ICS: 03.100 - Organizacija in vodenje podjetja. Sistemi vodenja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 414
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 4179:2017
angleško: Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-destructive testing
slovensko: Aeronavtika - Usposobljenost in odobritev osebja za neporušitveno preskušanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 19.100 03.100.30
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15628:2014
angleško: Maintenance - Qualification of maintenance personnel
slovensko: Vzdrževanje - Kvalificiranje vzdrževalcev
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.30
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 24394:2018
angleško: Welding for aerospace applications - Qualification test for welders and welding operators -- Fusion welding of metallic components
slovensko: Varjenje v aeronavtiki - Preskušanje usposobljenosti varilcev in operaterjev varjenja - Talilno varjenje kovinskih sestavnih delov
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 03.100.30 49.020 25.160.01
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 55000:2014
angleško: Asset management - Overview, principles and terminology
slovensko: Obvladovanje premoženja - Pregled, načela in terminologija
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.10 01.040.03
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 55001:2014
angleško: Asset management - Management systems - Requirements
slovensko: Obvladovanje premoženja - Sistemi vodenja - Zahteve
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.10 03.100.70
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 55002:2018
angleško: Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001
slovensko: Obvladovanje premoženja - Upravljanje sistemov - Smernice za uporabo ISO 55001
TC: VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja ICS: 03.100.70 03.100.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1325:2014
angleško: Value Management - Vocabulary
slovensko: Upravljanje vrednosti - Slovar
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40 01.040.03
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 287-6:2018
angleško: Qualification test of welders - Fusion welding - Part 6: Cast iron
slovensko: Preskus usposobljenosti varilcev - Talilno varjenje - 6. del: Železova litina
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 03.100.30 25.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5496:2006
angleško: Sensory analysis -- Methodology -- Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours
slovensko: Senzorična analiza - Metodologija - Uvajanje in urjenje ocenjevalcev v zaznavanju in prepoznavanju vonjev
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8586:2014
angleško: Sensory analysis - General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors (ISO 8586:2012)
slovensko: Senzorična analiza - Splošna navodila za izbiranje, usposabljanje in spremljanje izbranih ocenjevalcev in izvedencev senzoričnega ocenjevanja (ISO 8586:2012)
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 67.240 03.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9000:2015
angleško: Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Osnove in slovar (ISO 9000:2015)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10 01.040.03
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9001:2015
angleško: Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve (ISO 9001:2015)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 9002:2016
angleško: Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za uporabo standarda ISO 9001:2015
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9004:2018
angleško: Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success (ISO 9004:2018)
slovensko: Vodenje kakovosti - Kakovost organizacije - Napotki za doseganje trajne uspešnosti (ISO 9004:2018)
TC: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti ICS: 03.100.70 03.120.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SO: 176.66 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9101:2018
angleško: Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organisations
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za presojo organizacij zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9110:2018
angleško: Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance Organizations
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za vzdrževanje letal
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9115:2018
angleško: Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations - Deliverable Software (Supplement to EN 9100)
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za zračni promet, astronavtiko in obrambo - Dobavljivost programske opreme (dopolnilo k EN 9100)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.70 95.020 49.020 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9120:2018
angleško: Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors
slovensko: Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za distributerje na področju zračnega prometa, vesoljskih poletov in obrambe
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 95.020 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9131:2020
angleško: Aerospace series - Quality Management Systems - Nonconformance Data Definition and Documentation
slovensko: Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Definicija podatkov o neskladnosti in dokumentacija
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9132:2017
angleško: Aerospace series - Quality management systems - Data Matrix Quality Requirements for Parts Marking
slovensko: Aeronavtika - Sistem vodenja kakovosti - Zahteve za kakovost črtne kode Data Matrix za označevanje delov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.70 49.020 03.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9133:2018
angleško: Aerospace series - Quality Management Systems - Qualification Procedure for Aerospace Standard Products
slovensko: Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - Postopek za razvrščanje standardiziranih proizvodov v aeronavtiki
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.120.10 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9200:2004
angleško: Aerospace series - Programme management - Guidelines for project management specification
slovensko: Aeronavtika - Vodenje programov - Smernice za specifikacijo vodenja projekta
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 03.100.40 49.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9239:2016
angleško: Aerospace series - Programme Management - Guide for the risk management
slovensko: Aeronavtika - Vodenje programov - Navodilo za obvladovanje tveganja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 49.020 03.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 9277:2015
angleško: Aerospace series - Programme Management - Guide for the management of Systems Engineering
slovensko: Aeronavtika - Vodenje programov - Navodilo za vodenje sistemskega inženiringa
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.40 49.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9712:2012
angleško: Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles (ISO 9712:2012)
slovensko: Neporušitvene preiskave - Kvalificiranje in certificiranje osebja za neporušitvene preiskave - Splošna načela (ISO 9712:2012)
TC: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv ICS: 19.100 03.100.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi