ICS: 11.120 - Farmacija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 54
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11615:2017
angleško: Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information (ISO 11615:2017)
slovensko: Zdravstvena informatika - Identifikacija zdravil - Elementi in zgradba podatkov za enotno identifikacijo in izmenjavo predpisanih informacij o zdravilih (ISO 11615:2017)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 11.120.10 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11616:2017
angleško: Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the Unique Identification and Exchange of regulated Pharmaceutical Product Information (ISO 11616:2017)
slovensko: Zdravstvena informatika - Identifikacija zdravil - Elementi in zgradba podatkov za enotno identifikacijo in izmenjavo predpisanih informacij o farmacevtskih izdelkih (ISO 11616:2017)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 11.120.10 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14079:2003
angleško: Non-active medical devices - Performance requirements and test methods for absorbent cotton gauze and absorbent cotton and viscose gauze
slovensko: Neaktivni medicinski pripomočki - Zahtevane lastnosti in preskusne metode za vpojno bombažno gazo in viskozno gazo
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14375:2016
angleško: Child-resistant non-reclosable packaging for pharmaceutical products - Requirements and testing
slovensko: Embalaža za farmacevtske proizvode, ki je ni mogoče večkrat zapreti in je varna za otroke - Zahteve in preskusni postopki
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 11.120.01 97.190 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15753:2008
angleško: Packaging - Package leaflets for medicinal products - Braille and other formats for visually impaired people
slovensko: Embalaža - Navodila za uporabo zdravil - Braillova pisava in drugi formati za slabovidne
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 11.120.10 11.180.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15831:2009
angleško: Method for testing compression in medical hosiery
slovensko: Metode preskušanja kompresij medicinskih nogavic
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1644-1:1997
angleško: Test methods for nonwoven compresses for medical use - Part 1: Nonwovens used in the manufacture of compresses
slovensko: Preskusne metode za netkane komprese za uporabo v medicini - 1. del: Netkane tkanine, ki se uporabljajo za izdelavo kompres
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1644-2:2000
angleško: Test methods for nonwoven compresses for medical use - Part 2: Finished compresses
slovensko: Preskusne metode za netkane komprese za uporabo v medicini - 2. del: Gotove komprese
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16820:2017
angleško: Rubber and plastics hoses and hose assemblies for use in the pharmaceutical and biotechnological industry - Bonded elastomeric hoses with or without a lining
slovensko: Gumene in polimerne cevi in cevni priključki za uporabo v farmacevtski in biotehnološki industriji - Vezane elastomerne cevi s podlogo ali brez nje
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 11.120.99 83.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16821:2017
angleško: Hose assemblies for use in the pharmaceutical and biotechnological industry with hoses of non-metallic materials - Silicone rubber hoses
slovensko: Cevni priključki s cevmi iz nekovinskih materialov za uporabo v farmacevtski in biotehnološki industriji - Silikonske gumijaste cevi
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 11.120.99 83.140.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 17251:2016
angleško: Health Informatics - Business requirements for a syntax to exchange structured dose information for medicinal products (ISO/TS 17251:2016)
slovensko: Zdravstvena informatika - Poslovne zahteve za sintakso za izmenjavo strukturiranih podatkov odmerkov za zdravila (ISO/TS 17251:2016)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 11.120.10 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 17612:2021
angleško: Algae and algae products - Specifications for pharmaceutical sector applications
slovensko: Alge in izdelki iz alg - Specifikacije za uporabo v farmacevtski industriji
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 11.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 19293:2018
angleško: Health Informatics - Requirements for a record of the dispense of a medicinal product (ISO/TS 19293:2018)
slovensko: Zdravstvena informatika - Zahteve za zapise o izdaji zdravila (ISO/TS 19293:2018)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 11.120.10 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 19844:2017
angleško: Health informatics - Identification of medicinal products - Implementation guidelines for data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances (ISO/TS 19844:2016)
slovensko: Zdravstvena informatika - Identifikacija zdravil - Vodilo za uporabo podatkovnih elementov in struktur za enotno identifikacijo in izmenjavo predpisanih informacij o substancah (ISO/TS 19844:2016)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 11.120.10 35.240.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-2E: 267.41 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 21976:2020
angleško: Packaging - Tamper verification features for medicinal product packaging (ISO 21976:2018)
slovensko: Embalaža - Značilnosti preverjanja nedovoljenega poseganja v embalažo za zdravila (ISO 21976:2018)
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 11.120.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22413:2021
angleško: Transfer sets for pharmaceutical preparations - Requirements and test methods (ISO 22413:2021)
slovensko: Pribor za prenos farmacevtskih pripravkov - Zahteve in preskusne metode (ISO 22413:2021)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.120.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13726-1:2002
angleško: Test methods for primary wound dressings - Part 1: Aspects of absorbency
slovensko: Preskusne metode za sanitetni material za primarno oskrbo rane - 1. del: Vidiki absorpcije
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13726-2:2002
angleško: Test methods for primary wound dressings - Part 2: Moisture vapour transmission rate of permeable film dressings
slovensko: Preskusne metode za sanitetni material za primarno oskrbo rane - 2. del: Hitrost prepustnosti za vodne pare prepustnih filmskih oblog
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13726-3:2003
angleško: Non-active medical devices - Test methods for primary wound dressings - Part 3: Waterproofness
slovensko: Neaktivni medicinski pripomočki – Preskusne metode za sanitetni material za primarno oskrbo rane - 3. del: Odpornost proti vodi
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13726-4:2003
angleško: Non-active medical devices - Test methods for primary wound dressings - Part 4: Conformability
slovensko: Neaktivni medicinski pripomočki – Preskusne metode za sanitetni material za primarno oskrbo rane - 4. del: Ustreznost
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22442-1:2020
angleško: Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 1: Application of risk management (ISO 22442-1:2020)
slovensko: Medicinski pripomočki, ki uporabljajo živalska tkiva in njihove derivate - 1. del: Uporaba obvladovanja tveganja (ISO 22442-1:2020)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.120.01 11.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22442-2:2020
angleško: Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 2: Controls on sourcing, collection and handling (ISO 22442-2:2020)
slovensko: Medicinski pripomočki, ki uporabljajo živalska tkiva in njihove derivate - 2. del: Nadzor pri nabavi, zbiranju in ravnanju z njimi (ISO 22442-2:2020)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.040.99 11.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22442-3:2007
angleško: Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 3: Validation of the elimination and/or inactivation of viruses and transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents (ISO 22442-3:2007)
slovensko: Medicinski pripomočki, ki uporabljajo živalska tkiva in njihove derivate - 3. del: Validacija pri izločitvi in/ali inaktivaciji virusov in agensov transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) (ISO 22442-3:2007)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23500-1:2019
angleško: Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 1: General requirements (ISO 23500-1:2019)
slovensko: Priprava in vodenje kakovosti tekočin za hemodializo in podobne terapije - 1. del: Splošne zahteve (ISO 23500-1:2019)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.120.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23500-2:2019
angleško: Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 2: Water treatment equipment for haemodialysis applications and related therapies (ISO 23500-2:2019)
slovensko: Priprava in vodenje kakovosti tekočin za hemodializo in podobne terapije - 2. del: Oprema za pripravo vode za uporabo pri hemodializi in podobnih terapijah (ISO 23500-2:2019)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.120.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi