ICS: 75.160 - Goriva

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 493
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16723-2:2017
angleško: Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification
slovensko: Zemeljski plin in biometan za uporabo v prometu in biometan za dodajanje v omrežje zemeljskega plina - 2. del: Specifikacije goriv za motorna vozila
TC: DPL - Oskrba s plinom ICS: 43.060.40 75.160.30
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 116:2015
angleško: Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point - Stepwise cooling bath method
slovensko: Dizelsko gorivo in kurilno olje za gospodinjstvo - Določevanje točke filtrirnosti z ohlajanjem - Metoda postopnega hlajenja kopeli
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 237:2004
angleško: Liquid petroleum products - Petrol - Determination of low lead concentrations by atomic absorption spectrometry
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Bencin - Določevanje nizkih koncentracij svinca z atomsko absorpcijsko spektrometrijo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 238:1996
angleško: Liquid petroleum products - Petrol - Determination of the benzene content by infrared spectrometry
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Bencin - Določevanje benzena z infrardečo spektrometrijo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 241:2000
angleško: Liquid petroleum products - Determination of sodium content - Atomic absorption spectrometric method
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Določevanje natrija - Atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 262:1991
angleško: Volatility of petrol
slovensko: Hlapljivost bencina
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 567:1995
angleško: Coke -- Determination of bulk density in a small container
slovensko: Koks - Določanje nasipne gostote v majhni posodi
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 609:1996
angleško: Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- High temperature combustion method
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Metoda zgorevanja pri visoki temperaturi
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 616:1995
angleško: Coke -- Determination of shatter indices
slovensko: Koks - Ugotavljanje drobljivosti
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 625:1996
angleško: Solid mineral fuels -- Determination of carbon and hydrogen -- Liebig method
slovensko: Trdna fosilna goriva - Določevanje ogljika in vodika - Liebigova metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10 73.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Liquid petroleum products - Fuel oil extra light - Requirements and test methods
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Kurilno olje EL (ekstra lahko) - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1014:1985
angleško: Coke -- Determination of true relative density, apparent relative density and porosity
slovensko: Koks - Določanje prave gostote, čiste gostote in poroznosti
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 75.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Liquid Petroleum Products - Determination of mark indikator content in Fuel Oil Extra Light and petroleum
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Ugotavljanje prisotnosti in določevanje markirnega indikatorja - evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in petroleju
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Petroleum products - Liquefied petroleum gases - Commercial mixtures of propane-butane - Fuels for housekeeping and general use - Requirements and test methods
slovensko: Naftni proizvodi - Utekočinjeni naftni plini - Komercialna mešanica propan-butan - Goriva za gospodinjstvo in splošno uporabo - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1601:2017
angleško: Liquid petroleum products - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content in unleaded petrol - Method by gas chromatography (O-FID)
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Določevanje organskih kisikovih spojin in celotnega organsko vezanega kisika v neosvinčenem motornem bencinu - Metoda s plinsko kromatografijo (O-FID)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20 71.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3734:1997
angleško: Petroleum products - Determination of water and sediment in residual fuel oils - Centrifuge method
slovensko: Naftni proizvodi - Določevanje vode in sedimentov v težkih gorivih - Metoda s centrifugo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3735:1999
angleško: Crude petroleum and fuel oils - Determination of sediment - Extraction method (ISO 3735:1999)
slovensko: Surova nafta in kurilna olja - Določevanje usedline - Metoda z ekstrakcijo (ISO 3735:1999)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20 75.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3830:1995
angleško: Petroleum products - Determination of lead content of gasoline - Iodine monochloride method (ISO 3830:1993)
slovensko: Naftni proizvodi - Določevanje svinca v bencinu - Jodna monokloridna metoda (ISO 3830:1993)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3993:1995
angleško: Liquefied petroleum gas and light hydrocarbons - Determination of density or relative density - Pressure hydrometer method (ISO 3993:1984)
slovensko: Utekočinjeni naftni plin in lahki ogljikovodiki - Določanje gostote ali relativne gostote - Metoda z areometrom pod tlakom (ISO 3993:1984)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4256:1998
angleško: Liquefied petroleum gases - Determination of gauge pressure - LPG method (ISO 4256:1996)
slovensko: Utekočinjeni naftni plini - Določevanje parnega tlaka - Metoda UNP (ISO 4256:1996)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4257:2001
angleško: Liquefied petroleum gases - Method of sampling (ISO 4257:2001)
slovensko: Utekočinjeni naftni plini - Metoda vzorčenja (ISO 4257:2001)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5163:2014
angleško: Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor and aviation fuels - Motor method (ISO 5163:2014)
slovensko: Naftni proizvodi - Določevanje oktanskega števila motornih in letalskih goriv - Motorna metoda (ISO 5163:2014)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5164:2014
angleško: Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor fuels - Research method (ISO 5164:2014)
slovensko: Naftni proizvodi - Določevanje oktanskega števila motornih goriv - Raziskovalna metoda (ISO 5164:2014)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6246:2017
angleško: Petroleum products - Gum content of light and middle distillate fuels - Jet evaporation method (ISO 6246:2017)
slovensko: Naftni proizvodi - Vsebnost smolnega ostanka v lahkih in srednjih destilatnih gorivih - Metoda s prepihavanjem (ISO 6246:2017)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6251:1998
angleško: Liquefied petroleum gases - Corrosiveness to copper - Copper strip test (ISO 6251:1996)
slovensko: Utekočinjeni naftni plini - Korozivnost na baker - Preskus z bakrenim trakom (ISO 6251:1996)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi