ICS: 91.080 - Gradbene konstrukcije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 480
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1995-1-1:2004
angleško: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings
slovensko: Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20 91.010.30
Stopnja: 6100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SO: 176.66 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.40 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila – Požarnoodporno projektiranje – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30 13.220.50
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-8. del: Projektiranje spojev – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-8. del: Projektiranje spojev – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30
Stopnja: 7100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: Utrujanje – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: Utrujanje – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.080.40 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 13.220.01 91.080.40 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20 91.010.30
Stopnja: 7100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom –Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom –Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30
Stopnja: 7100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 380:1993
angleško: Timber structures - Test methods - General principles for static load testing
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Splošna načela za statično preskusno obtežbo
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 383:2007
angleško: Timber Structures - Test methods - Determination of embedment strength and foundation values for dowel type fasteners
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusne metode - Ugotavljanje bočne trdnosti in modulov stisljivosti mehanskih spojnih sredstev paličastih oblik
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 409:2009
angleško: Timber structures - Test methods - Determination of the yield moment of dowel type fasteners
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Ugotavljanje momenta plastičnosti mehanskih spojnih sredstev - Žičniki
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 523:2003
angleško: Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology, requirements, quality control
slovensko: Zaščitne cevi za prednapete kable iz jeklenih trakov – Terminologija, zahteve in kontrola kakovosti
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.080.40 77.140.75 01.040.77
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 594:2011
angleško: Timber Structures - Test methods - Racking strength and stiffness of timber frame wall panels
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Natezna trdnost in togost lesenih stenskih okvirjev s ploščami (panelov)
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 595:1995
angleško: Timber structures - Test methods - Test of trusses for the determination of strength and deformation behaviour
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Preskus za ugotavljanje trdnosti in deformacijskega obnašanja paličij
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 596:1995
angleško: Timber structures - Test methods - Soft body impact test of timber framed walls
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Preskus sten z lesenimi okvirji z udarcem mehkega telesa
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 789:2004
angleško: Timber structures - Test methods - Determination of mechanical properties of wood based panels
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Ugotavljanje mehanskih lastnosti lesnih plošč
TC: KON - Konstrukcije ICS: 79.060.01 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 912:2011
angleško: Timber fasteners - Specifications for connectors for timbers
slovensko: Vezna sredstva za les - Specifikacije za moznike za les
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20 21.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1075:2014
angleško: Timber structures - Test methods - Joints made with punched metal plate fasteners
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusne metode - Spoji s kovinskimi ježastimi ploščami
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1195:1997
angleško: Timber structures - Test methods - Performance of structural floor decking
slovensko: Lesene konstrukcije - Metode preskušanja - Nosilnost in deformabilnost konstrukcijskih talnih oblog
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1380:2009
angleško: Timber structures - Test methods - Load bearing nails, screws, dowels and bolts
slovensko: Lesene konstrukcije - Metode preskušanja - Nosilni žebljani spoji
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1542:1999
angleško: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Measurement of bond strength by pull-off
slovensko: Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Merjenje odtržne trdnosti
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1543:1998
angleško: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of tensile strength development for polymers
slovensko: Proizvodi in sistemi za zaščito in obnovo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Določevanje razvoja natezne trdnosti polimerov
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1544:2006
angleško: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of creep under sustained tensile load for synthetic resin products (PC) for the anchoring of reinforcing bars
slovensko: Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Ugotavljanje koeficienta lezenja trajnih nateznih obremenitev za sintetične izdelke iz smole (PC) za sidranje armaturnih palic
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.080.40 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1767:1999
angleško: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Infrared analysis
slovensko: Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Infrardeča analiza
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi