ICS: 27.010 - Prenos energije in toplote na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 22 od 22


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16754:2016
angleško: Artisan Gelato and ice cream machinery - Performance characteristics and energy consumption
slovensko: Stroji za izdelavo sladoleda - Zahtevane lastnosti in poraba energije
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 67.260 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CWA 16975:2015
angleško: Eco-efficient Substations for District Heating
slovensko: Eko učinkovite postaje za daljinsko ogrevanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.010 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17267:2019
angleško: Energy measurement and monitoring plan - Design and implementation - Principles for energy data collection
slovensko: Načrt za merjenje in nadzorovanje energije - Načrtovanje in izvajanje - Načela za zbiranje podatkov o energiji
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 03.100.01 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27019:2020
angleško: Information technology - Security techniques - Information security controls for the energy utility industry (ISO/IEC 27019:2017, Corrected version 2019-08)
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Kontrole informacijske varnosti za energetske operaterje (ISO/IEC 27019:2017, popravljena različica 2019-08)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 27.010 35.030 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50403:2002
angleško: Standardization and the liberalization of the energy market
slovensko: Standardizacija in sprostitev trga z električno energijo
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 27.010 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50555:2010
angleško: Interruption indexes
slovensko: Prekinitveni indeksi
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 27.010 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50597:2015
angleško: Energy consumption of vending machines
slovensko: Poraba energije prodajnih avtomatov
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 55.230 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50597:2018
angleško: Energy consumption of vending machines
slovensko: Poraba energije prodajnih avtomatov
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 55.230 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
Razveljavitev: 01-avg-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50608:2013
angleško: Smart grid projects in Europe
slovensko: Projekti za pametna omrežja (Smart grids) v Evropi
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62934:2021
angleško: Grid integration of renewable energy generation - Terms and definitions
slovensko: Integracija omrežja proizvodnje energije iz obnovljivih virov - Izrazi in definicije
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 63252:2020
angleško: Energy consumption of vending machines
slovensko: Poraba energije prodajnih avtomatov
TC: FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov ICS: 55.230 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62933-1:2018
angleško: Electrical Energy Storage (EES) systems - Part 1: Terminology (IEC 62933-1:2018)
slovensko: Električne naprave za shranjevanje energije (EES) - 1. del: Terminologija (IEC 62933-1:2018)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.040.27 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62933-2-1:2018
angleško: Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-1: Unit parameters and testing methods - General specification (IEC 62933-2-1:2017)
slovensko: Električne naprave za shranjevanje energije (EES) - 2-1. del: Parametri enot in preskusne metode - Splošne zahteve (IEC 62933-2-1:2017)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62933-5-2:2020
angleško: Electrical energy storage (EES) systems - Part 5-2: Safety requirements for grid integrated EES systems - Electrochemical based systems (IEC 62933-5-2:2020)
slovensko: Električne naprave za shranjevanje energije (EES) - 5-2. del: Varnostne zahteve za sisteme EES, integrirane v omrežje - Elektrokemični sistemi (IEC 62933-5-2:2020)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CWA 16975:2015/AC:2016
angleško: Eco-efficient Substations for District Heating
slovensko: Eko učinkovite postaje za daljinsko ogrevanje - Popravek AC
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.010 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50555:2010/AC:2011
angleško: Interruption indexes
slovensko: Prekinitveni indeksi - Popravek AC
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.240.01 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16325:2013+A1:2015
angleško: Guarantees of Origin related to energy - Guarantees of Origin for Electricity
slovensko: Potrdilo o izvoru energije - Potrdilo za električno energijo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62933-2-1:2018/AC:2019-02
angleško: Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-1: Unit parameters and testing methods - General specification
slovensko: Električne naprave za shranjevanje energije (EES) - 2-1. del: Parametri enot in preskusne metode - Splošne zahteve - Popravek AC
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 27.010
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: R014-001:1999
angleško: Guide for the evaluation of electromagnetic fields around power transformers
slovensko: Guide for the evaluation of electromagnetic fields around power transformators
TC: ETR - Energetski transformatorji ICS: 27.010 29.180
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2001
Razveljavitev: 01-maj-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CWA 14642:2003
angleško: CEN Workshop Agreement (CWA) - Electrical interface for domestic cogeneration - Requirements for distribution network connection for micro cogeneration systems for domestic use up to 16 A per phase in low-voltage distribution networks (230/400 V)
slovensko: Dogovor delavnice CEN (CWA) – Električni vmesnik za hišno soproizvodnjo – Zahteve za povezave razdelilnega omrežja za mikro soproizvodne sisteme za domačo uporabo do 16 A na fazo v nizkonapetostnem razdelilnem omrežju (230/400 V)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.010
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2004
Razveljavitev: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16325:2013
angleško: Guarantees of Origin related to energy - Guarantees of Origin for Electricity
slovensko: Potrdilo o izvoru energije - Potrdilo za električno energijo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.010
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2014
Razveljavitev: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CWA 45547:2004
angleško: Manual for Determination of Combined Heat and Power (CHP)
slovensko: Priročnik za sočasno generacijo toplote in energije (CHP) (IEC 61472:2004)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 27.010
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2007
Razveljavitev: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi