ICS: 17 - MEROSLOVJE IN MERJENJE. FIZIKALNI POJAVI

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 493
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3:1973
angleško: Preferred numbers -- Series of preferred numbers
slovensko: Standardna števila - Standardne vrste števil
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 17.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 17:1973
angleško: Guide to the use of preferred numbers and of series of preferred numbers
slovensko: Navodila za uporabo standardnih števil in osnovnih vrst standardnih števil
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 17.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO/IEC Guide 99:2007
angleško: International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms (VIM)
slovensko: Mednarodni slovar za meroslovje - Osnovni in splošni koncepti ter z njimi povezani izrazi (VIM)
TC: REM - Referenčni materiali ICS: 17.020 01.040.17
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški in francoski jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
slovenski, angleški in francoski jezik SISTP-SR: 202.07 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 266:1997
angleško: Acoustics - Preferred frequencies (ISO 266:1997)
slovensko: Akustika - Prednostne frekvence (ISO 266:1997)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 354:2003
angleško: Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354:2003)
slovensko: Akustika - Merjenje absorpcije zvoka v odmevnici - (ISO 354:2003)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 17.140.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 472:1994
angleško: Pressure gauges - Vocabulary
slovensko: Pressure gauges - Vocabulary
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 01.040.17 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 497:1973
angleško: Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more rounded values of preferred numbers
slovensko: Navodila za izbiranje osnovnih vrst standardnih števil in standardnih vrst s prilagojenimi števili
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 17.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1502:1996
angleško: ISO general-purpose metric screw threads -- Gauges and gauging
slovensko: Metrski navoj ISO za splošno uporabo - Mere in merjenje
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 21.040.10 17.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1746:1998
angleško: Safety of machinery - Guidance for the drafting of the noise clauses of safety standards
slovensko: Varnost strojev - Smernica za oblikovanje poglavij o hrupu v varnostnih standardih
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2922:2000
angleško: Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours (ISO 2922:2000)
slovensko: Akustika - Merjenje zvoka plovil v zraku na kopenskih vodnih poteh in v pristaniščih (ISO 2922:2000)
TC: AKU - Akustika ICS: 03.220.40 17.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3105:1994
angleško: Glass capillary kinematic viscometers -- Specifications and operating instructions
slovensko: Viskozimetri s stekleno kapilaro za merjenje kinematične viskoznosti - Specifikacije in delovna navodila
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3274:1996
angleško: Geometrical Product Specifications (GPS) -- Surface texture: Profile method -- Nominal characteristics of contact (stylus) instruments
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Tekstura površine: profilna metoda - Imenske značilnosti kontaktnih instrumentov
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3650:1998
angleško: Geometrical Product Specifications (GPS) -- Length standards -- Gauge blocks
slovensko: Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Dolžinski standardi - Merilne kladice
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.40 17.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 368 S1:1978
angleško: Direct acting recording electrical measuring instruments and their accessories
slovensko: Neposredno delujoči zapisovalni električni merilni instrumenti s priborom (IEC 60258:1968 + A1:1976)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 389-2:1996
angleško: Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and insert earphones (ISO 389-2:1994)
slovensko: Akustika - Referenčna ničla za umerjanje avdiometrov - 2. del: Referenčne ekvivalentne ravni zvočnega praga za čiste tone in slušalke za v oho (ISO 389-2:1994)
TC: AKU - Akustika ICS: 13.140 17.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4291:1985
angleško: Methods for the assessement of departure from roundness -- Measurement of variations in radius
slovensko: Metode za ugotavljanje odstopka od krožnosti – Meritev sprememb polmera
TC: ISEL - Strojni elementi ICS: 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5135:1998
angleško: Acoustics - Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation room (ISO 5135:1997)
slovensko: Akustika – Ugotavljanje ravni zvočnih moči virov hrupa z meritvami v odmevnici za zračne izpuste ter dušilne in zaporne elemente za zrak (ISO 5135:1997)
TC: AKU - Akustika ICS: 91.120.20 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 587 S1:1993
angleško: Instruments transformers - Three-phase voltage transformers for voltage levels having Um up to 52 kV
slovensko: Instruments transformers - Three-phase voltage transformers for voltage levels having Um up to 52 kV
TC: MTR - Merilni transformatorji, ukinjen ICS: 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7726:2001
angleško: Ergonomics of the thermal environment - Instruments for measuring physical quantities (ISO 7726:1998)
slovensko: Ergonomija toplotnega okolja - Instrumenti za merjenje fizikalnih veličin (ISO 7726:1998)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 17.020 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 837-1:1996
angleško: Pressure gauges - Part 1: Bourdon tube pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing
slovensko: Merilniki tlaka - 1. del: Merilniki tlaka z Bourdonovo cevjo - Mere, meroslovje, zahteve in preskušanje
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1997
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 837-2:1997
angleško: Pressure gauges - Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges
slovensko: Pressure gauges - Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 837-3:1996
angleško: Pressure gauges - Part 3: Diaphragm and capsule pressure gauges - Dimensions, metrology, requirements and testing
slovensko: Merila tlaka - 3. del: Merila tlaka z membrano in mehovi - Mere, meroslovje, zahteve in preskušanje
TC: IMIN - Merilni instrumenti ICS: 17.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1997
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10052:2004
angleško: Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method (ISO 10052:2004)
slovensko: Akustika – Terenska merjenja izolirnosti pred zvokom v zraku in udarnim zvokom - Informativna metoda (ISO 10052:2004)
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01 91.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10843:1997
angleško: Acoustics - Methods for the description and physical measurement of single impulses or series of impulses
slovensko: Akustika - Metode za opis in fizikalne meritve posameznih ali zaporednih impulzov
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10847:1997
angleško: Acoustics -- In-situ determination of insertion loss of outdoor noise barriers of all types
slovensko: Akustika - Ugotavljanje zmanjšanja hrupa na terenu zaradi vseh vrst protihrupnih pregrad na prostem
TC: AKU - Akustika ICS: 17.140.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi