ICS: 59.120 - Tekstilni stroji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 47
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 23771:2015
angleško: Textile machinery - Guide to the design of textile machinery for reduction of the noise emissions (ISO 23771:2015)
slovensko: Tekstilni stroji - Vodilo za zmanjšanje emisij hrupa pri načrtovanju tekstilnih strojev (ISO 23771:2015)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-1:2001
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 1: Common requirements (ISO 9902-1:2001)
slovensko: Tekstilni stroji - Navodila za merjenje hrupa - 1. del: Splošne zahteve (ISO 9902-1:2001)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-2:2001
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 2: Spinning preparatory and spinning machinery (ISO 9902-2:2001)
slovensko: Tekstilni stroji - Navodila za merjenje hrupa - 2. del: Stroji za pripravo preje in predenje (ISO 9902-2:2001)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.10 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-3:2001
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 3: Nonwoven machinery (ISO 9902-3:2001)
slovensko: Tekstilni stroji - Navodila za merjenje hrupa - 3. del: Stroji, ki niso namenjeni tkanju (ISO 9902-3:2001)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.99 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-4:2001
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 4: Yarn processing, cordage and rope manufacturing machinery (ISO 9902-4:2001)
slovensko: Tekstilni stroji - Preskusni postopki za merjenje hrupa - 4. del: Stroji za predelavo preje in stroji za proizvodnjo sukanca in vlaken/niti (ISO 9902-4:2001)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-5:2001
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 5: Weaving and knitting preparatory machinery (ISO 9902-5:2001)
slovensko: Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 5. del: Pripravljalni stroji za tkanje in pletenje (ISO 9902-5:2001)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.40 59.120.30 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-6:2021
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 6: Fabric manufacturing machinery (ISO 9902-6:2018)
slovensko: Tekstilni stroji - Preskusni postopki za merjenje hrupa - 6. del: Stroji za izdelavo tkanin (ISO 9902-6:2018)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.30 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-7:2001
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 7: Dyeing and finishing machinery (ISO 9902-7:2001)
slovensko: Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 7. del: Stroji za barvanje in končno obdelavo (ISO 9902-7:2001)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.50 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11111-1:2016
angleško: Textile machinery - Safety requirements - Part 1: Common requirements (ISO 11111-1:2016)
slovensko: Tekstilni stroji - Varnostne zahteve - 1. del: Splošne zahteve (ISO 11111-1:2016)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11111-2:2005
angleško: Textile machinery - Safety requirements - Part 2: Spinning preparatory and spinning machines (ISO 11111-2:2005)
slovensko: Tekstilni stroji – Varnostne zahteve - 2. del: Stroji za pripravo predenja in predilni stroji (ISO 11111-2:2005)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11111-3:2005
angleško: Textile machinery - Safety requirements - Part 3: Nonwoven machinery (ISO 11111-3:2005)
slovensko: Tekstilni stroji - Varnostne zahteve - 3. del: Stroji za netkane tekstilije (ISO 11111-3:2005)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11111-4:2005
angleško: Textile machinery - Safety requirements - Part 4: Yarn processing, cordage and rope manufacturing machinery (ISO 11111-4:2005)
slovensko: Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 4. del: Stroji za obdelavo preje ter izdelavo sukanca in vrvi (ISO 11111-4:2005)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11111-5:2005
angleško: Textile machinery - Safety requirements - Part 5: Preparatory machinery to weaving and knitting (ISO 11111-5:2005)
slovensko: Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 5. del: Stroji za pripravo za tkanje in pletenje (ISO 11111-5:2005)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.40 59.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11111-6:2005
angleško: Textile machinery - Safety requirements - Part 6: Fabric manufacturing machinery (ISO 11111-6:2005)
slovensko: Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 6. del: Tkalni stroji (ISO 11111-6:2005)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11111-7:2005
angleško: Textile machinery - Safety requirements - Part 7: Dyeing and finishing machinery (ISO 11111-7:2005)
slovensko: Tekstilni stroji – Varnostne zahteve – 7. del: Stroji za barvanje in končno dodelavo (ISO 11111-7:2005)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61029-2-12:2011
angleško: Safety of transportable motor-operated electric tools -- Part 2-12: Particular requirements for threading machines
slovensko: Varnost premičnih električnih orodij - 2-12. del: Posebne zahteve za pletilne stroje (IEC 61029-2-12:2010, spremenjen)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 25.140.20 59.120.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-1:2001/A1:2009
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 1: Common requirements - Amendment 1 (ISO 9902-1:2001/Amd 1:2009)
slovensko: Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 1. del: Splošne zahteve - Dopolnilo 1 (ISO 9902-1:2001/Amd 1:2009)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-1:2001/A2:2014
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 1: Common requirements - Amendment 2 (ISO 9902-1:2001/Amd 2:2014)
slovensko: Tekstilni stroji - Preskusni postopki za merjenje hrupa - 1. del: Splošne zahteve - Dopolnilo A2 (ISO 9902-1:2001/Amd 2:2014)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-2:2001/A1:2009
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 2: Spinning preparatory and spinning machinery - Amendment 1 (ISO 9902-2:2001/Amd 1:2009)
slovensko: Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 2. del: Stroji za pripravo preje in predenje - Dopolnilo 1 (ISO 9902-2:2001/Amd 1:2009)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.10 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-2:2001/A2:2014
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 2: Spinning preparatory and spinning machinery - Amendment 2 (ISO 9902-2:2001/Amd 2:2014)
slovensko: Tekstilni stroji - Preskusni postopki za merjenje hrupa - 2. del: Stroji za pripravo preje in predilni stroji - Dopolnilo A2 (ISO 9902-2:2001/Amd 2:2014)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.10 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-3:2001/A1:2009
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 3: Nonwoven machinery - Amendment 1 (ISO 9902-3:2001/Amd 1:2009)
slovensko: Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 3. del: Stroji, ki niso namenjeni tkanju - Dopolnilo 1 (ISO 9902-3:2001/Amd 1:2009)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.99 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-3:2001/A2:2014
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 3: Nonwoven machinery - Amendment 2 (ISO 9902-3:2001/Amd 2:2014)
slovensko: Tekstilni stroji - Preskusni postopki za merjenje hrupa - 3. del: Stroji za netkane materiale - Dopolnilo A2 (ISO 9902-3:2001/Amd 2:2014)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.99 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-4:2001/A1:2009
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 4: Yarn processing, cordage and rope manufacturing machinery - Amendment 1 (ISO 9902-4:2001/Amd 1:2009)
slovensko: Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 4. del: Stroji za obdelavo preje, sukanca in vrvi - Dopolnilo 1 (ISO 9902-4:2001/Amd 1:2009)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-4:2001/A2:2014
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 4: Yarn processing, cordage and rope manufacturing machinery - Amendment 2 (ISO 9902-4:2001/Amd 2:2014)
slovensko: Tekstilni stroji - Preskusni postopki za merjenje hrupa - 4. del: Stroji za predelavo preje in stroji za proizvodnjo sukanca in vlaken/niti - Dopolnilo A2 (ISO 9902-4:2001/Amd 2:2014)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9902-5:2001/A1:2009
angleško: Textile machinery - Noise test code - Part 5: Weaving and knitting preparatory machinery - Amendment 1 (ISO 9902-5:2001/Amd 1:2009)
slovensko: Tekstilni stroji - Postopki za merjenje hrupa - 5. del: Pripravljalni stroji za tkanje in pletenje - Dopolnilo 1 (ISO 9902-5:2001/Amd 1:2009)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 59.120.40 59.120.30 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi