ICS: 35.020 - Informacijska tehnika in tehnologija na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 121
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7779:2018
angleško: Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment (ISO 7779:2018)
slovensko: Akustika - Merjenje emisije hrupa informacijskih in telekomunikacijskih naprav (ISO 7779:2018)
TC: AKU - Akustika ICS: 33.020 35.020 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9295:2015
angleško: Acoustics - Determination of high-frequency sound power levels emitted by machinery and equipment (ISO 9295:2015)
slovensko: Akustika - Določanje visokofrekvenčnih ravni zvočne moči naprav in opreme (ISO 9295:2015)
TC: AKU - Akustika ICS: 35.020 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16570:2014
angleško: Information technology - Notification of RFID - The information sign and additional information to be provided by operators of RFID application systems
slovensko: Informacijska tehnologija - Priglasitev RFID - Informacijski znak in dodatne informacije, ki jih zagotovijo operaterji sistemov aplikacij RFID
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.080.99 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16571:2014
angleško: Information technology - RFID privacy impact assessment process
slovensko: Informacijska tehnologija - Postopek ocenjevanja vpliva RFID na zasebnost
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16669:2014
angleško: Information technology - Device interface to support ISO/IEC 18000-3
slovensko: Informacijska tehnologija - Vmesnik za izvajanje ISO/IEC 18000-3
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16670:2014
angleško: Information technology - RFID threat and vulnerability analysis
slovensko: Informacijska tehnologija - RFID, analiza groženj in ranljivosti
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16671:2014
angleško: Information technology - Authorisation of mobile phones when used as RFID interrogators
slovensko: Informacijska tehnologija - Dovoljenje za uporabo mobilnih telefonov kot RFID-bralnikov
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.020 33.070.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16672:2014
angleško: Information technology - Privacy capability features of current RFID technologies
slovensko: Informacijska tehnologija - Zmogljivost zaščite osebnih podatkov pri današnjih tehnologijah RFID
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16673:2014
angleško: Information technology - RFID privacy impact assessment analysis for specific sectors
slovensko: Informacijska tehnologija - Ocenjevanje vpliva RFID na zasebnost za določene sektorje
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16674:2014
angleško: Information technology - Analysis of privacy impact assessment methodologies relevant to RFID
slovensko: Informacijska tehnologija - Analiza metodologij za ocenjevanje vpliva na zasebnost v povezavi z RFID
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 16684:2014
angleško: Information technology - Notification of RFID - Additional information to be provided by operators
slovensko: Informacijska tehnologija - Priglasitev uporabe radiofrekvenčne prepoznave (RFID) - Dodatne informacije, ki jih morajo zagotoviti izvajalci
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 03.080.99 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16685:2014
angleško: Information technology - Notification of RFID - The information sign to be displayed in areas where RFID interrogators are deployed
slovensko: Informacijska tehnologija - Priglasitev uporabe radiofrekvenčne prepoznave (RFID) - Informacijski znak mora biti nameščen povsod, kjer se uporabljajo bralniki RFID
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50310:2016
angleško: Telecommunications bonding networks for buildings and other structures
slovensko: Izenačitev potencialov in ozemljevanje v stavbah z opremo informacijske tehnologije
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 35.020 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50514:2008
angleško: Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production
slovensko: Oprema za avdio, video in informacijsko tehnologijo - Redno preskušanje električne varnosti v proizvodnji
TC: IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS: 19.080 35.020 33.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50514:2014
angleško: Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production
slovensko: Oprema za avdio, video in informacijsko tehnologijo - Redno preskušanje električne varnosti v proizvodnji
TC: IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS: 19.080 35.020 33.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50584:2014
angleško: Information technology - CENELEC/ETSI Glossary of terms and definitions for broadband deployment including sustainability aspects
slovensko: Informacijska tehnologija - Slovar izrazov in definicij CENELEC/ETSI za širokopasovno uporabo, vključno s trajnostnimi vidiki
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 01.040.35 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55024:2010
angleško: Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko: Oprema za informacijsko tehnologijo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in merilne metode
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.20 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62018:2003
angleško: Power consumption of information technology equipment - Measurement methods
slovensko: Poraba energije pri opremi za informacijsko tehnologijo – Merilne metode (IEC 62018:2003)
TC: IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS: 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62075:2008
angleško: Audio/video, information and communication technology equipment - Environmentally conscious design
slovensko: Oprema za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo - Okoljsko osveščeno snovanje (IEC 62075:2008)
TC: IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS: 13.020.99 35.020 33.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62075:2012
angleško: Audio/video, information and communication technology equipment - Environmentally conscious design (IEC 62075:2012)
slovensko: Oprema za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo - Okoljsko osveščeno snovanje (IEC 62075:2012)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 13.020.99 35.020 33.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 62367:2005
angleško: Safety aspects for xDSL signals on circuits connected to telecommunication networks (DSL: Digital Subscriber Line)
slovensko: Varnostni vidiki za signale xDSL v tokokrogih za povezavo v telekomunikacijska omrežja (DSL: digitalne naročniške linije (digital subscriber line)) (IEC/TS 62367:2004)
TC: IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS: 33.040.40 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 62441:2007
angleško: Accidentally caused candle flame ignition for audio/video, communication and information technology equipment
slovensko: Naključno povzročen vžig s plamenom sveče pri avdio/video, komunikacijski in informacijski opremi (IEC/TS 62441:2006)
TC: IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS: 13.220.40 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 62441:2012
angleško: Safeguards against accidentally caused candle flame ignition for audio/video, communication and information technology equipment
slovensko: Varnostni ukrepi pred naključno povzročenim vžigom s plamenom sveče pri avdio/video, komunikacijski in informacijski opremi
TC: IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS: 13.220.40 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62628:2012
angleško: Guidance on software aspects of dependability
slovensko: Navodilo o programskih vidikih zagotovljivosti
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 35.020 03.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62911:2016
angleško: Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production
slovensko: Oprema za avdio, video in informacijsko tehnologijo - Redno preskušanje električne varnosti v proizvodnji
TC: IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS: 19.080 35.020 33.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi