ICS: 23.040 - Deli cevovodov in cevovodi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 499
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 49:1994
angleško: Malleable cast iron fittings threaded to ISO 7-1
slovensko: Fitingi iz temprane litine z navoji po ISO 7-1
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 512:1994
angleško: Fibre-cement products - Pressure pipes and joints
slovensko: Vlaknatocementni izdelki - Tlačne cevi in spoji
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.100.40 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 580:2005
angleško: Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics fittings - Methods for visually assessing the effects of heating (ISO 580:2005)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Brizgani plastomerni fitingi - Metode za vizualno oceno vpliva segrevanja (ISO 580:2005)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 637:1994/AC:1995
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced plastics components - Determination of the amounts of constituents using the gravimetric method
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sestavni deli iz polimernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni - Določanje količine sestavin z gravimetrično metodo
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 639:1994
angleško: Common requirements for concrete pressure pipes including joints and fittings
slovensko: Splošne zahteve za betonske tlačne cevi, skupaj s spoji in fazonskimi kosi
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 640:1994
angleško: Reinforced concrete pressure pipes and distributed reinforcement concrete pressure pipes (non-cylinder type), including joints and fittings
slovensko: Armiranobetonske tlačne cevi in betonske tlačne cevi s porazdeljeno armaturo (brez kovinskega plašča), skupaj s spoji in fazonskimi kosi
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 641:1994
angleško: Reinforced concrete pressure pipes, cylinder type, including joints and fittings
slovensko: Armiranobetonske tlačne cevi s kovinskim plaščem, skupaj s spoji in fazonskimi kosi
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 642:1994
angleško: Prestressed concrete pressure pipes, cylinder and non-cylinder, including joints, fittings and specific requirements for prestressing steel for pipes
slovensko: Prednapete betonske tlačne cevi s kovinskim plaščem ali brez njega, skupaj s stiki, fazonskimi deli, in posebne zahteve za jeklo za prednapenjanje za cevi
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 705:1994/AC:1995
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Methods for regression analysis and their use
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Metode za regresijsko analizo in njihova uporaba
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 761:1994/AC:1995
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the creep factor under dry conditions
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje koeficienta lezenja v suhem
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 802:1994
angleško: Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics fittings for pressure piping systems - Test method for maximum deformation by crushing
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Plastomerni fitingi, oblikovani z injekcijskim vbrizgavanjem, za tlačne cevovode - Metoda za preskus največje deformacije s stiskanjem
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 877:1999
angleško: Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings - Requirements, test methods and quality assurance
slovensko: Cevi, fitingi in pribor iz litega železa za hišne vodne odtoke – Zahteve, postopki preskušanja in zagotavljanje kakovosti
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 91.140.80 23.040.40 23.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1120:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Determination of the resistance to chemical attack from the inside of a section in a deflected condition
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje kemične odpornosti iz notranjosti deformiranega odseka
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1127:1996
angleško: Stainless steel tubes - Dimensions, tolerances and conventional masses per unit length (ISO 1127:1992)
slovensko: Cevi iz nerjavnega jekla - Mere, mejni odstopki in mase na dolžinsko enoto (ISO 1127:1992)
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 23.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1228:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial specific ring stiffness
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje začetne specifične obodne togosti
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1229:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods to prove the leaktightness of the wall under short-term internal pressure
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi in fitingi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Preskusne metode za preverjanje tesnosti sten pod kratkotrajnim notranjim tlakom
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1393:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of initial longitudinal tensile properties
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje začetnih nateznih lastnosti v vzdolžni smeri
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1394:1996
angleško: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the apparent initial circumferential tensile strength
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi iz duromernih materialov, ojačenih s steklenimi vlakni (GRP) - Določanje navidezne začetne natezne trdnosti v obodni smeri
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 83.120 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1444:2000
angleško: Fibre-cement pipelines - Guide for laying and on-site work practices
slovensko: Vlaknatocementni cevovodi - Smernica za polaganje in delo na terenu
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 91.100.40 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1716:1997
angleško: Plastics piping systems - Polyethylene (PE) tapping tees - Test method for impact resistance of an assembled tapping tee
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov– Iztočni T-kos iz polietilena (PE) – Preskusna metoda za odpornost sestavljenega iztočnega T-kosa na udarce
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1905:1998
angleško: Plastics piping systems - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes, fittings and material - Method for assessment of the PVC content based on total chlorine content
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Cevi, fitingi in material iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) - Metoda za ugotavljanje deleža PVC na osnovi celotnega klora
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.45 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1916:2002
angleško: Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced
slovensko: Betonske cevi in fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 93.030 23.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2505:2005
angleško: Thermoplastics pipes - Longitudinal reversion - Test method and parameters (ISO 2505:2005)
slovensko: Plastomerne cevi –Dimenzijska stabilnost po segrevanju – Preskusna metoda in parametri (ISO 2505:2005)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 265-1:1988
angleško: Pipes and fittings of plastics materials -- Fittings for domestic and industrial waste pipes -- Basic dimensions: Metric series -- Part 1: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
slovensko: Cevi in fitingi iz polimernih materialov - Fitingi za odtočne cevi v gospodinjstvu in industriji - Osnovne dimenzije: Metrska serija - 1. del: Nemehčan polivinilklorid (PVC - U)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 91.140.80 23.040.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3126:2005
angleško: Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions (ISO 3126:2005)
slovensko: Cevni sistemi iz polimernih materialov - Sestavni deli iz polimernih materialov – Ugotavljanje mer (ISO 3126:2005)
TC: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili ICS: 23.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi