ICS: 79.040 - Les, hlodovina in žagan les

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 169
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 335:2013
angleško: Durability of wood and wood- based products - Use classes: definitions, application to solid wood and wood based panels
slovensko: Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Razredi uporabe: definicije, uporaba pri masivnem lesu in lesnih ploščah
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01 79.040 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 336:2013
angleško: Structural timber - Sizes, permitted deviations
slovensko: Konstrukcijski les - Mere, dovoljena odstopanja
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 338:2016
angleško: Structural timber - Strength classes
slovensko: Konstrukcijski les - Trdnostni razredi
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 350:2016
angleško: Durability of wood and wood-based products - Testing and classification of the durability to biological agents of wood and wood-based materials
slovensko: Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Preskušanje in razvrstitev trajnosti lesa in lesnih izdelkov proti biološkim agensom
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 460:1994
angleško: Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Guide to the durability requirements for wood to be used in hazard classes
slovensko: Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Naravna trajnost masivnega lesa - Zahteve po trajnosti lesa, ki se uporablja v posameznih razredih ogroženosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844:2019
angleško: Round and sawn timber - Terminology
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 01.040.79 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 942:2007
angleško: Timber in joinery - General requirements
slovensko: Les v mizarstvu - Splošne zahteve
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1312:1997
angleško: Round and sawn timber - Determination of the batch volume of sawn timber
slovensko: Round and sawn timber - Determination of the batch volume of sawn timber
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1315:2010
angleško: Dimensional classification of round timber
slovensko: Razvrščanje po izmerah za okrogli les
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1438:1998
angleško: Symbols for timber and wood-based products
slovensko: Simboli za les in lesne proizvode
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040 01.075
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1912:2012
angleško: Structural Timber - Strength classes - Assignment of visual grades and species
slovensko: Konstrukcijski les - Trdnostni razredi - Določitev trdnostnih razredov na podlagi vizualnega razvrščanja in vrste lesa
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 351-1:2007
angleško: Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and retention
slovensko: Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Zaščiten masivni les - 1. del: Razvrščanje biocidnih proizvodov glede na penetracijo in navzem
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 71.100.50
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 351-2:2007
angleško: Durability of wood and wood to based products - Preservative to treated solid wood - Part 2: Guidance on sampling for the analysis of preservative to treated wood
slovensko: Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Naravna trajnost masivnega lesa - 2. del: Vodilo za vzorčenje za analize zaščitenega lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 975-1:2009
angleško: Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and beech
slovensko: Žagani les - Razvrščanje listavcev po videzu - 1. del: Hrast in bukev
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 975-2:2004
angleško: Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 2: Poplars
slovensko: Žagani les – Razvrščanje listavcev po videzu – 2. del: Topoli
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 12169:2008
angleško: Criteria for the assessment of conformity of a lot of sawn timber
slovensko: Merila za ugotavljanje skladnosti partije žaganega lesa
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12246:1999
angleško: Quality classification of timber used in pallets and packaging
slovensko: Razvrščanje lesa za palete in embalažo po kakovosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 55.180.20 55.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12248:1999
angleško: Sawn timber used in industrial packaging - Permitted deviations and preferential sizes
slovensko: Žagani les za industrijsko embalažo - Dovoljena odstopanja in prednostne mere
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 55.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12249:1999
angleško: Sawn timber used in pallets - Permitted deviations and guidelines for dimensions
slovensko: Žagani les za palete - Dovoljena odstopanja in smernice glede mer
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 55.180.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12490:2010
angleško: Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Determination of the penetration and retention of creosote in treated wood
slovensko: Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Zaščiten masivni les - Ugotavljanje penetracije in navzema kreozotnega olja v zaščitenem lesu
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1309-1:1997
angleško: Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part 1: Sawn timber
slovensko: Okrogli in žagani les – Metode merjenja izmer - 1. del: Žagani les
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1309-2:2006
angleško: Round and sawn timber - Method of measurement of dimensions - Part 2: Round timber - Requirements for measurement and volume calculation rules
slovensko: Okrogli in žagani les. Metode merjenja - 2. del: Okrogli les - Zahteve za merjenje dimenzij in pravila računanja volumna
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1309-3:2018
angleško: Round and sawn timber - Methods of measurements - Part 3: Features and biological degradations
slovensko: Okrogli in žagani les - Metode merjenja - 3. del: Značilnosti in biološka razgradnja
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1313-1:2010
angleško: Round and sawn timber - Permitted deviations and preferred sizes - Part 1: Softwood sawn timber
slovensko: Okrogli in žagani les - Dovoljena odstopanja in prednostne mere - 1. del: Žagani les iglavcev
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1313-2:1998
angleško: Round and sawn timber - Permitted deviations and preferred sizes - Part 2: Hardwood sawn timber
slovensko: Okrogli in žagani les – Dovoljena odstopanja in prednostne mere – 2. del: Žagani les listavcev
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi