ICS: 35.200 - Vmesniška in povezovalna oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 296
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1332-1:2009
angleško: Identification card systems - Human-machine interface - Part 1: Design principles for the user interface
slovensko: Sistemi z identifikacijskimi karticami - Vmesnik človek-stroj - 1. del: Načela načrtovanja za uporabniški vmesnik
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.15 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16238:2011
angleško: Postal services - Open Interface between Machine Control and Reading Coding System - MC/RC-Interface
slovensko: Poštne storitve - Odprti vmesnik med strojnim procesorjem in bralnim kodirnim sistemom - Vmesnik MC/RC
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.200 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 16316:2012
angleško: Postal services - Open interface - Sortplan
slovensko: Poštne storitve - Odprti vmesniki - Sortirni načrt
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 35.200 03.240
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50201:2001
angleško: Interfaces for DVB-IRD
slovensko: Vmesniki za DVB-IRD
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 35.200 33.160.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50552:2010
angleško: Home and Building Electronic Systems (HBES) - Open communication system - Interfaces - Medium interface, twisted pair, class 1
slovensko: Stanovanjski in stavbni elektronski sistemi (HBES) - Odprti komunikacijski sistem - Vmesniki - Srednji vmesnik, sukani par, razred 1
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 35.240.67 35.200 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50624:2014
angleško: Railway applications - Functional Interface Specification - Pantograph System
slovensko: Železniške naprave - Specifikacija funkcijskega vmesnika - Pantografski sistem
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 35.200 45.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61938:2018
angleško: Multimedia systems - Guide to the recommended characteristics of analogue interfaces to achieve interoperability (GMT)
slovensko: Večpredstavnostni sistemi - Navodilo za priporočene karakteristike analognih vmesnikov, ki omogočajo medobratovalnost
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 33.160.60 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 62102:2005
angleško: Electrical safety - Classification of interfaces for equipment to be connected to information and communications technology networks
slovensko: Električna varnost – Klasifikacija vmesnikov za opremo, ki bo povezana v telekomunikacijska omrežja (IEC/TR 62102:2001)
TC: IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS: 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 62102:2006
angleško: Electrical safety - Classification of interfaces for equipment to be connected to information and communications technology networks
slovensko: Električna varnost – Klasifikacija vmesnikov za opremo, namenjeno priključevanju na omrežja z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IEC/TR 62102:2005)
TC: IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS: 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62286:2004
angleško: Service diagnostic interface for consumer electronics products and networks - Implementation for IEEE 1394
slovensko: Servisni diagnostični vmesnik za izdelke in omrežja zabavne elektronike – Uporaba za IEEE 1394 (IEC 62286:2003)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 33.160.01 35.240.99 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62300:2005
angleško: Consumer audio/video equipment digital interface with plastic optical fibre
slovensko: Digitalni vmesnik za porabniško avdio/video opremo iz plastičnih optičnih vlaken (IEC 62300:2004)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 35.200 33.180.10 33.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62365:2009
angleško: Digital audio - Digital input-output interfacing - Transmission of digital audio over asynchronous transfer mode (ATM) networks (IEC 62365:2009)
slovensko: Digitalni avdio - Digitalni vhodno/izhodni vmesnik - Prenos digitalnih avdio signalov prek omrežij z asinhronim prenosnim načinom (IEC 62365:2009)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 35.200 33.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 63028:2017
angleško: Wireless Power Transfer - AirFuel Resonant Baseline System Specification (BSS) (IEC 63028:2017)
slovensko: Brezžični prenos moči - Specifikacija referenčnega sistema (BSS) A4WP (IEC 63028:2017)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 33.160.99 29.240.99 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 63035:2017
angleško: MIDI (Musical Instrument Digital Interface) specification 1.0 (Abridged edition, 2015) (IEC 63035:2017)
slovensko: MIDI (digitalni vmesnik za glasbene inštrumente), specifikacija 1.0 (skrajšana izdaja, 2015) (IEC 63035:2017)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 33.160.30 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14915-1:2002
angleško: Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 1: Design principles and framework (ISO 14915-1:2002)
slovensko: Ergonomija programske opreme za večpredstavnostne uporabniške vmesnike – 1. del: Načela in območja načrtovanja (ISO 14915-1:2002)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.200 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14915-2:2003
angleško: Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 2: Multimedia navigation and control (ISO 14915-2:2003)
slovensko: Ergonomija programske opreme za večpredstavnostne uporabniške vmesnike – 2. del: Navigacija in upravljanje (ISO 14915-2:2003)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.200 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14915-3:2002
angleško: Software ergonomics for multimedia user interfaces - Part 3: Media selection and combination (ISO 14915-3:2002)
slovensko: Ergonomija programske opreme multimedijskih uporabniških vmesnikov - 3. del: Izbira medijev in kombiniranje (ISO 14915-3:2002)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 35.200 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15213-1:2013
angleško: Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 1: Reference architecture and terminology
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 1. del: Referenčna arhitektura in terminologija
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 13.310 43.040.15 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15213-2:2013
angleško: Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 2: Common status message elements
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 2. del: Elementi splošnega poročila o stanju
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.200 43.040.15 13.310
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15213-3:2013
angleško: Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 3: Interface and system requirements in terms of short range communication system
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 3. del: Vmesnik in zahteve za potrebe sistema za komunikacijo kratkega dosega
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 13.310 43.040.15 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15213-4:2013
angleško: Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 4: Interface and system requirements in terms of long range communication system
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 4. del: Vmesnik in zahteve za potrebe sistema za komunikacijo dolgega dosega
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 13.310 43.040.15 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15213-5:2013
angleško: Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 5: Messaging interface
slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Sistemi za odkrivanje ukradenih vozil - 5. del: Vmesnik za sporočanje
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.200 43.040.15 13.310
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60958-1:2008
angleško: Digital audio interface - Part 1: General (IEC 60958-1:2008)
slovensko: Digitalni zvokovni vmesnik - 1. del: Splošno (IEC 60958-1:2008)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 33.160.30 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60958-3:2006
angleško: Digital audio interface -- Part 3: Consumer applications
slovensko: Digitalni zvokovni vmesnik - 3. del: Porabniške aplikacije (IEC 60958-3:2006)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 35.200 33.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61883-1:2009
angleško: Consumer audio/video equipment - Digital interface - Part 1: General (IEC 61883-1:2008)
slovensko: Porabniška avdio/video oprema - Digitalni vmesnik - 1. del: Splošno (IEC 61883-1:2008)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 33.160.01 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi