ICS: 33 - TELEKOMUNIKACIJE. AVDIO IN VIDEO TEHNIKA

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 498
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-726
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 726: Transmission lines and waveguides
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 726: Prenosni vodi in valovodi
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 33.120.10 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-1997
angleški, francoski, ruski in španski jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-466:1990
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 731: Optical fibre communication
slovensko: International electrotechnical vocabulary - Chapter 731: Optical fibre communication
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.180.01 01.040.33
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-1997
angleški, francoski, ruski in španski jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 011 ed.1 (1994-09)
angleško: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Attachment requirements for terminal equipment for DECT Public Access Profile (PAP) applications
slovensko: Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) - Priključitvene zahteve za terminalsko opremo za digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) - Dodatne zahteve za uporabo aplikacij DECT z javnim dostopom (PAP) za terminalsko opremo
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.070.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 001 ed.1 (1995-10)
angleško: Terminal Equipment (TE); Attachment requirements for terminal equipment to be connected to circuit switched data networks and leased circuits using a CCITT Recommendation X.21 interface, or at an interface physically, functionally and electrically compatible with CCITT Recommendation X.21 but operating at any data signalling rate up to, and including, 1 984 kbit/s
slovensko: Terminalska oprema (TE) - Priključitvene zahteve za vseevropsko odobritev za terminalsko opremo, ki se priključuje na vodovno komutirana podatkovna omrežja in zakupljene vode prek vmesnikov po pripročilu CCITT, X.21 ali prek vmesnikov, ki so fizično, električno in funkcijsko združljivi s priporočilom CCITT, X.21, ki pa delujejo pri katerikoli podatkovni signalizacijski hitrosti do vključno 1 984 kbit/s
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.050.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 002 ed.1 (1997-01)
angleško: Digital Terminals and Access (DTA); Attachment requirements for Data Terminal Equipment (DTE) to connect to Packet Switched Public Data Networks (PSPDNs) for CCITT Recommendation X.25 interfaces at data signalling rates up to 1 920 kbit/s utilizing interfaces derived from CCITT Recommendations X.21 and X.21 bis
slovensko: Digitalni terminali in dostop (DTA) - Priključitvene zahteve za podatkovno terminalsko opremo (DTE) za priključevanje na paketno komutirana javna podatkovna omrežja (PSPDNs) za vmesnike po priporočilu CCITT, X.25, s podatkovnimi signalizacijskimi hitrostmi do 1 920 kbit/s, ki uporabljajo vmesnike po priporočilih CCITT, X.21 in X.21 bis
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 008 ed.1 (1994-09)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Telephony 3,1 kHz teleservice; Attachment requirements for handset terminals
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Daljinska storitev telefonije 3,1 kHz - Priključitvene zahteve za ročne terminale
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 012 ed.1 (1993-12)
angleško: Business Telecommunications (BT); Open Network Provision (ONP) technical requirements; 2 048 kbit/s digital unstructured leased line (D2048U) Attachment requirements for terminal equipment interface
slovensko: Poslovne telekomunikacije (BTC) - Tehnične zahteve za zagotavljanje odprtosti omrežij - Digitalni zakupljeni vodi za prenosno hitrost 2 048 kbit/s in za nestrukturirane signale (D2048U) - Priključitvene zahteve za vmesnik terminalske opreme
TC: BTC - Poslovne telekomunikacije ICS: 33.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETR 024 ed.1 (1991-05)
angleško: Signalling Protocols and Switching (SPS); Intelligent Networks switching aspects
slovensko: Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Komutacijski vidiki inteligentnega omrežja
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETR 091 ed.1 (1993-07)
angleško: ETSI object identifier tree; Common domain; Mobile domain
slovensko: Drevo objektnih identifikatorjev ETSI - Skupna domena - Področje mobilne telefonije
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.070.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETR 117 ed.1 (1993-12)
angleško: Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Asynchronous Transfer Mode (ATM); Signalling ATM Adaptation Layer (AAL) requirements
slovensko: Širokopasovno digitalno omrežje z integriranimi storitvami (B-ISDN) - Asinhroni prenosni način (ATM) - Zahteve signalizacijske prilagodilne plasti ATM (AAL)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETR 118 ed.1 (1993-12)
angleško: Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Switching, exchange and cross-connect functions and performance requirements
slovensko: Širokopasovno digitalno omrežje z integriranimi storitvami (B-ISDN) - Komutacijske, centralne in prevezovalne funkcije in zmogljivostne zahteve
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETR 164 ed.1 (1995-01)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Intelligent Network (IN); Interaction between IN Application Protocol (INAP) and ISDN User Part (ISUP) version 2
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Inteligentno omrežje (IN) - Medsebojno vplivanje med aplikacijskim protokolom IN (INAP) in drugo različico ISDN-uporabniškega dela (ISUP)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETR 157-1 ed.1 (1996-03)
angleško: Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Signalling requirements for B-ISDN services; Part 1: Capability Set 2 (CS2)
slovensko: Širokopasovno digitalno omrežje z integriranimi storitvami (B-ISDN) - Signalizacijske zahteve za storitve B-ISDN - 1. del: Nabor zmožnosti 2 (CS2)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETR 186-1 ed.1 (1995-09)
angleško: Intelligent Network (IN); Interaction between IN Application Protocol (INAP) and Integrated Services Digital Network (ISDN) signalling protocols; Part 1: Switching signalling requirements for IN Capability Set 1 (CS1) service support in a Narrowband ISDN (N-ISDN) environment
slovensko: Inteligentno omrežje (IN) - Medsebojno vplivanje med aplikacijskim protokolom inteligentnega omrežja (INAP) in signalizacijskimi protokoli digitalnega omrežja z integriranimi storitvami (ISDN) - 1. del: Komutacijske signalizacijske zahteve za podporo storitvam nabora zmožnosti 1 (CS1) inteligentnega omrežja (IN) v okolju ozkopasovnega digitalnega omrežja z integriranimi storitvami (N-ISDN)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.35 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 122002:1993
angleško: Blank Detail Specification: Radio frequency coaxial connectors
slovensko: Blank Detail Specification: Radio frequency coaxial connectors
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 33.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 122110:1993
angleško: Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series SMA
slovensko: Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series SMA
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 33.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 122130:1993
angleško: Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series SMB
slovensko: Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series SMB
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 33.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 122140:1993
angleško: Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series SMC
slovensko: Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series SMC
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 33.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 122150:1993
angleško: Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series EIA flange
slovensko: Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series EIA flange
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 33.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 122160:1993
angleško: Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series SSMA
slovensko: Sectional Specification: Radio frequency coaxial connectors - Series SSMA
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 33.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 007 ed.1 (1991-11)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Support of packet-mode terminal equipment by an ISDN
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Podpora ISDN za terminalsko opremo paketnega načina
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
Razveljavitev: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 008 ed.1 (1991-12)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7; Message Transfer Part (MTP) to support international interconnection
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Signalizacija št. 7 - Sporočilno-prenosni del (MTP) za podporo mednarodnega vzajemnega povezovanja
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1996
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 009 ed.2 (1995-01)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7; Signalling Connection Control Part (SCCP) [connectionless and connection-oriented] to support international interconnection
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Signalizacija št. 7 - Krmilni del signalizacijske zveze (SCCP) (nepovezavni in povezavni) za podporo mednarodnega vzajemnega povezovanja
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1996
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 054 ed.1 (1991-10)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Terminal Portability (TP) supplementary service; Functional capabilities and information flows
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Dopolnilna storitev: prenosljivost terminala (TP) - Funkcijske zmožnosti in informacijski tokovi
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 057 ed.1 (1992-05)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Waiting (CW) supplementary service; Functional capabilities and information flows
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Dopolnilna storitev: čakajoči klic (CW) - Funkcijske zmožnosti in informacijski tokovi
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi