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Aksialni, radialni in ekspanzijski kompresorji - 1. del: Splošne zahteve (ISO 10439-1:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.140 75.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10439-2:2015
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Axial and centrifugal compressors and expander-compressors - Part 2: Non-integrally geared centrifugal and axial compressors (ISO 10439-2:2015)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Aksialni, radialni in ekspanzijski kompresorji - 2. del: Radialni in aksialni kompresorji brez vključenega pogona (ISO 10439-2:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.140 75.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10439-3:2015
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Axial and centrifugal compressors and expander-compressors - Part 3: Integrally geared centrifugal compressors (ISO 10439-3:2015)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Aksialni, radialni in ekspanzijski kompresorji - 3. del: Radialni kompresorji z vgrajenim gonilom (ISO 10439-3:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.140 75.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10439-4:2015
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Axial and centrifugal compressors and expander-compressors - Part 4: Expander-compressors (ISO 10439-4:2015)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Aksialni, radialni in ekspanzijski kompresorji - 4. del: Ekspanzijski kompresorji (ISO 10439-4:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.140 75.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10440-1:2007
angleško: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Rotary-type positive-displacement compressors - Part 1: Process compressors (ISO 10440-1:2007)
slovensko: Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Rotacijski kompresorji z iztiskavanjem - 1. del: Procesni kompresorji (ISO 10440-1:2007)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.140 75.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10440-2:2001
angleško: Petroleum and natural gas industries - Rotary-type positive-displacement compressors - Part 2: Packaged air compressors (oil-free) (ISO 10440-2:2001)
slovensko: Petroleum and natural gas industries - Rotary-type positive-displacement compressors - Part 2: Packaged air compressors (oil-free) (ISO 10440-2:2001)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.140 75.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13771-1:2016
angleško: Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 1: Refrigerant compressors
slovensko: Kompresorji in kondenzacijske enote za hladilne naprave - Preskušanje lastnosti in preskusne metode - 1. del: Kompresorji za hladilne snovi
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.200 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13771-2:2017
angleško: Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 2: Condensing units
slovensko: Kompresorji in kondenzacijske enote za hladilne naprave - Preskušanje lastnosti in preskusne metode - 2. del: Kondenzacijske enote
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.200 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-34:2013
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-34. del: Posebne zahteve za motorne kompresorje (IEC 60335-2-34:2012)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16147:2017/AC:2017
angleško: Heat pumps with electrically driven compressors - Testing, performance rating and requirements for marking of domestic hot water units
slovensko: Toplotne črpalke z električnimi kompresorji - Preskušanje, vrednotenje lastnosti in zahteve za označevanje naprav za pripravo tople sanitarne vode - Popravek AC
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 91.140.65 23.140 27.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1012-2:1996+A1:2009
angleško: Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 2: Vacuum pumps
slovensko: Kompresorji in vakuumske črpalke - Varnostne zahteve - 2. del: Vakuumske črpalke
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.160 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 983:1996
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for fluid power systems and their components - Pneumatics
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente - Pnevmatika
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 23.100.01 23.140
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1998
Razveljavitev: 01-nov-2008
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2151:2004
angleško: Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps Engineering method (grade 2) (ISO 2151:2004)
slovensko: Akustika - Postopek merjenja hrupa kompresorjev in vakuumskih črpalk - Inženirska metoda (2. stopnja) (ISO 2151:2004)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.160 23.140 17.140.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Razveljavitev: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6430:1992
angleško: Pneumatic fluid power -- Single rod cylinders, 1 000 kPa (10 bar) series, with integral mountings, bores from 32 mm to 250 mm -- Mounting dimensions
slovensko: Fluidna tehnika - Pnevmatika - Valji z enostransko batnico vrste 1000 kPa (10 bar) s premeri 32 mm do 250 mm in z vgrajenimi elementi za pritrditev - Vgradne mere
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.140
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2002
Razveljavitev: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi