ICS: 25.140 - Ročna orodja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 382
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1180:1983
angleško: Shanks for pneumatic tools and fitting dimensions of chuck bushings
slovensko: Stebla pnevmatskih orodij in priključne mere puš vpenjalnih glav
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 25.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 15744:2008
angleško: Hand-held non-electric power tools - Noise measurement code - Engineering method (grade 2) (ISO 15744:2002)
slovensko: Neelektrična ročna orodja - Merjenje hrupa - Tehnične metode (2. stopnja) (ISO 15744:2002)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20643:2008
angleško: Mechanical vibration - Hand-held and hand-guided machinery - Principles for evaluation of vibration emission (ISO 20643:2005)
slovensko: Mehanske vibracije - Prenosni ročni in ročno vodeni stroji - Načela vrednotenja oddajanja vibracij (ISO 20643:2005)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.01 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50580:2012
angleško: Safety of hand-held electric motor operated tools - Particular requirements for spray guns
slovensko: Varnost električnih ročnih orodij - Posebne zahteve za brizgalne pištole
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 87.100 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
Razveljavitev: 01-maj-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60900:2018
angleško: Live working - Hand tools for use up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c
slovensko: Delo pod napetostjo - Ročna orodja za uporabo pri izmeničnih napetostih do največ 1000 V in enosmernih napetostih do 1500 V
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 25.140.01 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61176:1993
angleško: Hand-held electric mains voltage operated circular saws - Methods for measuring the performance
slovensko: Hand-held electric mains voltage operated circular saws - Methods for measuring the performance (IEC 1176:1993)
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6789-1:2017
angleško: Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 1: Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing: minimum requirements for declaration of conformance (ISO 6789-1:2017)
slovensko: Orodja za vijake in matice - Ročna vrtilna orodja - 1. del: Zahteve in metode za preskušanje skladnosti tipa in kakovosti: minimalne zahteve za izjavo o skladnosti (ISO 6789-1:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6789-2:2017
angleško: Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 2: Requirements for calibration and determination of measurement uncertainly (ISO 6789-2:2017)
slovensko: Orodja za vijake in matice - Ročna vrtilna orodja - 2. del: Zahteve za umerjanje in določanje merilne negotovosti (ISO 6789-2:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11148-1:2011
angleško: Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 1: Assembly power tools for non-threaded mechanical fasteners (ISO 11148-1:2011)
slovensko: Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 1. del: Električna orodja za mehansko pritrjevanje brez navojev (ISO 11148-1:2011)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11148-2:2011
angleško: Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 2: Cutting-off and crimping power tools (ISO 11148-2:2011)
slovensko: Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 2. del: Orodja za odrezovanje in stiskanje (ISO 11148-2:2011)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11148-3:2012
angleško: Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 3: Drills and tappers (ISO 11148-3:2012)
slovensko: Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 3. del: Vrtalniki in stroji za vrezovanje navojev (ISO 11148-3:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11148-4:2012
angleško: Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 4: Non-rotary percussive power tools (ISO 11148-4:2012)
slovensko: Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 4. del: Nerotirajoča udarna orodja (ISO 11148-4:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11148-5:2011
angleško: Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 5: Rotary percussive drills (ISO 11148-2:2011)
slovensko: Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 5. del: Rotacijski udarni vrtalniki (ISO 11148-2:2011)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11148-6:2012
angleško: Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 6: Assembly power tools for threaded fasteners (ISO 11148-6:2012)
slovensko: Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 6. del: Orodja za vijačne zveze (ISO 11148-6:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11148-7:2012
angleško: Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 7: Grinders (ISO 11148-7:2012)
slovensko: Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 7. del: Brusilniki (ISO 11148-7:2012)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11148-8:2011
angleško: Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 8: Sanders and polishers (ISO 11148-8:2011)
slovensko: Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 8. del: Brusilniki in polirniki (ISO 11148-8:2011)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11148-9:2011
angleško: Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 9: Die grinders (ISO 11148-9:2011)
slovensko: Neelektrična ročna orodja - Varnostne zahteve - 9. del: Brusilniki (ISO 11148-9:2011)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.080.50 25.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28927-1:2019
angleško: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 1: Angle and vertical grinders (ISO 28927-1:2019)
slovensko: Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 1. del: Kotni in vertikalni brusilniki (ISO 28927-1:2019)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.20 25.080.50 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28927-2:2009
angleško: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 2: Wrenches, nutrunners and screwdrivers (ISO 28927-2:2009)
slovensko: Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 2. del: Vijači, izvijači in privijala (ISO 28927-2:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.30 25.140.20 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28927-3:2009
angleško: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 3: Polishers and rotary, orbital and random orbital sanders (ISO 28927-3:2009)
slovensko: Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 3. del: Polirniki ter rotacijski, vibracijski in izsredni brusilniki (ISO 28927-3:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.20 25.080.50 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28927-4:2010
angleško: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 4: Straight grinders (ISO 28927-4:2010)
slovensko: Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 4. del: Brusilniki (ISO 28927-4:2010)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.080.50 25.140.20 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28927-5:2009
angleško: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 5: Drills and impact drills (ISO 28927-5:2009)
slovensko: Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 5. del: Vrtalniki in udarni (vibracijski) vrtalniki (ISO 28927-5:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.01 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28927-6:2009
angleško: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 6: Rammers (ISO 28927-6:2009)
slovensko: Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 6. del: Tolkači (ISO 28927-6:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.01 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28927-7:2009
angleško: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 7: Nibblers and shears (ISO 28927-7:2009)
slovensko: Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 7. del: Sekalniki in škarje (ISO 28927-7:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.01 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28927-8:2009
angleško: Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and saws with oscillating or rotating action (ISO 28927-8:2009)
slovensko: Ročna prenosna električna orodja - Preskusne metode za vrednotenje oddajanja vibracij - 8. del: Žage, polirni stroji in pile s povratnim gibanjem ter žage z nihajnim ali krožnim gibanjem (ISO 28927-8:2009)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.140.01 13.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi