ICS: 79.120 - Oprema za obdelavo lesa

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 164
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 691-1:2012
angleško: Safety of woodworking machines - Part 1: Common requirements
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - 1. del: Splošne zahteve
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7960:1995
angleško: Airborne noise emitted by machine tools -- Operating conditions for woodworking machines
slovensko: Hrup, ki ga povzročajo obdelovalni stroji - Pogoji obratovanja lesnoobdelovalnih strojev
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 79.120.10 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 847-1:2017
angleško: Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1: Milling tools, circular saw blades
slovensko: Orodja za obdelavo lesa - Varnostne zahteve - 1. del: Rezkalno orodje, listi krožnih žag
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.100.40 25.100.20 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 847-2:2017
angleško: Tools for woodworking - Safety requirements - Part 2: Requirements for the shank of shank mounted milling
slovensko: Orodja za obdelavo lesa - Varnostne zahteve - 2. del: Zahteve za držalo rezkalnih orodij
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.100.20 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 847-3:2013
angleško: Tools for woodworking - Safety requirements - Part 3: Clamping devices
slovensko: Orodja za obdelavo lesa - Varnostne zahteve - 3. del: Vpenjalne naprave
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 848-3:2012
angleško: Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tools - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalni stroji z vrtečim orodjem za enostransko obdelavo - 3. del: Numerično krmiljeni (NC) vrtalni in rezkalni stroji
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.040.20 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12750:2013
angleško: Safety of woodworking machines - Four sided moulding machines
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalni stroji za štiristransko obdelavo
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12779:2015
angleško: Safety of woodworking machines - Chip and dust extraction systems with fixed installation - Safety requirements
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Nepremični odsesovalni sistemi za lesne odrezke in prah - Varnostne zahteve
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16770:2018
angleško: Safety of woodworking machines - Chip and dust extraction systems for indoor installation - Safety requirements
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Odsesovalni sistemi za lesne odrezke in prah za notranjo inštalacijo - Varnostne zahteve
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1807-1:2013
angleško: Safety of woodworking machines - Band sawing machines - Part 1: Table band saws and band re-saws
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Tračne žage - 1. del: Namizne tračne žage in žage za rezanje desk
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.60 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1807-2:2013
angleško: Safety of woodworking machines - Band sawing machines - Part 2: Log sawing machines
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Tračne žage - 2. del: Žage za razrez hlodovine
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.60 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1870-3:2014
angleško: Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 3:Down cutting cross-cut saws and dual purpose down cutting cross-cut saws/circular saw benches
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 3. del: Krožne žage za prečni rez od zgoraj navzdol in kombinirane žage za prečni rez z delovno mizo
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.60 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1870-6:2017
angleško: Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 6: Circular sawing machines for fire wood
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 6. del: Krožne žage za drva
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.60 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1870-7:2012
angleško: Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 7: Single blade log sawing machines with integrated feed table and manual loading and/or unloading
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 7. del: Enolistne krožne žage za razrez hlodov z vgrajeno podajalno mizo in ročnim podajanjem in/ali odvzemom
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.60 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1870-8:2012
angleško: Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 8: Single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw unit and manual loading and/or unloading
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 8. del: Enolistne obrezovalne krožne žage s pogonsko enoto in ročnim dodajanjem in/ali odvzemanjem
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.60 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1870-9:2012
angleško: Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 9: Double blade circular sawing machines for cross-cutting with integrated feed and with manual loading and/or unloading
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 9. del: Dvolistne krožne žage za prečni rez z vgrajenim podajalnikom ter z ročnim podajanjem in/ali odvzemom
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.60 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1870-10:2013
angleško: Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 10: Single blade automatic and semi-automatic up-cutting cross-cut sawing machines
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 10. del: Enolistne zajeralne avtomatske in polavtomatske krožne žage za prečni rez
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.60 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1870-11:2013
angleško: Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 11: Semi automatic horizontal cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws)
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 11. del: Polavtomatske horizontalne krožne žage za prečni rez z eno rezalno enoto (radialne žage)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.60 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1870-12:2013
angleško: Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 12: Pendulum cross-cut sawing machines
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 12. del: Nihalne krožne žage za prečni rez
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.60 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1870-15:2012
angleško: Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 15: Multi-blade cross-cut sawing machines with integrated feed of the workpiece and manual loading and/or unloading
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 15. del: Večlistne krožne žage za prečni rez z mehanskim pomikom obdelovanca in ročnim podajanjem in/ali odvzemom
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.60 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1870-16:2012
angleško: Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 16: Double mitre sawing machines for V cutting
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 16. del: Dvojne zajeralne žage za V-rezanje
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.60 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19085-1:2021
angleško: Woodworking machines - Safety - Part 1: Common requirements (ISO 19085-1:20201)
slovensko: Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 1. del: Splošne zahteve (ISO 19085-1:2021)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 79.120.10 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19085-2:2017
angleško: Woodworking machines - Safety - Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines (ISO 19085-2:2017, Corrected version 2017-11-01)
slovensko: Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 2. del: Formatne horizontalne krožne žage za razrez plošč (ISO 19085-2:2017, popravljena verzija )
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.60 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19085-3:2017
angleško: Woodworking machines - Safety requirements - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines (ISO 19085-3:2017)
slovensko: Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 3. del: Numerično krmiljeni (NC) vrtalni in rezkalni stroji (ISO 19085-3:2017)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.040.20 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19085-4:2018
angleško: Woodworking machines - Safety - Part 4: Vertical panel circular sawing machines (ISO 19085-4:2018)
slovensko: Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 4. del: Krožne žage z vertikalno ploščo (ISO 19085-4:2018)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.080.60 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi