ICS: 27.180 - Vetrne elektrarne

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 71
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50308:2004
angleško: Wind turbines - Protective measures - Requirements for design, operation and maintenance
slovensko: Vetrne turbine – Zaščitni ukrepi – Zahteve za načrtovanje, delovanje in vzdrževanje
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50373:2004
angleško: Wind turbines - Electromagnetic compatibility
slovensko: Vetrne turbine – Elektromagnetna združljivost
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 33.100.01 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61400-5:2020
angleško: Wind energy generation systems - Part 5: Wind turbine blades (IEC 61400-5:2020)
slovensko: Sistemi za proizvodnjo energije na veter - 5. del: Rotorski listi vetrnih turbin (IEC 61400-5:2020)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61400-1:2005
angleško: Wind turbines -- Part 1: Design requirements
slovensko: Vetrne turbine – 1. del: Zahteve za načrtovanje (IEC 61400-1:2005)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2006
Razveljavitev: 01-maj-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61400-1:2019
angleško: Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements (IEC 61400-1:2019)
slovensko: Sistemi za proizvodnjo energije na veter - 1. del: Zahteve za načrtovanje (IEC 61400-1:2019)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61400-2:2014
angleško: Wind turbines - Part 2: Small wind turbines (IEC 61400-2:2013)
slovensko: Vetrne turbine - 2. del: Male vetrne turbine (IEC 61400-2:2013)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61400-3:2009
angleško: Wind turbines -- Part 3: Design requirements for offshore wind turbines
slovensko: Vetrne turbine - 3. del: Zahteve za načrtovanje vetrnih turbin na morju (IEC 61400-3:2009)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2010
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61400-4:2013
angleško: Wind turbines - Part 4: Design requirements for wind turbine gearboxes
slovensko: Vetrne turbine - 4. del: Konstrukcijske zahteve za menjalnike vetrnih turbin
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61400-6:2020
angleško: Wind energy generation systems - Part 6: Tower and foundation design requirements (IEC 61400-6:2020)
slovensko: Sistemi za proizvodnjo energije na veter - 6. del: Stolp in obravnava temeljnih zahtev (IEC 61400-6:2020)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 45510-5-3:1998
angleško: Guide for procurement of power station equipment - Part 5-3: Wind turbines
slovensko: Vodilo za nabavo opreme elektrarn – 5-3. del: Vetrne turbine
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50539-22:2010
angleško: Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for specific application including d.c. -- Part 22: Selection and application principles - Wind turbine applications
slovensko: Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za specifične aplikacije, vključno z enosmernimi - 22. del: Izbira in načela za uporabo - Aplikacije pri vetrnih turbinah
TC: POD - Prenapetostni odvodniki ICS: 29.120.50 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61400-11:2013
angleško: Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques
slovensko: Vetrne turbine - 11. del: Tehnike merjenja hrupa
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61400-13:2016
angleško: Wind turbines - Part 13: Measurement of mechanical loads (IEC 61400-13:2015)
slovensko: Vetrne turbine - 13. del: Meritve mehanskih obremenitev (IEC 61400-13:2015)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 61400-14:2017
angleško: Wind turbines - Part 14: Declaration of apparent sound power level and tonality values (IEC/TS 61400-14:2005)
slovensko: Vetrne turbine - 14. del: Izjava o nivoju navidezne moči zvoka in vrednostih tonalitete (IEC/TS 61400-14:2005)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61400-21:2008
angleško: Wind turbines -- Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines
slovensko: Sistemi generatorjev vetrne turbine - 21. del: Merjenje in ocenjevanje kakovosti napetosti vetrnih turbin prilkjučenih na omrežje (IEC 61400-21:2008)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61400-22:2011
angleško: Wind turbines - Part 22: Conformity testing and certification (IEC 61400-22:2010)
slovensko: Vetrne turbine - 22. del: Preskušanje skladnosti in certificiranje (IEC 61400-22:2010)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61400-23:2014
angleško: Wind turbine generator systems - Part 23: Full-scale structural testing of rotor blades
slovensko: Sistemi generatorjev za vetrne turbine - 23. del: Popolno strukturno preskušanje krakov rotorja (IEC 61400-23:2014)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61400-24:2010
angleško: Wind turbines - Part 24: Lightning protection (IEC 61400-24:2010)
slovensko: Vetrne turbine - 24. del: Zaščita pred delovanjem strele (IEC 61400-24:2010)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 91.120.40 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
Razveljavitev: 01-sep-2022
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61400-24:2019
angleško: Wind energy generation systems - Part 24: Lightning protection (IEC 61400-24:2019)
slovensko: Sistemi za proizvodnjo energije na veter - 24. del: Zaščita pred delovanjem strele (IEC 61400-24:2019)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 91.120.40 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61400-3-1:2019
angleško: Wind energy generation systems - Part 3-1: Design requirements for fixed offshore wind turbines (IEC 61400-3-1:2019)
slovensko: Sistemi za proizvodnjo energije na veter - 3-1. del: Zahteve za načrtovanje fiksnih vetrnih turbin na morju (IEC 61400-3-1:2019)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15316-4-10:2017
angleško: Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-10: Wind power generation systems, Module M11-8-7
slovensko: Energijske lastnosti stavb - Metoda za izračun energijskih zahtev in učinkovitosti sistema - 4-10. del: Sistemi za izkoriščanje vetrne energije - Modul M11-8-7
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 91.140.10 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61400-12-1:2017
angleško: Wind power generation systems - Part 12-1: Power performance measurement of electricity producing wind turbines (IEC 61400-12-1:2017)
slovensko: Vetrne turbine - 12-1. del: Preskušanje zmogljivosti vetrnih turbin za proizvodnjo električne energije (IEC 61400-12-1:2017)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Razveljavitev: 01-sep-2023
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61400-12-2:2013
angleško: Wind turbines - Part 12-2: Power performance of electricity producing wind turbines based on nacelle anemometry
slovensko: Vetrne turbine - 12-2. del: Ugotavljanje elektroenergetskih zmogljivosti vetrnih elektrarn po načelu merjenja hitrosti vetra skozi gondolo
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
Razveljavitev: 01-sep-2023
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61400-21-1:2019
angleško: Wind energy generation systems - Part 21-1: Measurement and assessment of electrical characteristics - Wind turbines (IEC 61400-21-1:2019)
slovensko: Sistemi za proizvodnjo energije na veter - 21-1. del: Merjenje in ocenjevanje električnih karakteristik - Vetrne turbine (IEC 61400-21-1:2019)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61400-25-1:2017
angleško: Wind energy generation systems - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models (IEC 61400-25-1:2017)
slovensko: Sistemi za proizvodnjo energije na veter - 25-1. del: Komunikacije za spremljanje in nadzor vetrnih elektrarn - Celoten opis načel in modelov (IEC 61400-25-1:2017)
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi