ICS: 79.040 - Les, hlodovina in žagan les

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 172
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 335:2013
angleško: Durability of wood and wood- based products - Use classes: definitions, application to solid wood and wood based panels
slovensko: Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Razredi uporabe: definicije, uporaba pri masivnem lesu in lesnih ploščah
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01 79.040 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 336:2013
angleško: Structural timber - Sizes, permitted deviations
slovensko: Konstrukcijski les - Mere, dovoljena odstopanja
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-B: 32.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 338:2016
angleško: Structural timber - Strength classes
slovensko: Konstrukcijski les - Trdnostni razredi
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 350:2016
angleško: Durability of wood and wood-based products - Testing and classification of the durability to biological agents of wood and wood-based materials
slovensko: Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Preskušanje in razvrstitev trajnosti lesa in lesnih izdelkov proti biološkim agensom
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 460:1994
angleško: Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Guide to the durability requirements for wood to be used in hazard classes
slovensko: Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Naravna trajnost masivnega lesa - Zahteve po trajnosti lesa, ki se uporablja v posameznih razredih ogroženosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 942:2007
angleško: Timber in joinery - General requirements
slovensko: Les v mizarstvu - Splošne zahteve
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1312:1997
angleško: Round and sawn timber - Determination of the batch volume of sawn timber
slovensko: Round and sawn timber - Determination of the batch volume of sawn timber
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-B: 32.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1315:2010
angleško: Dimensional classification of round timber
slovensko: Razvrščanje po izmerah za okrogli les
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-A: 23.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-B: 32.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1438:1998
angleško: Symbols for timber and wood-based products
slovensko: Simboli za les in lesne proizvode
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040 01.075
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1912:2012
angleško: Structural Timber - Strength classes - Assignment of visual grades and species
slovensko: Konstrukcijski les - Trdnostni razredi - Določitev trdnostnih razredov na podlagi vizualnega razvrščanja in vrste lesa
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-E: 48.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3131:1975
angleško: Wood -- Determination of density for physical and mechanical tests
slovensko: Les - Ugotavljanje gostote za fizikalne in mehanske preskuse
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-A: 23.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 351-1:2007
angleško: Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and retention
slovensko: Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Zaščiten masivni les - 1. del: Razvrščanje biocidnih proizvodov glede na penetracijo in navzem
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 71.100.50
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SE: 62.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 351-2:2007
angleško: Durability of wood and wood to based products - Preservative to treated solid wood - Part 2: Guidance on sampling for the analysis of preservative to treated wood
slovensko: Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Naravna trajnost masivnega lesa - 2. del: Vodilo za vzorčenje za analize zaščitenega lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-1:1995
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 1: General terms common to round timber and sawn timber
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 1. del: Skupni splošni izrazi za okrogli in žagani les
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1998
slovenski jezik SISTP-SB: 39.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-2:1997
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 2: General terms relating to round timber
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 2. del: Splošni izrazi za okrogli les
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1998
slovenski jezik SISTP-SC: 48.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-3:1995
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 3: General terms relating to sawn timber
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 3. del: Splošni izrazi za žagani les
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 48.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-4:1997
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 4: Terms relating to moisture content
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 4. del: Izrazi za strukturo lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški, francoski in nemški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-5:1997
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 5: Terms relating to dimensions of round timber
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 5. del: Izrazi, povezani z merami okroglega lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
slovenski jezik SISTP-SB: 39.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-6:1997
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 6: Terms relating to dimensions of sawn timber
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 6. del: Izrazi za izmero žaganega lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški, francoski in nemški jezik SIST-B: 32.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-7:1997
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 7: Terms relating to anatomical structure of timber
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 7. del: Izrazi za biološko zgradbo lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški, francoski in nemški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-8:1997
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 8: Terms relating to features of round timber
slovensko: Okrogli in žagani les – Terminologija – 8. del: Izrazi, povezani z značilnostmi okroglega lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
slovenski jezik SISTP-SC: 48.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 844-9:1997
angleško: Round and sawn timber - Terminology - Part 9: Terms relating to features of sawn timber
slovensko: Okrogli in žagani les - Terminologija - 9. del: Izrazi za značilnosti žaganega lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.040 01.040.79
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški, francoski in nemški jezik SIST-E: 48.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 975-1:2009
angleško: Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and beech
slovensko: Žagani les - Razvrščanje listavcev po videzu - 1. del: Hrast in bukev
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 975-2:2004
angleško: Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 2: Poplars
slovensko: Žagani les – Razvrščanje listavcev po videzu – 2. del: Topoli
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-B: 32.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 12169:2008
angleško: Criteria for the assessment of conformity of a lot of sawn timber
slovensko: Merila za ugotavljanje skladnosti partije žaganega lesa
TC: LES - Okrogli in žagani les ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-B: 32.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi