ICS: 73.060 - Rude in njihovi koncentrati

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 166
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 310:1992
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of hygroscopic moisture content in analytical samples -- Gravimetric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati – Določevanje higroskopske vlage v analiznih vzorcih – Gravimetrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 312:1986
angleško: Manganese ores -- Determination of active oxygen content, expressed as manganese dioxide -- Titrimetric method
slovensko: Manganove rude - Določevanje aktivnega kisika, izraženega kot manganov dioksid - Titrimetrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 315:1984
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of nickel content -- Dimethylglyoxime spectrometric method and flame atomic absorption spectrometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje niklja - Dimetilglioksimska spektrometrijska metoda in metoda plamenske atomske absorpcijske spektrometrije
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 317:1984
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of arsenic content -- Spectrometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje arzena - Spektrometrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 320:1981
angleško: Manganese ores -- Determination of sulphur content -- Barium sulphate gravimetric methods and sulphur dioxide titrimetric method after combustion
slovensko: Manganove rude - Določevanje žvepla - Gravimetrijska metoda z barijevim sulfatom in titrimetrijska metoda z žveplovim dioksidom po zgorevanju
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 619:1981
angleško: Manganese ores -- Determination of chromium content -- Diphenylcarbazide photometric method and silver persulphate titrimetric method
slovensko: Manganove rude - Določevanje kroma - Difenilkarbazidna fotometrijska metoda in titrimetrijska metoda s srebrovim persulfatom
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2599:2003
angleško: Iron ores -- Determination of phosphorus content -- Titrimetric method
slovensko: Železove rude – Določevanje fosforja – Titrimetrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3084:1998
angleško: Iron ores -- Experimental methods for evaluation of quality variation
slovensko: Železove rude - Eksperimentalne metode za vrednotenje spremembe kakovosti
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4293:1982
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of phosphorus content -- Extraction-molybdovanadate photometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje fosforja - Ekstrakcijsko-fotometrijska metoda z molibdenovim vanadatom
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4295:1988
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of aluminium content -- Photometric and gravimetric methods
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje aluminija - Fotometrijske in gravimetrijske metode
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4297:1978
angleško: Manganese ores and concentrates -- Methods of chemical analysis -- General instructions
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Kemijske analitske metode - Splošna navodila
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4298:1984
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of manganese content -- Potentiometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje mangana - Potenciometrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4299:1989
angleško: Manganese ores -- Determination of moisture content
slovensko: Manganove rude - Določevanje vlage
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4571:1981
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of potassium and sodium content -- Flame atomic emission spectrometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje kalija in natrija - Metoda plamenske atomske emisijske spektrometrije
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4689:1986
angleško: Iron ores -- Determination of sulfur content -- Barium sulfate gravimetric method
slovensko: Železove rude - Določevanje žvepla - Gravimetrijska metoda z barijevim sulfatom
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4694:1987
angleško: Iron ores -- Determination of fluorine content -- Ion-selective electrode method
slovensko: Železove rude - Določevanje fluora - Metoda z ionsko selektivno elektrodo
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5889:1983
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of aluminium, copper, lead and zinc contents -- Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje aluminija, bakra, svinca in cinka - Metoda plamenske atomske absorpcijske spektrometrije
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5890:1981
angleško: Manganese ores and concentrates -- Determination of silicon content -- Gravimetric method
slovensko: Manganove rude in koncentrati - Določevanje silicija - Gravimetrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5975:1983
angleško: Chromium ores -- Determination of calcium and magnesium contents -- EDTA titrimetric method
slovensko: Kromove rude - Določevanje kalcija in magnezija - Titrimetrijska metoda z EDTA
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5997:1984
angleško: Chromium ores and concentrates -- Determination of silicon content -- Molecular absorption spectrometric method and gravimetric method
slovensko: Kromove rude in koncentrati - Določevanje silicija - Molekulsko absorbcijska spektrometrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6127:1981
angleško: Chromium ores -- Determination of phosphorus content -- Reduced molybdophosphate photometric method
slovensko: Kromove rude - Določevanje fosforja - Redukcijska molibdofosfatna fotometrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6129:1981
angleško: Chromium ores -- Determination of hygroscopic moisture content in analytical samples -- Gravimetric method
slovensko: Kromove rude - Določevanje higroskopske vlage v analitskem vzorcu - Gravimetrijska metoda
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6130:1985
angleško: Chromium ores -- Determination of total iron content -- Titrimetric method after reduction
slovensko: Kromove rude - Določevanje celotnega železa - Titrimetrijska metoda po redukciji
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6139:1993
angleško: Aluminium ores -- Experimental determination of the heterogeneity of distribution of a lot
slovensko: Aluminijeve rude - Poskusno ugotavljanje heterogenosti razporeditve vzorcev
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6153:1989
angleško: Chromium ores -- Increment sampling
slovensko: Kromove rude – Vzorčenje z delitvijo vzorca
TC: IRUD - Rudarstvo ICS: 73.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi