ICS: 65.020 - Kmetijstvo in gozdarstvo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12306:1997
angleško: Biotechnology - Guidance for quality control of diagnostic kits used in agriculture, plant and animal pest and disease control and environmental contamination
slovensko: Biotehnologija - Navodilo za kontrolo kakovosti diagnostičnih kompletov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, kontrola rastlinskih in živalskih škodljivcev, kontrola obolenj in onesnaževanja okolja
TC: BTH - Biotehnologija ICS: 65.020.99 07.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Vegetation technology in landscaping - Soil working
slovensko: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zemeljska dela
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 93.020 65.020.40
Stopnja: 6300 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Vegetation technology in landscaping - Plants and plant care
slovensko: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Rastline in saditvena dela
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 65.020.20
Stopnja: 6300 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Vegetation technology in landscaping – Turf and seeding
slovensko: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Trate in setvena dela
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 65.020.20
Stopnja: 6300 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Vegetation technology in landscaping - Care of vegetation during development and maintenance in green areas
slovensko: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Vzdrževalna dela v fazi razvoja in pri oskrbi zasaditev (začetno in redno vzdrževanje)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 65.020.20
Stopnja: 6300 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Vegetation technology in landscaping - Protection of trees, plantations and vegetation areas during construction work
slovensko: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 65.020.40
Stopnja: 6300 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TS 22002-3:2011
angleško: Prerequisite programmes on food safety - Part 3: Farming
slovensko: Prerekvizitni programi za varnost živil - 3. del: Kmetovanje
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 65.020.01 67.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-71:2003
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-71. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za vzrejo in rejo živali (IEC 60335-2-71:2002; spremenjen)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.100.10 65.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
Razveljavitev: 01-feb-2023
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60335-2-71:2020
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-71. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za vzrejo in rejo živali
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.100.10 65.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-87:2002
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-87. del: Posebne zahteve za električno opremo za omamljanje živali (IEC 60335-2-87:2002)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
Razveljavitev: 01-dec-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60335-2-87:2020
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-87. del: Posebne zahteve za električno opremo za omamljanje živali
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-71:2003/A1:2007
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-71. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za vzrejo in rejo živali (IEC 60335-2-71:2002/A1:2007)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.100.10 65.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
Razveljavitev: 01-feb-2023
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-87:2002/A1:2007
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-87. del: Posebne zahteve za električno opremo za omamljanje živali (IEC 60335-2-87:2002/A1:2007)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
Razveljavitev: 01-dec-2022
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-87:2002/A2:2019
angleško: Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment
slovensko: Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-87. del: Posebne zahteve za električno opremo za omamljanje živali - Dopolnilo A2
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
Razveljavitev: 01-dec-2022
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/TR 14061:1998
angleško: Information to assist forestry organizations in the use of Environmental Management System standards ISO 14001 and ISO 14004
slovensko: Informacije v pomoč gozdarskim organizacijam pri uporabi standardov za sisteme ravnanja z okoljem ISO 14001 in ISO 14004
TC: UZO - Upravljanje z okoljem ICS: 03.100.70 65.020.01 13.020.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Vegetation technology in landscaping - Soil working
slovensko: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zemeljska dela
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 65.020.40 93.020
Stopnja: 9400 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Razveljavitev: 01-sep-2018
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Vegetation technology in landscaping - Plants and plant care
slovensko: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Rastline in saditvena dela
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 65.020.20
Stopnja: 9400 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Razveljavitev: 01-mar-2017
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Vegetation technology in landscaping - Turf and seeding
slovensko: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Trate in setvena dela
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 65.020.20
Stopnja: 9400 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Razveljavitev: 01-mar-2017
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Vegetation technology in landscaping - Care of vegetation during development and maintenance in green areas
slovensko: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Začetno in redno vzdrževanje zelenih površin
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 65.020.20
Stopnja: 9400 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Razveljavitev: 01-mar-2017
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Vegetation technology in landscaping - Protection of trees, plantations and vegetation areas during construction work
slovensko: Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 65.020.40
Stopnja: 9400 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Razveljavitev: 01-jul-2015
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-71:1995
angleško: Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals
slovensko: Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2-71. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za vzrejo in rejo živali (IEC 60335-2-71:1993; spremenjen)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.100.10 65.020.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1997
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-87:1999
angleško: Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-87: Particular requirements for electric animal stunning equipment
slovensko: Safety of household and similar electrical appliances – Part 2-87: Particular requirements for electric animal-stunning equipment (IEC 60335-2-87:1998)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 65.020.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-1999
Razveljavitev: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-71:1995/A1:1998
angleško: Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals
slovensko: Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2-71. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za vzrejo in rejo živali (IEC 60335-2-71:1993/A1:1996)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.100.10 65.020.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-1998
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60335-2-71:1995/A2:1999
angleško: Safety of household and similar electrical appliances -- Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals
slovensko: Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov - 2-71. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za vzrejo in rejo živali (IEC 60335-2-71:1993/A2:1999)
TC: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene ICS: 97.100.10 65.020.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-mar-2009
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi