ICS: 13.030 - Odpadki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 399
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13688:2008
angleško: Packaging - Material recycling - Report on requirements for substances and materials to prevent a sustained impediment to recycling
slovensko: Embalaža - Snovno recikliranje - Poročilo o zahtevah za snovi in materiale za preprečevanje trajnih ovir za recikliranje
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.040 13.030.50
Stopnja: 9000 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50614:2020
angleško: Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment
slovensko: Zahteve za pripravo ponovne uporabe odpadne električne in elektronske opreme
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 13.030.50
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 840-1:2020
angleško: Mobile waste and recycling containers - Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices - Dimensions and design
slovensko: Premični zabojniki za odpadke in za recikliranje - 1. del: Zabojniki na dveh kolesih s prostornino do 400 l za iztresalnike z glavnikom - Mere in oblika
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 840-2:2020
angleško: Mobile waste and recycling containers - Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design
slovensko: Premični zabojniki za odpadke in za recikliranje - 2. del: Zabojniki na štirih kolesih s prostornino do 1300 l in ravnim(-i) pokrovom(-i) za iztresalnike z rokama in/ali glavnikom - Mere in oblika
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 840-3:2020
angleško: Mobile waste and recycling containers - Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 300 l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design
slovensko: Premični zabojniki za odpadke in za recikliranje - 3. del: Zabojniki na štirih kolesih s prostornino do 1300 l in izbočenim(-i) pokrovom(-i) za iztresalnike z rokama in/ali glavnikom - Mere in oblika
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 840-4:2020
angleško: Mobile waste and recycling containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to 1 700 l with flat lid(s), for wide trunnion or BG- and/or wide comb lifting devices - Dimensions and design
slovensko: Premični zabojniki za odpadke in za recikliranje - 4. del: Zabojniki na štirih kolesih s prostornino do 1700 l in ravnim(-i) pokrovom(-i) za široke iztresalnike z rokama ali BG in/ali glavnikom - Mere in oblika
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 840-5:2020
angleško: Mobile waste and recycling containers - Part 5: Performance requirements and test methods
slovensko: Premični zabojniki za odpadke in za recikliranje - 5. del: Zahtevane lastnosti in preskusne metode
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 840-6:2020
angleško: Mobile waste and recycling containers - Part 6: Safety and health requirements
slovensko: Premični zabojniki za odpadke in za recikliranje - 6. del: Varnostne in zdravstvene zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11734:1998
angleško: Water quality - Evaluation of the "ultimate" anaerobic biodegradability of organic compounds in digested sludge - Method by measurement of the biogas production (ISO 11734:1995)
slovensko: Kakovost vode - Vrednotenje "končne" anaerobne biorazgradljivosti organskih spojin v presnovljenem blatu - Metoda z merjenjem nastalega bioplina (ISO 11734:1995)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.030.20 13.060.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12461:1998
angleško: Biotechnology - Large scale process and production - Guidance for the handling, inactivating and testing of waste
slovensko: Biotehnologija - Procesi in proizvodnja v industrijskem obsegu - Navodilo za ravnanje z odpadki, njihovo inaktivacijo in preskušanje
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 13.030.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12740:1999
angleško: Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Guidance for handling, inactivating and testing of waste
slovensko: Biotehnologija - Raziskovalni, razvojni in analitski laboratoriji - Navodilo za ravnanje z odpadki, njihovo inaktivacijo in preskušanje
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 13.030.01 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12880:2000
angleško: Characterization of sludges - Determination of dry residue and water content
slovensko: Karakterizacija blata - Določevanje ostanka po sušenju in količine vode
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12940:2004
angleško: Footwear manufacturing wastes - Waste classification and management
slovensko: Footwear manufacturing wastes - Waste classification and management
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.030.01 61.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 13097:2010
angleško: Characterization of sludges - Good practice for sludge utilisation in agriculture
slovensko: Karakterizacija blata - Dobra praksa za uporabo blata v kmetijstvu
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 65.080 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13257:2016
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in solid waste disposals
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri odstranitvi trdnih odpadkov
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70 13.030.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13265:2016
angleško: Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in liquid waste containment projects
slovensko: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Značilnosti, ki se zahtevajo pri obvladovanju tekočih odpadkov
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 59.080.70 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13342:2000
angleško: Characterization of sludges - Determination of Kjeldahl nitrogen
slovensko: Karakterizacija blata - Določevanje dušika po Kjeldahlu
TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS: 13.030.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13427:2004
angleško: Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
slovensko: Embalaža - Zahteve za uporabo evropskih standardov na področju embalaže in odpadne embalaže
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13428:2004
angleško: Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction
slovensko: Embalaža - Posebne zahteve za proizvodnjo in sestavo - Preventiva z zmanjševanjem pri izvoru
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13429:2004
angleško: Packaging - Reuse
slovensko: Embalaža - Večkratna uporaba
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13430:2004
angleško: Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling
slovensko: Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za predelavo s snovnim recikliranjem
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13431:2004
angleško: Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
slovensko: Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za energetsko predelavo, vključno z določitvijo najnižje spodnje kurilne vrednosti
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13432:2000
angleško: Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging
slovensko: Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za kompostiranje in biorazgradnjo - Preskusna shema in ovrednotenje meril za sprejemljivost embalaže
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13437:2003
angleško: Packaging and material recycling - Criteria for recycling methods - Description of recycling processes and flow chart
slovensko: Embalaža in snovno recikliranje – Merila za metode recikliranja – Opis procesov recikliranja in diagram poteka
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 55.020 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13439:2003
angleško: Packaging - Rate of energy recovery - Definition and method of calculation
slovensko: Embalaža – Stopnja pridobivanja energije – Definicija in način izračuna
TC: EPO - Embalaža - prodajna in ovojna ICS: 13.030.50 55.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi