ICS: 67.200 - Jedilna olja in maščobe. Oljnice

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 204
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 658:2002
angleško: Oilseeds - Determination of content of impurities (ISO 658:2002)
slovensko: Oljnice - Določevanje nečistoč (ISO 658:2002)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 659:2009
angleško: Oilseeds - Determination of oil content (Reference method) (ISO 659:2009)
slovensko: Oljna semena - Določevanje olja (referenčna metoda) (ISO 659:2009)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 660:2020
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Determination of acid value and acidity (ISO 660:2020)
slovensko: Rastlinske in živalske maščobe in olja - Določevanje kislinskega števila in kislosti (ISO 660:2020)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 661:2005
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Preparation of test sample (ISO 661:2003)
slovensko: Rastlinske in živalske maščobe in olja – Priprava preskusnih vzorcev (ISO 661:2003)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 662:2016
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Determination of moisture and volatile matter content (ISO 662:2016)
slovensko: Rastlinske in živalske maščobe in olja - Določevanje vlage in hlapnih snovi (ISO 662:2016)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 663:2017
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Determination of insoluble impurities content (ISO 663:2017)
slovensko: Rastlinske in živalske maščobe in olja - Določevanje netopnih nečistoč (ISO 663:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 664:2008
angleško: Oilseeds - Reduction of laboratory sample to test sample (ISO 664:2008)
slovensko: Oljnice - Zmanjšanje laboratorijskega vzorca na preskusni vzorec (ISO 664:2008)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 665:2020
angleško: Oilseeds - Determination of moisture and volatile matter content (ISO 665:2020)
slovensko: Oljnice - Določevanje vlage in hlapnih snovi (ISO 665:2020)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 729:1988
angleško: Oilseeds -- Determination of acidity of oils
slovensko: Oljnice - Določanje kislosti olja
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1995
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 734:2015
angleško: Oilseed meals - Determination of oil content - Extraction method with hexane (or light petroleum) (ISO 734:2015)
slovensko: Ostanki tropin - Določevanje olja - 1. del: Metoda ekstrakcije s heksanom (ali petroletrom) (ISO 734:2015)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 935:1988
angleško: Animal and vegetable fats and oils -- Determination of titre
slovensko: Živalske in rastlinske maščobe in olja - Določevanje titra
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3596:2001
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Determination of unsaponifiable matter - Method using diethyl ether extraction
slovensko: Rastlinske in živalske maščobe in olja - Določevanje neumiljivih snovi - Metoda ekstrakcije z dietil etrom (Referenčna metoda) (ISO 3596:2000)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3656:2011
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction (ISO 3656:2011)
slovensko: Rastlinske in živalske maščobe in olja - Določanje ultravijolične absorpcije, izražene kot specifična UV-ekstinkcija (ISO 3656:2011)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3657:2020
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Determination of saponification value (ISO 3657:2020)
slovensko: Živalske in rastlinske maščobe in olja - Določevanje števila umiljenja (ISO 3657:2020)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3960:2017
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value - Iodometric (visual) endpoint determination (ISO 3960:2017)
slovensko: Živalske in rastlinske maščobe in olja - Ugotavljanje peroksidnega števila - Jodometrično (vizualno) določanje končne točke (ISO 3960:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3961:2018
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Determination of iodine value (ISO 3961:2018)
slovensko: Rastlinske in živalske maščobe in olja - Ugotavljanje jodnega števila (ISO 3961:2018)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5555:2001
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Sampling (ISO 5555:2001)
slovensko: Rastlinske in živalske maščobe in olja - Vzorčenje (ISO 5555:2001)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5558:1982
angleško: Animal and vegetable fats and oils -- Detection and identification of antioxidants -- Thin-layer chromatographic method
slovensko: Rastlinske in živalske maščobe in olja - Odkrivanje in ugotavljanje antioksidantov - Tenkoplastna kromatografska metoda
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6320:2017
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Determination of refractive index (ISO 6320:2017)
slovensko: Rastlinske in živalske maščobe in olja - Določevanje lomnega koeficienta (ISO 6320:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6321:2021
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Determination of melting point in open capillary tubes - Slip point (ISO 6321:2021)
slovensko: Rastlinske in živalske maščobe ter olja - Določanje tališča v odprtih kapilarnih cevkah - Točka zdrsa (ISO 6321:2021)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6463:1982
angleško: Animal and vegetable fats and oils -- Determination of butylhydroxyanisole (BHA) and butylhydroxytoluene (BHT) -- Gas-liquid chromatographic method
slovensko: Živalske in rastlinske maščobe in olja - Določevanje butilhidroksianizola (BHA) in butilhidroksitoluena (BHT) - Plinsko-tekočinska kromatografska metoda
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6800:1997
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Determination of the composition of fatty acids in the 2-position of the triglycerides molecules (ISO 6800:1997)
slovensko: Živalske in rastlinske maščobe in olja - Določevanje sestave maščobnih kislin na drugem ogljikovem položaju molekul triglicerida (ISO 6800:1997)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6883:2017
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Determination of conventional mass per volume (litre weight in air) (ISO 6883:2017)
slovensko: Živalske in rastlinske maščobe in olja - Določanje dogovorjene mase na enoto prostornine (masa litra v zraku) (ISO 6883:2017)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6885:2016
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Determination of anisidine value (ISO 6885:2016)
slovensko: Rastlinske in živalske maščobe in olja - Določevanje anisidinskega števila (ISO 6885:2016)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6886:2016
angleško: Animal and vegetable fats and oils - Determination of oxidative stability (accelerated oxidation test) (ISO 6886:2016)
slovensko: Živalske in rastlinske maščobe in olja - Določevanje oksidativne stabilnosti (metoda s pospešeno oksidacijo) (ISO 6886:2016)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.200.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi