ICS: 17.120 - Merjenje pretoka tekočin

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 89
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 748:2007
angleško: Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels using current-meters or floats (ISO 748:2007)
slovensko: Hidrometrija - Merjenje pretoka tekočin v odprtih kanalih z uporabo hidrometričnih kril ali plavačev (ISO 748:2007)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 772:2011
angleško: Hydrometry - Vocabulary and symbols (ISO 772:2011)
slovensko: Hidrometrija - Slovar in simboli (ISO 772:2011)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20 01.040.17
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški in francoski jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1088:2007
angleško: Hydrometry - Velocity-area methods using current-meters - Collection and processing of data for determination of uncertainties in flow measurement
slovensko: Hidrometrija - Metode hitrost-prerez z uporabo merilnikov tokov - Zbiranje in obdelovanje podatkov za ugotavljanje negotovosti pri meritvah pretokov
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1438:2017
angleško: Hydrometry - Open channel flow measurement using thin-plate weirs
slovensko: Hidrometrija - Meritev pretoka odprtega kanala z uporabo jezov iz tanke plošče
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2186:2007
angleško: Fluid flow in closed conduits - Connections for pressure signal transmissions between primary and secondary elements
slovensko: Pretok tekočin v zaprtih kanalih - Povezave za prenos signala tlaka med primarnimi in sekundarnimi elementi
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3455:2021
angleško: Hydrometry - Calibration of current-meters in straight open tanks
slovensko: Hidrometrija - Kalibracija merilnikov tokov v ravnih odprtih cisternah
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4373:2008
angleško: Hydrometry - Water level measuring devices (ISO 4373:2008)
slovensko: Hidrometrija - Naprave za merjenje višine gladine vode (ISO 4373:2008)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4375:2014
angleško: Hydrometric determinations - Cableway systems for stream gauging (ISO 4375:2014)
slovensko: Hidrometrične določbe - Žičniški sistemi za merjenje toka (ISO 4375:2014)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6416:2017
angleško: Hydrometry - Measurement of discharge by the ultrasonic transit time (time of flight) method (ISO 6416:2017)
slovensko: Hidrometrija - Merjenje pretoka z ultrazvočno časovno prenosno metodo (čas letenja) (ISO 6416:2017)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8316:1995
angleško: Measurement of liquid flow in closed conduits - Method by collection of the liquid in a volumetric tank (ISO 8316:1987)
slovensko: Measurement of liquid flow in closed conduits - Method by collection of the liquid in a volumetric tank
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9300:2005
angleško: Measurement of gas flow by means of critical flow Venturi nozzles (ISO 9300:2005)
slovensko: Merjenje pretoka plina na podlagi kritičnega toka v Venturijevi šobi (ISO 9300:2005)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 11171:2020
angleško: Hydraulic fluid power - Calibration of automatic particle counters for liquids
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Umerjanje naprav za avtomatsko štetje delcev v tekočinah
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 17.120.01 23.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13798:2010
angleško: Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit
slovensko: Hidrometrija - Specifikacija referenčnega jaška za postavitev dežemera
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.01 07.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 15769:2010
angleško: Hydrometry - Guidelines for the application of acoustic velocity meters using the Doppler and echo correlation methods
slovensko: Hidrometrija - Smernice za uporabo akustičnih merilnikov hitrosti s pomočjo Dopplerjeve in korelacijske metode z odmevom
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18365:2013
angleško: Hydrometry - Selection, establishment and operation of a gauging station (ISO 18365:2013)
slovensko: Hidrometrija - Izbira, postavitev in delovanje merilne postaje (ISO 18365:2013)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 20456:2017
angleško: Measurement of fluid flow in closed conduits -- Guidance for the use of electromagnetic flowmeters for conductive liquids
slovensko: Meritve pretoka tekočin v zaprtih cevovodih - Navodilo za uporabo elektromagnetnih merilnikov pretoka za prevodne tekočine
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 20456:2019
angleško: Measurement of fluid flow in closed conduits - Guidance for the use of electromagnetic flowmeters for conductive liquids (ISO 20456:2017)
slovensko: Merjenje pretoka fluida v zaprtih vodih - Navodilo za uporabo elektromagnetnih pretočnih meril za prevodne tekočine (ISO 20456:2017)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 24006:1993
angleško: Measurement of fluid flow in closed conduits - Vocabulary and symbols (ISO 4006:1991)
slovensko: Meritve pretoka tekočin v zaprtih cevovodih – Slovar in simboli (ISO 4006:1991)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10 01.040.17
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 24185:1993
angleško: Measurement of liquid flow in closed conduits - Weighing method (ISO 4185:1980)
slovensko: Merjenje pretoka tekočin v zaprtih vodih - Metoda tehtanja (ISO 4185:1980)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN ISO/TS 25377:2007
angleško: Hydrometric uncertainty guidance (HUG) (ISO/TS 25377:2007)
slovensko: Navodila za določevanje merilne negotovosti v hidrometriji (ISO/TS 25377:2007)
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2975-1:1974
angleško: Measurement of water flow in closed conduits -- Tracer methods -- Part 1: General
slovensko: Measurement of water flow in closed conduits - Tracer methods - Part I: General
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2975-2:1975
angleško: Measurement of water flow in closed conduits -- Tracer methods -- Part 2: Constant rate injection method using non-radioactive tracers
slovensko: Measurement of water flow in closed conduits - Tracer methods - Part II: Constant rate injection method using non-radioactive tracers
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2975-3:1976
angleško: Measurement of water flow in closed conduits -- Tracer methods -- Part 3: Constant rate injection method using radioactive tracers
slovensko: Measurement of water flow in closed conduits - Tracer methods - Part III: Constant rate injection method using radioactive tracers
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2975-6:1977
angleško: Measurement of water flow in closed conduits -- Tracer methods -- Part 6: Transit time method using non-radioactive tracers
slovensko: Measurement of water flow in closed conduits - Tracer methods - Part VI: Transit time method using non-radioactive tracers
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2975-7:1977
angleško: Measurement of water flow in closed conduits -- Tracer methods -- Part 7: Transit time method using radioactive tracers
slovensko: Measurement of water flow in closed conduits - Tracer methods - Part VII: Transit time method using radioactive tracers
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi