ICS: 11.080 - Sterilizacija in dezinfekcija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 262
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1040:2005
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of basic bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics - Test method and requirements (phase 1)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje osnovnega baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov - Preskusna metoda in zahteve (faza 1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20 71.100.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1275:2005
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of basic fungicidal or basic yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics - Test method and requirements (phase 1)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje osnovnega fungicidnega delovanja ali osnovnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov na kvasovke - Preskusna metoda in zahteve (faza 1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20 71.100.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1422:2014
angleško: Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers - Requirements and test methods
slovensko: Sterilizatorji za uporabo v medicini - Sterilizatorji z etilenoksidom - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1499:2013
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handwash - Test method and requirements (phase 2/step 2)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Higiensko umivanje rok - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20 71.100.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1500:2013
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handrub - Test method and requirements (phase 2/step 2)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Higiensko razkuževanje rok - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20 71.100.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1656:2019
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20 11.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1657:2016
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje fungicidnega delovanja ali delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov na kvasovke v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.220 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 556-1:2001
angleško: Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices
slovensko: Sterilizacija medicinskih pripomočkov – Zahteve za medicinske pripomočke, ki morajo biti označeni s "STERILNO" – 1. del: Zahteve za končno sterilizirane medicinske pripomočke
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 556-2:2015
angleško: Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices
slovensko: Sterilizacija medicinskih pripomočkov - Zahteve za medicinske pripomočke, ki morajo biti označeni s "STERILNO" - 2. del: Zahteve za medicinske pripomočke, izdelane v aseptičnem okolju
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 867-5:2001
angleško: Non-biological systems for use in sterilizers - Part 5: Specification for indicator systems and process challenge devices for use in performance testing for small sterilizers Type B and Type S
slovensko: Nebiološki sistemi za uporabo v sterilizatorjih – 5. del: Specifikacija za sisteme indikatorjev in razvoj izločevalnih načrtov za preskušanje delovanja majhnih sterilizatorjev tipov B in S
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-2:2017
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 2. del: Sterilizacijski embalažni materiali za zavijanje - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 55.040 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-3:2017
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 3: Paper for use in the manufacture of paper bags (specified in EN 868-4) and in the manufacture of pouches and reels (specified in EN 868-5) - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 3. del: Papir za izdelavo papirnatih vrečk (specifikacija EN 868-4) in papir za izdelavo vrečk in zvitkov (specifikacija EN 868-5) - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 55.080 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-4:2017
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 4: Paper bags - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 4. del: Papirnate vrečke - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 55.080 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-5:2018
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials and plastic film construction - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 5. del: Vrečke in zvitki papirja z možnostjo tesnjenja (samolepilni) iz poroznega materiala in s plastičnimi folijami - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-6:2017
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 6: Paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 6. del: Papir za sterilizacijske procese z nizko temperaturo - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 55.040 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-7:2017
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 7: Adhesive coated paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 7. del: Papir, oplemeniten z lepilom, za sterilizacijske procese z nizko temperaturo - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 55.040 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-8:2018
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 8: Re-usable sterilization containers for steam sterilizers conforming to EN 285 - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 8. del: Ponovno uporabljivi vsebniki za parne sterilizatorje po EN 285 - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 868-9:2018
angleško: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 9: Uncoated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods
slovensko: Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 9. del: Površinsko neobdelani netkani materiali iz poliolefinov - Zahteve in preskusne metode
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11135:2014
angleško: Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 11135:2014)
slovensko: Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Etilenoksid - Zahteve za razvoj, validacijo in rutinsko kontrolo sterilizacijskih postopkov za medicinske pripomočke (ISO 11135:2014)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11139:2018
angleško: Sterilization of health care products - Vocabulary of terms used in sterilization and related equipment and process standards (ISO 11139:2018)
slovensko: Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Slovar izrazov, ki se uporabljajo pri sterilizaciji in ustrezni opremi ter pri procesnih standardih (ISO 11139:2018)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.01 01.040.11
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12347:1998
angleško: Biotechnology - Performance criteria for steam sterilizers and autoclaves
slovensko: Biotehnologija – Merila za delovanje parnih sterilizatorjev in avtoklavov
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 11.080.10 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 13004:2014
angleško: Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013)
slovensko: Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Sevanje - Utemeljitev izbrane doze sterilizacije: metoda VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.01 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13624:2013
angleško: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko: Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje fungicidnega delovanja ali delovanja na kvasovke v medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14160:2021
angleško: Sterilization of health care products - Liquid chemical sterilizing agents for single-use medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Requirements for characterization, development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 14160:2020)
slovensko: Sterilizacija medicinskih pripomočkov - Tekoča kemijska sredstva za sterilizacijo medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo, ki uporabljajo živalska tkiva in njihove derivate - Zahteve za določitev lastnosti, razvoj, validacijo in rutinsko kontrolo sterilizacijskih postopkov za medicinske pripomočke (ISO 14160:2020)
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14180:2014
angleško: Sterilizers for medical purposes - Low temperature steam and formaldehyde sterilizers - Requirements and testing
slovensko: Sterilizatorji za uporabo v medicini - Sterilizatorji s paro z nizko temperaturo in s formaldehidom - Zahteve in preskušanje
TC: VAZ - Varovanje zdravja ICS: 11.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi