ICS: 65.040 - Kmetijska poslopja, konstrukcije in naprave

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 60
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13206:2017
angleško: Plastics - Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture - Requirements and test methods, conditions for installation, use and removal
slovensko: Polimerni materiali - Prekrivne plastomerne folije za uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu - Zahteve in preskusne metode, pogoji za namestitev, uporabo in odstranjevanje
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10 65.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13207:2018
angleško: Plastics - Thermoplastic silage films and tubes for use in agriculture
slovensko: Polimerni materiali - Termoplastične silažne folije in cevi za uporabo v kmetijstvu
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.10 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13655:2018
angleško: Plastics - Thermoplastic mulch films recoverable after use, for use in agriculture and horticulture
slovensko: Polimerni materiali - Termoplastične folije za mulčenje, primerne za nadaljnjo predelavo, za uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 65.040.30 83.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13732:2013
angleško: Food processing machinery - Bulk milk coolers on farms - Requirements for performance, safety and hygiene
slovensko: Stroji za predelavo hrane - Hladilniki za shranjevanje namolzenega mleka - Zahteve za zmogljivost, varnost in higieno
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 67.260 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15166:2008
angleško: Food processing machinery - Automatic back splitting machines of butchery carcasses - Safety and hygiene requirements
slovensko: Stroji za predelavo hrane - Avtomatski stroji za razsekavanje hrbtov v klavnicah - Varnostne in higienske zahteve
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 65.040.20 67.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7700-1:2008
angleško: Food products -- Checking the performance of moisture meters in use -- Part 1: Moisture meters for cereals
slovensko: Živila - Preverjanje delovanja vlagomerov - 1. del: Vlagomeri za žito
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13031-1:2001
angleško: Greenhouses - Design and construction - Part 1: Commercial production greenhouses
slovensko: Rastlinjaki – Projektiranje in gradnja – 1. del. Proizvodni rastlinjaki
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 65.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-4-1:2007
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-1.del: Silosi
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-N: 118.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-70:2002
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-70: Particular requirements for milking machines
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-70. del: Posebne zahteve za molzne aparate (IEC 60335-2-70:2002)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-76:2005
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-76. del: Posebne zahteve za generatorje impulzov za električne ograje (IEC 60335-2-76:2002)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
Razveljavitev: 01-avg-2021
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60335-2-76:2018
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-76. del: Posebne zahteve za generatorje impulzov za električne ograje
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 703:2004+A1:2009
angleško: Agricultural machinery - Silage loading, mixing and/or chopping and distributing machines - Safety
slovensko: Kmetijski stroji - Stroji za nalaganje, mešanje oziroma rezanje ter raztros silaže - Varnost
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1374:2000+A1:2010
angleško: Agricultural machinery - Silos stationary unloaders for round silos - Safety
slovensko: Kmetijski stroji - Vgrajeni odjemalniki za okrogle silose - Varnost
TC: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo ICS: 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-7-705:2007
angleško: Low-voltage electrical installations -- Part 7-705: Requirements for special installations or locations - Agricultural and horticultural premises
slovensko: Nizkonapetostne inštalacije - 7-705. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Električne inštalacije kmetijskih in vrtnarskih objektov (IEC 60364-7-705:2006, spremenjen)
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 65.040.01 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12737:2004+A1:2007
angleško: Precast concrete products - Floor slats for livestock
slovensko: Montažni betonski izdelki - Hlevske gredice
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30 65.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-4-1:2007/AC:2009
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-1. del: Silosi
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1993-4-1:2007/A1:2017
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-1. del: Silosi
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30 65.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60335-2-76:2018/AC:2018-12
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-76. del: Posebne zahteve za generatorje impulzov za električne ograje - Popravek AC
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos - National annex
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-1. del: Silosi - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30 65.040.20
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
slovenski jezik SISTP-SB: 42.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-70:2002/A1:2007
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-70: Particular requirements for milking machines
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-70. del: Posebne zahteve za molzne aparate (IEC 60335-2-70:2002/A1:2007)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-70:2002/A2:2019
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-70: Particular requirements for milking machines
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-70. del: Posebne zahteve za molzne aparate - Dopolnilo A2
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-76:2005/A1:2006
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-76. del: Posebne zahteve za generatorje impulzov za električne ograje (IEC 60335-2-76:2002/A1:2006)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2006
Razveljavitev: 01-avg-2021
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-76:2005/A2:2015
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-76. del: Posebne zahteve za generatorje impulzov za električne ograje - Dopolnilo A2
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
Razveljavitev: 01-avg-2021
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-76:2005/A11:2008
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-76. del: Posebne zahteve za generatorje impulzov za električne ograje
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2008
Razveljavitev: 01-avg-2021
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-76:2005/A12:2010
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-76. del: Posebne zahteve za generatorje impulzov za električne ograje - Dodatek A12
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
Razveljavitev: 01-avg-2021
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi