ICS: 83.080 - Polimerni materiali

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 498
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 60:1999
angleško: Plastics - Determination of apparent density of material that can be poured from a specified funnel (ISO 60:1977)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje nasipne mase materiala, ki se lahko nasipa skozi lij določenih mer (ISO 60:1977)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 61:1999
angleško: Plastics - Determination of apparent density of moulding material that cannot be poured from a specified funnel (ISO 61:1976)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje nasipne mase materiala za oblikovanje, ki ga ni mogoče nasuti skozi lij določenih mer (ISO 61:1976)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 119:1998
angleško: Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Determination of free phenols - Iodometric method (ISO 119:1977)
slovensko: Polimerni materiali - Fenol-formaldehidni oblikovanci - Določevanje prostega fenola - Jodometrična metoda (ISO 119.1977)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 120:1998
angleško: Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Determination of free ammonia and ammonium compounds - Colorimetric comparison method (ISO 120:1977)
slovensko: Polimerni materiali - Fenol-formaldehidni oblikovanci - Določevanje prostega amoniaka in amonijevih spojin - Kolorimetrična primerjalna metoda (ISO 120:1977)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 171:1980
angleško: Plastics -- Determination of bulk factor of moulding materials
slovensko: Polimerni materiali - Določanje "bulk" faktorja (razmerja med gostoto oblikovanega materiala in navidezno gostoto materiala za oblikovanje) materialov za oblikovanje
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 172:1998
angleško: Plastics - Phenol-formaldehyde mouldings - Detection of free ammonia (ISO 172:1978)
slovensko: Polimerni materiali - Fenol-formaldehidni oblikovanci - Ugotavljanje prisotnosti prostega amoniaka (ISO 172:1978)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 176:2005
angleško: Plastics - Determination of loss of plasticizers - Activated carbon method (ISO 176:2005)
slovensko: Polimerni materiali - Ugotavljanje izgube mehčal - Metoda z aktivnim ogljem (ISO 176:2005)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 293:2005
angleško: Plastics - Compression moulding of test specimens of thermoplastic materials (ISO 293:2004)
slovensko: Polimerni materiali - Preskušanci plastomerov, oblikovani s stiskanjem (ISO 293:2004)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 295:2004
angleško: Plastics - Compression moulding of test specimens of thermosetting materials (ISO 295:2004)
slovensko: Polimerni materiali - Stiskanje duromernih preskušancev (ISO 295:2004)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 308:1997
angleško: Plastics - Phenolic moulding materials - Determination of acetone-soluble matter (apparent resin content of material in the unmoulded state) (ISO 308:1994)
slovensko: Polimerni materiali - Materiali za oblikovanje na osnovi fenolnih smol - Določevanje topnega v acetonu (navidezni delež smole v neoblikovanem stanju) (ISO 308:1994)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 472:2013
angleško: Plastics - Vocabulary (ISO 472:2013)
slovensko: Polimerni materiali - Slovar (ISO 472:2013)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01 01.040.83
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 489:1999
angleško: Plastics - Determination of refractive index (ISO 489:1999)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje lomnega količnika (ISO 489:1999)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 584:1997
angleško: Plastics - Unsaturated polyester resins - Determination of reactivity at 80 °C (conventional method) (ISO 584:1982)
slovensko: Polimerni materiali – Nenasičene poliestrske smole – Ugotavljanje reaktivnosti pri 80 °C (klasična metoda) (ISO 584:1982)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 585:1999
angleško: Plastics - Unplasticized cellulose acetate - Determination of moisture content (ISO 585:1990)
slovensko: Polimerni materiali - Nemehčani acetat celuloze - Določevanje vlage (ISO 585:1990)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 604:2003
angleško: Plastics - Determination of compressive properties (ISO 604:2002)
slovensko: Polimerni materiali - Ugotavljanje tlačnih lastnosti (ISO 604:2002)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 75-3:2004
angleško: Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 3: High-strength thermosetting laminates (ISO 75-3:2004)
slovensko: Polimerni materiali - Določanje temperature upogiba pod obremenitvijo - 3. del: Duromerni laminati z visoko trdnostjo (ISO 75-3:2004)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.10 83.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 868:2003
angleško: Plastics and ebonite - Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness) (ISO 868:2003)
slovensko: Polimerni materiali in ebonit - Določanje trdote po Shoru (ISO 868:2003)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1061:1999
angleško: Plastics - Unplasticized cellulose acetate - Determination of free acidity (ISO 1061:1990)
slovensko: Polimerni materiali - Nemehčani acetati celuloze - Določanje kislosti (ISO 1061:1990)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1068:1975
angleško: Plastics -- Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride -- Determination of compacted apparent bulk density
slovensko: Polimerni materiali - PVC - Določanje navidezne nasipne mase po tresenju
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1110:1995
angleško: Plastics -- Polyamides -- Accelerated conditioning of test specimens
slovensko: Polimerni materiali - Poliamidi - Pospešeno kondicioniranje preskušancev
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1122:2001
angleško: Plastics - Determination of cadmium - Wet decomposition method
slovensko: Polimerni materiali - Določevanje kadmija - Metoda mokrega razklopa
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1147:1995
angleško: Plastics/rubber -- Polymer dispersions and synthetic rubber latices -- Freeze-thaw cycle stability test
slovensko: Polimerni materiali - Polimerne disperzije - Preskus stabilnosti s cikličnim zamrzovanjem
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1158:1998
angleško: Plastics - Vinyl chloride homopolymers and copolymers - Determination of chlorine content (ISO 1158:1998)
slovensko: Polimerni materiali - Homo- in kopolimeri vinilklorida - Določevanje klora (ISO 1158:1998)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1264:1997
angleško: Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Determination of pH of aqueous extract (ISO 1264:1980)
slovensko: Polimerni materiali - Homo- in kopolimeri vinilklorida - Določevanje pH vodnega ekstrakta (ISO 1264:1980)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1265:2007
angleško: Plastics - Poly(vinyl chloride) resins - Determination of number of impurities and foreign particles (ISO 1265:2007)
slovensko: Polimerni materiali - Polivinilklorid - Določanje števila nečistoč in tujkov (ISO 1265:2007)
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi