ICS: 33.020 - Telekomunikacije na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 90
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EG 203 647 V1.1.1 (2020-11)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - Methodology for RESTful APIs specifications and testing
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - Metodologija za specifikacije in preskušanje RESTful APIs
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 8000 Status: Objavljen in popravljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TCRTR 046 ed.1 (1996-08)
angleško: ASN.1 library rules and procedures; Version 1
slovensko: Pravila in postopki za knjižnico ASN.1 - Različica 1
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETR 210 ed.1 (1995-11)
angleško: ASN.1 library index; Version 1.1.1
slovensko: Kazalo knjižnice ASN.1 - Različica 1.1.1
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7779:2018
angleško: Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment (ISO 7779:2018)
slovensko: Akustika - Merjenje emisije hrupa informacijskih in telekomunikacijskih naprav (ISO 7779:2018)
TC: AKU - Akustika ICS: 33.020 35.020 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 63006:2019
angleško: Wireless power transfer (WPT) - Glossary of terms (IEC 63006:2019)
slovensko: Brezžični prenos moči (WPT) - Slovar izrazov (IEC 63006:2019)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 01.040.33 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 655 ed.1 (1997-03)
angleško: ASN.1 library definition; Version 1.1
slovensko: Definicija knjižnice ASN.1 - Različica 1.1
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1998
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60027-2:2007
angleško: Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 2: Telecommunications and electronics
slovensko: Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 2. del: Telekomunikacije in elektronika (IEC 60027-2:2005)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.020 01.075 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
Razveljavitev: 01-apr-2022
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60027-2:2019
angleško: Letter symbols to be used in electrical technology - Part 2: Telecommunications and electronics (IEC 60027-2:2019)
slovensko: Črkovni simboli za uporabo v elektrotehniki - 2. del: Telekomunikacije in elektronika (IEC 60027-2:2019)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 33.020 31.020 01.075
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 406 ed.1 (1995-04)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS); Protocol and profile conformance testing specifications; Standardization methodology
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) – Specifikacije za preskušanje skladnosti protokola in profila – Metodologija standardiziranja
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 747 ed.1 (1997-05)
angleško: Telecommunications security; Service access control and synchronization for audiovisual services
slovensko: Telekomunikacijska varnost – Krmiljenje in sinhronizacija dostopa do storitev pri avdiovizualnih storitvah
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.020 33.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50600-2-4:2015
angleško: Information technology - Data centre facilities and infrastructures -- Part 2-4: Telecommunications Cabling Infrastructure
slovensko: Informacijska tehnologija - Naprave in infrastruktura podatkovnega centra - 2-4. del: Pokabljenje za telekomunikacije
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 33.020 35.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TR 101 300 V2.1.1 (1999-10)
angleško: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Description of Technical Issues
slovensko: Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Opis tehničnih zadev
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TR 101 301 V2.1.1 (2002-02)
angleško: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 3; Release Definition; TIPHON Release 3 Definition
slovensko: Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON), 3. izdaja - Definicija izdaje - Definicija 3. izdaje TIPHON
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TR 101 303 V1.1.2 (2001-12)
angleško: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 3; Requirements definition study; Introduction to service and network management
slovensko: Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON), 3. izdaja - Študija definicije zahtev - Uvod v upravljanje storitev in omrežja
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TR 101 308 V1.1.1 (2001-12)
angleško: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Requirements Definition Study; SIP and H.323 Interworking
slovensko: Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Študija definicije zahtev - Medsebojno delovanje SIP in H.323
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TR 101 311 V1.1.1 (2001-06)
angleško: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 3; Service Independent requirements definition; Transport Plane
slovensko: Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON), 3. izdaja - Definicija zahtev neodvisne storitve - Transportna ravnina
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TS 101 314 V4.1.1 (2003-09)
angleško: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 4; Abstract Architecture and Reference Points Definition; Network Architecture and Reference Points
slovensko: Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON), 4. izdaja - Abstraktna arhitektura in definicija referenčnih točk - Arhitektura omrežja in referenčne točke
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TS 101 315 V1.1.1 (2002-03)
angleško: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 3; Functional entities, information flow and reference point definitions; Guidelines for application of TIPHON functional architecture to inter-domain services
slovensko: Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON), 3. izdaja - Definicije funkcijskih osebkov, informacijskega toka in referenčnih točk - Smernice za aplikacijo funkcijske arhitekture TIPHON za meddomenske storitve
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TS 101 324 V2.1.1 (1999-11)
angleško: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Numbering; Scenarios 1, 2, 3 and 4
slovensko: Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Številčenje - Scenariji 1, 2, 3 in 4
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TR 101 326 V2.0.0 (2002-02)
angleško: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); The procedure for determining IP addresses for routeing packets on interconnected IP networks that support public telephony
slovensko: Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Postopki za določanje naslovov IP za usmerjanje paketov po medsebojno povezanih omrežjih IP za podporo javne telefonije
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TR 101 327 V1.1.1 (1999-11)
angleško: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Guide to numbering options for public networks based on VoIP technology
slovensko: Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Vodilo za izbiro številčenja za javna omrežja, ki temeljijo na tehnologiji VoIP (govor prek internetnega protokola)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TS 101 332 V4.1.1 (2002-06)
angleško: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 4; Interface Protocol Requirements Definition; TIPHON Extended H.248/MEGACO Package (EMP) Specification; ICF Control over Reference Point
slovensko: Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON), 4. izdaja - Definicija zahtev protokolnega vmesnika - Specifikacija TIPHON razširjenega paketa H.248/MEGACO (EMP) - ICF krmiljenje prek referenčne točke
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TR 101 334 V3.1.1 (2000-01)
angleško: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Verification Demonstration and Interoperability (VDI) activities; Version 3
slovensko: Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Demonstracija preverjanja in medobratovalnost (VDI) - Različica 3
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TS 101 335 V4.1.1 (2001-10)
angleško: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 3; Release PICS; Interoperability test
slovensko: Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON), 3. izdaja - Izdaja PICS - Preskus medobratovalnosti
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TS 101 336 V1.1.1 (2000-01)
angleško: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification for Open Settlement Protocol (OSP)
slovensko: Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Proforma specifikacija izjave o skladnosti izvedbe protokola (PICS) za protokol odprtega dogovora (OSP)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi