ICS: 27.060 - Gorilniki. Grelniki vode

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 228
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12953-5:2020
angleško: Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler
slovensko: Mnogovodni kotli - 5. del: Kontrola med proizvodnjo, dokumentacija in označevanje tlačno obremenjenih delov kotla
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 27.060.30
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12953-8:2001
angleško: Shell boilers - Part 8: Requirements for safeguards against excessive pressure
slovensko: Mnogovodni kotli - 8. del: Zahteve za opremo in varnostne naprave za preprečevanje prekoračitve tlaka
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 13.240 27.060.30
Stopnja: 8100 Status: Objavljen in popravljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12953-9:2007
angleško: Shell boilers - Part 9: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories
slovensko: Mnogovodni kotli - 9. del: Zahteve za omejilne naprave kotla in opremo
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 27.060.30
Stopnja: 8100 Status: Objavljen in popravljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12952-12:2003
angleško: Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 12: Requirements for boiler feedwater and boiler water quality
slovensko: Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 12. del: Zahteve za kakovost napajalne in kotelne vode
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 27.060.30 13.060.25
Stopnja: 6060 Status: V reviziji
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12953-10:2003
angleško: Shell boilers - Part 10 : Requirements for feedwater and boiler water quality
slovensko: Mnogovodni kotli – 10. del: Zahteve za kakovost napajalne in kotelne vode
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 27.060.30 13.060.25
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12953-12:2003
angleško: Shell boilers - Part 12: Requirements for grate firing systems for solid fuels for the boiler
slovensko: Mnogovodni kotli - 12. del: Zahteve za kurilne sisteme na trdna goriva z zgorevalno rešetko
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 27.060.30
Stopnja: 8100 Status: Objavljen in popravljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 126:2012
angleško: Multifunctional controls for gas burning appliances
slovensko: Večnamenske naprave za nadzor plinskih aparatov
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 23.060.99 27.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 226:1987
angleško: Atomizing oil burners - Connecting dimensions between burners and heat generators
slovensko: Razprševalni oljni gorilniki - Priključne mere med gorilnikom in generatorjem toplote
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 247:1997
angleško: Heat exchangers - Terminology
slovensko: Prenosniki toplote - Terminologija
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.30 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 257:2010
angleško: Mechanical thermostats for gas-burning appliances
slovensko: Mehanski termostati za plinske aparate
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.20 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 267:2020
angleško: Forced draught burners for liquid fuels
slovensko: Ventilatorski gorilniki za tekoča goriva
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 293:1992
angleško: Oil pressure atomizing nozzles - Minimum requirements - Testing
slovensko: Tlačne šobe za razprševanje olja pri gorilnikih - Minimalne zahteve - Preskušanje
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 298:2012
angleško: Automatic burner control systems for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels
slovensko: Naprave za samodejni nadzor gorilnikov in aparatov na plin ali tekoča goriva
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.10 27.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 299:2009
angleško: Oil pressure atomizing nozzles - Determination of the angle and spray characteristics
slovensko: Tlačne šobe za razprševanje olja pri gorilnikih - Ugotavljanje kota in razprševalnih značilnosti
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 304:2017
angleško: Heating boilers - Test code for heating boilers for atomizing oil burners
slovensko: Kotli za gretje - Preskušanje kotlov z razprševalnimi oljnimi gorilniki
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 97.100.40 27.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 305:1997
angleško: Heat exchangers - Definitions of performance of heat exchangers and the general test procedure for establishing performance of all heat exchangers
slovensko: Prenosniki toplote - Definicije in splošni preskusni postopek za ugotavljanje njihovih lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.30 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 306:1997
angleško: Heat exchangers - Methods of measuring the parameters necessary for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote - Merilne metode in merilna točnost za ugotavljanje njihovih lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 307:1998
angleško: Heat exchangers - Guidelines to prepare installation, operating and maintenance instructions required to maintain the performance of each type of heat exchangers
slovensko: Prenosniki toplote – Smernice za pripravo navodil za vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje, ki zagotavljajo pravilno delovanje posameznih tipov prenosnikov toplote
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 308:1997
angleško: Heat exchangers - Test procedures for establishing performance of air to air and flue gases heat recovery devices
slovensko: Prenosniki toplote - Preskusni postopki za ugotavljanje lastnosti naprav za prenos toplote zrak/zrak in dimni plini/zrak
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 327:2014
angleško: Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing performance
slovensko: Prenosniki toplote – Zračno hlajeni kondenzatorji hladiva s prisilno konvekcijo - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 328:2014
angleško: Heat exchangers - Forced convection unit air coolers for refrigeration - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote - Hladilniki zraka s prisilno konvekcijo za hlajenje - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.060.30 23.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 437:2021
angleško: Test gases - Test pressures - Appliance categories
slovensko: Preskusni plini - Preskusni tlaki - Kategorije naprav
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 91.140.40 27.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 676:2020
angleško: Forced draught burners for gaseous fuels
slovensko: Plinski ventilatorski gorilniki
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1048:2014
angleško: Heat exchangers - Air cooled liquid coolers ('dry coolers') - Test procedures for establishing performance
slovensko: Prenosniki toplote - Zračno hlajeni hladilniki tekočin - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.200 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1106:2010
angleško: Manually operated taps for gas burning appliances
slovensko: Ročne pipe za plinske aparate
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 23.060.99 27.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi