ICS: 59.080 - Izdelki tekstilne industrije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 483
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2:1973
angleško: Textiles -- Designation of the direction of twist in yarns and related products
slovensko: Tekstilije - Označevanje smeri vitja v preji in podobnih izdelkih
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1995
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 139:2005
angleško: Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 139:2005)
slovensko: Tekstilije - Standardni klimatski pogoji za klimatiziranje in preskušanje (ISO 139:2005)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1139:1973
angleško: Textiles -- Designation of yarns
slovensko: Tekstilije - Označevanje prej
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1181:2004
angleško: Fibre ropes - Manila and sisal - 3-, 4- and 8-strand ropes (ISO 1181:2004)
slovensko: Vlaknene vrvi – Manila in sisal - 3-, 4- in 8-pramenske vrvi (ISO 1181:2004)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1261:1995
angleško: Fibre ropes for general service - Hemp
slovensko: Vlaknene vrvi za vsakovrstno uporabo - Konoplja
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1624:1999
angleško: Textiles and textile products - Burning behaviour of industrial and technical textiles - Procedure to determine the flame spread of vertically oriented specimens
slovensko: Tekstilije in tekstilni izdelki - Gorljivost industrijskih in tehnicnih tekstilij - Postopek ugotavljanja razseznosti plamena na vertikalno orientirane vzorce
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1625:1999
angleško: Textiles and textile products - Burning behaviour of industrial and technical textiles - Procedure to determine the ignitability of vertically oriented specimens
slovensko: Tekstilije in tekstilni izdelki - Gorljivost industrijskih in tehničnih tekstilij - Postopek za ugotavljanje gorljivosti navpično nameščenih preskušancev
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1734:1996
angleško: Rubber- or plastics coated fabrics - Determination of resistance to water penetration - Low pressure method
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje neprepustnosti za vodo - Nizkotlačna metoda
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1735:1996
angleško: Rubber- or plastics coated fabrics - Determination of flexibility
slovensko: Gumirane in plastificirane tekstilije - Ugotavljanje upogibljivosti
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1773:1996
angleško: Textiles - Fabrics - Determination of width and length
slovensko: Tekstilije - Ploskovne tekstilije - Ugotavljanje širine in dolžine
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1968:2004
angleško: Fibre ropes and cordage - Vocabulary (ISO 1968:2004)
slovensko: Vlaknene vrvi in vrvje - Slovar (ISO 1968:2004)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.50 01.040.59
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški, francoski in nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1969:2004
angleško: Fibre ropes - Polyethylene - 3- and 4-strand ropes (ISO/FDIS 1969:2004)
slovensko: Vlaknene vrvi - Polietilenske - 3- in 4-pramenske vrvi (ISO 1969:2004)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2060:1995
angleško: Textiles - Yarn from packages - Determination of linear density (mass per unit length) by the skein method (ISO 2060:1994)
slovensko: Tekstilije - Preje z navitkov - Določanje dolžinske mase
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2062:2009
angleško: Textiles - Yarns from packages - Determination of single-end breaking force and elongation at break using constant rate of extension (CRE) tester (ISO 2062:2009)
slovensko: Tekstilije - Preje iz navitkov - Ugotavljanje pretržne sile in pretržnega raztezka na posameznih odrezkih preje na napravah s konstantno hitrostjo raztezanja (CRE) (ISO 2062:2009)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2231:1995
angleško: Rubber- or plastics-coated fabrics - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 2231:1989)
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Standardna atmosfera za kondicioniranje in preskušanje (ISO 2231:1989)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2947:1973
angleško: Textiles -- Integrated conversion table for replacing traditional yarn numbers by rounded values in the Tex System
slovensko: Tekstilije - Dopolnjene preglednice za zamenjavo tradicionalnih številk preje z zaokroženimi vrednostmi v teks sistemu
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3758:2012
angleško: Textiles - Care labelling code using symbols (ISO 3758:2012)
slovensko: Tekstilije - Označevanje nege s simboli (ISO 3758:2012)
TC: OVT - Označevanje vzdrževanja tekstila ICS: 59.080.01 01.080.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3801:1977
angleško: Textiles -- Woven fabrics -- Determination of mass per unit length and mass per unit area
slovensko: Tekstilije - Tkanine - Določanje površinske mase na dolžinsko in površinsko enoto
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4167:2006
angleško: Polyolefin agricultural twines (ISO 4167:2006)
slovensko: Poliolefinske poljedelske povezne vrvice (ISO 4167:2006)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4880:1997
angleško: Burning behaviour of textiles and textile products -- Vocabulary
slovensko: Obnašanje tekstilij in tekstilnih izdelkov pri gorenju - Slovar
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.01 13.220.40 01.040.59
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški in francoski jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5077:2008
angleško: Textiles - Determination of dimensional change in washing and drying (ISO 5077:2007)
slovensko: Tekstilije - Ugotavljanje dimenzijskih sprememb pri pranju in sušenju (ISO 5077:2007)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5080:1999
angleško: Sisal agricultural twines (ISO 5080:1994)
slovensko: Poljedelske povezne vrvice iz sisala (ISO 5080:1994)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5084:1996
angleško: Textiles - Determination of thickness of textiles and textile products (ISO 5084:1996)
slovensko: Tekstilije - Ugotavljanje debeline tekstilij (ISO 5084:1996)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5981:2007
angleško: Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of resistance to combined shear flexing and rubbing (ISO 5981:2007)
slovensko: Gumirane ali plastificirane tekstilije - Ugotavljanje odpornosti proti kombiniranemu učinku mečkanj in drgnjenj (ISO 5981:2007)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6330:2012
angleško: Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile testing (ISO 6330:2012)
slovensko: Tekstilije - Gospodinjsko pranje in sušilni postopki za preskušanje tekstilij (ISO 6330:2012)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi