ICS: 19 - PRESKUŠANJE

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 492
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50191:2010
angleško: Erection and operation of electrical test equipment
slovensko: Namestitev in delovanje električne preskusne opreme
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 19.080
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 554:1976
angleško: Standard atmospheres for conditioning and/or testing -- Specifications
slovensko: Standardne atmosfere za klimatizacijo in/ali preskušanje - Specifikacije
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 19.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 565:1990
angleško: Test sieves -- Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet -- Nominal sizes of openings
slovensko: Preskusna sita - Kovinsko pletivo, kovinske perforirane plošče in električno oblikovane folije - Imenske mere odprtin
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1518:1998
angleško: Non-destructive testing - Leak testing - Characterization of mass spectrometer leak detectors
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Preskus tesnosti – Karakterizacija masno-spektrometričnih detektorjev puščanja
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1593:1999
angleško: Non-destructive testing - Leak testing - Bubble emission techniques
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Preskušanje tesnosti - Tehnika preskušanja z mehurčki
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2001
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1779:1999
angleško: Non-destructive testing - Leak testing - Criteria for method and technique selection
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Preskus tesnosti - Kriteriji za izbiro metode in postopka
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2395:1990
angleško: Test sieves and test sieving -- Vocabulary
slovensko: Preskusna sita in preskusno sejanje - Slovar
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški in francoski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3058:1998
angleško: Non-destructive testing - Aids to visual inspection - Selection of low-power magnifiers
slovensko: Neporušitvene preiskave - Pripomočki za vizualne preglede - Izbor povečevalnikov z majhno zmogljivostjo povečanja
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7845:1985
angleško: Horizontal joints between load-bearing walls and concrete floors -- Laboratory mechanical tests -- Effect of vertical loading and of moments transmitted by the floors
slovensko: Vodoravni stiki med nosilnimi stenami in betonskimi stropi - Laboratorijski mehanski preskusi - Vpliv navpične obremenitve in momentne obremenitve stropov
TC: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb ICS: 19.060 91.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 12706:2009
angleško: Non-destructive testing - Penetrant testing - Vocabulary (ISO12706:2009)
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Preskušanje s penetranti - Slovar (ISO 12706:2009)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13184:2001
angleško: Non-destructive testing - Leak testing - Pressure change method
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Preskušanje tesnosti - Metoda spremembe tlaka
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1330-2:1998
angleško: Non destructive testing - Terminology - Part 2: Terms common to the non-destructive testing methods
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 2. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri vseh neporušitvenih metodah
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2001
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1330-3:1997
angleško: Non-destructive testing - Terminology - Part 3: Terms used in industrial radiographic testing
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 3. del: Pojmi, ki se uporabljajo v industrijski radiografiji
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 01.040.19
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13391:2004
angleško: Mechanical tests for post-tensioning systems
slovensko: Mehanski preskusi za ponapenjalne sisteme
TC: KON - Konstrukcije ICS: 19.060 91.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13554:2011
angleško: Non destructive testing - Acoustic emission - General principles
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Akustična emisija - Splošna načela
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13625:2001
angleško: Non-destructive testing - Leak test - Guide to the selection of instrumentation for the measurement of gas leakage
slovensko: Neporušitveno preskušanje – Preskus tesnosti – Vodilo pri izbiri naprav za meritve puščanja plinov
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13927:2003
angleško: Non-destructive testing - Visual testing - Equipment
slovensko: Neporušitveno preskušanje – Vizualno preskušanje – Naprave
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 13935:2000
angleško: Non-destructive testing - Generic NDE data format model
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Splošno veljavni model formata za podatke neporušitvenih preiskav
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2001
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14589:2000
angleško: Blind rivets - Mechanical testing (ISO 14589:2000)
slovensko: Slepe kovice - Mehansko preskušanje (ISO 14589:2000)
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 19.060 21.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 14748:2004
angleško: Non-destructive testing - Methodology for qualification of non-destructive tests
slovensko: Neporušitveno preskušanje – Metodologija za kvalifikacijo neporušitvenih preskusov
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 14887:2000
angleško: Sample preparation -- Dispersing procedures for powders in liquids
slovensko: Priprava vzorcev - Postopki za disperzijo praškastih snovi v tekočinah
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 19.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 15053:2005
angleško: Non-destructive testing - Recommendations for discontinuities-types in test specimens for examination
slovensko: Neporušitveno preskušanje – Priporočila za vrste nezveznosti v preskusnih vzorcih
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 15134:2005
angleško: Non-destructive testing - Automated ultrasonic examination - Selection and application of systems
slovensko: Neporušitveno preskušanje – Avtomatsko ultrazvočno preskušanje – Izbor in uporaba sistemov
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15305:2008
angleško: Non-destructive Testing - Test Method for Residual Stress analysis by X-ray Diffraction
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Preskusna metoda analize zaostalih napetosti z uklonom rentgenskih žarkov
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15495:2007
angleško: Non Destructive testing - Acoustic emission - Examination of metallic pressure equipment during proof testing - Zone location of AE sources
slovensko: Neporušitveno preskušanje - Akustična emisija - Preskušanje kovinske tlačne opreme pri prevzemu - Območje namestitve senzorjev akustične emisije
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 17.140.20 19.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi