ICS: 25.120 - Preoblikovalni stroji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 71
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 289:2014
angleško: Plastics and rubber machines - Compression moulding machines and transfer moulding machines - Safety requirements
slovensko: Stroji za predelavo gume in plastike - Stiskalnice za tlačno oblikovanje in brizganje - Varnostne zahteve
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.120.10 83.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1369:2012
angleško: Founding - Magnetic particle testing
slovensko: Livarstvo - Preskušanje z magnetnim prahom
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 77.160 25.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1370:2011
angleško: Founding - Examination of surface condition
slovensko: Livarstvo - Preiskave hrapavosti površine
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.120.30 17.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12883:2000
angleško: Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost wax casting process
slovensko: Livarstvo - Naprave za izdelavo staljivih modelov za ulivanje z voščenimi staljivimi modeli
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.120.30 77.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12890:2000
angleško: Founding - Patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand moulds and sand cores
slovensko: Livarstvo - Modeli, modelne naprave in jedrovniki za izdelavo peščenih form in jeder
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.120.30 77.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12892:2000
angleško: Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost foam casting process
slovensko: Livarstvo - Naprave za izdelavo izparljivih modelov za ulivanje z izparljivimi modeli
TC: IFEK - Železne kovine ICS: 25.120.30 77.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15093:2008
angleško: Safety of Machinery - Safety requirements for hot flat rolling mills
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za valjarne (vroče valjanje)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.20 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15094:2008
angleško: Safety of Machinery - Safety requirements for cold flat rolling mills
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za valjarne (hladno valjanje)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 25.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15949:2012
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for bar mills, structural steel mills and wire rod mills
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za valjarne za palice, profilirano jeklo in žico
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.110 25.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16252:2012
angleško: Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Horizontal baling presses - Safety requirements
slovensko: Stroji za stiskanje odpadkov ali reciklirnih materialov - Vodoravno delujoče stiskalnice za bale - Varnostne zahteve
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.120.10 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16474:2015
angleško: Plastics and rubber machines - Tyre curing presses - Safety requirements
slovensko: Stroji za predelavo gume in plastike - Stiskalnice za vulkaniziranje - Varnostne zahteve
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.120.10 83.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16500:2014
angleško: Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Vertical baling presses - Safety requirements
slovensko: Stroji za stiskanje odpadkov ali reciklirnih materialov - Stiskalnice za bale - Varnostne zahteve
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.120.10 13.030.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28881:2013
angleško: Machine tools - Safety - Electro discharge machines (ISO 28881:2013)
slovensko: Obdelovalni stroji - Varnost - Elektroerozijski stroji (EDM) (ISO 28881:2013)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16092-1:2018
angleško: Machine tools safety - Presses - Part 1: General safety requirements (ISO 16092-1:2017)
slovensko: Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice - 1. del: Splošne varnostne zahteve (ISO 16092-1:2017)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 16092-2:2019
angleško: Machine tools safety - Presses - Part 2: Safety requirement for mechanical presses
slovensko: Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice - 2. del: Varnostna zahteva za mehanske stiskalnice
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.110 25.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16092-2:2020
angleško: Machine tools safety - Presses - Part 2: Safety requirement for mechanical presses
slovensko: Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice - 2. del: Varnostna zahteva za mehanske stiskalnice
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16092-3:2018
angleško: Machine tools safety - Presses - Part 3: Sarety requirements for hydraulic presses (ISO 16092-3:2017)
slovensko: Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice - 3. del: Varnostne zahteve za hidravlične stiskalnice (ISO 16092-3:2017)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 13.110 25.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16092-4:2020
angleško: Machine tools safety - Presses - Part 4: Safety requirements for pneumatic presses (ISO16092-4:2019)
slovensko: Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice - 4. del: Varnostne zahteve za pnevmatske stiskalnice (ISO 16092-4:2019)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62841-2-8:2016
angleško: Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 2-8: Particular requirements for hand-held shears and nibblers (IEC 62841-2-8:2016)
slovensko: Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 2-8. del: Posebne zahteve za ročne škarje in sekalnike (IEC 62841-2-8:2016)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.120.10 25.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 710:1997+A1:2010
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant and associated equipment
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za livarske stroje, stroje za izdelavo jeder in pripadajočo opremo
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 869:2006+A1:2009
angleško: Safety of machinery - Safety requirements for pressure metal diecasting units
slovensko: Varnost strojev - Varnostne zahteve za enote za tlačno ulivanje kovin
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1247:2004+A1:2010
angleško: Foundry machinery - Safety requirements for ladles, pouring equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi continuous casting machines
slovensko: Livarski stroji - Varnostne zahteve za livne ponve, opremo za vlivanje, stroje za centrifugalno vlivanje ter stroje za kontinuirno in polkontinuirno vlivanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1248:2001+A1:2009
angleško: Foundry machinery - Safety requirements for abrasive blasting equipment
slovensko: Livarski stroji - Varnostne zahteve za opremo za peskanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 25.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1265:1999+A1:2008
angleško: Safety of machinery - Noise test code for foundry machines and equipment
slovensko: Varnost strojev - Postopki za merjenje hrupa livarskih strojev in opreme
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.140.20 25.120.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 28881:2013/AC:2013
angleško: Machine tools - Safety - Electro-discharge machines - Technical Corrigendum 1 (ISO 28881:2013/Cor 1:2013)
slovensko: Obdelovalni stroji - Varnost - Elektroerozijski stroji (EDM) - Popravek (ISO 28881:2013/Cor 1:2013)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.120.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi