ICS: 91.100 - Gradbeni materiali

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 464
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 245:1986
angleško: Thermal insulation - Classification of building materials according to their thermal insulation properties
slovensko: Toplotna izolacija - Klasifikacija gradbenih materialov glede na toplotno izolativnost
TC: TOP - Toplota ICS: 91.100.60 91.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 538:1994
angleško: Clay roofing tiles for discontinuous laying - Flexural strength test
slovensko: Opečni strešniki - Preskus upogibne trdnosti
TC: IKER - Keramika ICS: 91.100.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1008:2002
angleško: Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete
slovensko: Voda za pripravo betona - Zahteve za vzorčenje, preskušanje in ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode, pridobljene iz procesov v industriji betona
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2003
slovenski jezik SISTP-SE: 68.20 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Concrete - Specification, performance, production and conformity - Rules for the implementation of SIST EN 206
slovensko: Beton - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost - Pravila za uporabo SIST EN 206
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
slovenski jezik SISTP-SI: 97.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for waterproofing - Requirements
slovensko: Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi - Zahteve
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
slovenski jezik SISTP-SE: 68.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Bitumen and bituminous binders - Polymer modified bitumen for road construction - Requirements - Rules for implementation of SIST EN 14023
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva - Cestogradbeni, s polimeri modificirani bitumni - Zahteve in pravila za uporabo SIST EN 14023
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
slovenski jezik SISTP-SB: 42.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Bitumen and bituminous binders - Cationic bituminous emulsions - Requirements
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva – Kationske bitumenske emulzije – Zahteve
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50 75.140
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
slovenski jezik SISTP-SB: 42.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Bitumen and bituminous binders - Bitumen solutions for priming - Requirements
slovensko: Bitumen in bitumenska veziva - Raztopine bitumenskega veziva za predhodne premaze - Zahteve
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.100.50 75.140
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
slovenski jezik SISTP-SA: 33.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for foof waterproofing - Requirements
slovensko: Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Zahteve
TC: VLA - Vlaga ICS: 91.060.20 91.100.50
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
slovenski jezik SISTP-SE: 68.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas - Requirements
slovensko: Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine - Zahteve
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.50
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
slovenski jezik SISTP-SA: 33.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 1901:1995
angleško: Regional Specifications and Recommendations for the avoidance of damaging alkali silica reactions in concrete
slovensko: Regionalne specifikacije in priporočila za preprečitev škodljivih alkalnosilikatnih reakcij v betonu
TC: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton ICS: 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2000
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TR 196-4:2007
angleško: Methods of testing cement - Part 4: Quantitative determination of constituents
slovensko: Metode preskušanja cementa - 4. del: Kvantitativno določanje sestavin
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 539-1:2005
angleško: Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 1: Impermeability test
slovensko: Opečni strešniki – Ugotavljanje fizikalnih lastnosti – 1. del: Preskus neprepustnosti za vodo
TC: IKER - Keramika ICS: 91.100.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2006
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 772-2:1998
angleško: Methods of test for masonry units - Part 2: Determination of percentage area of voids in aggregate concrete masonry units (by paper indentation)
slovensko: Metode preskušanja zidakov - 2. del: Ugotavljanje odstotnega deleža lukenj v betonskih zidakih (z odtisom na papirju)
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.15 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 772-3:1998
angleško: Methods of test for masonry units - Part 3: Determination of net volume and percentage of voids of clay masonry units by hydrostatic weighing
slovensko: Metode preskušanja zidakov - 3. del: Ugotavljanje neto prostornine in odstotnega deleža lukenj v opečnih zidakih s tehtanjem v vodi
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 772-4:1998
angleško: Methods of test for masonry units - Part 4: Determination of real and bulk density and of total and open porosity for natural stone masonry units
slovensko: Metode preskušanja zidakov - 4. del: Ugotavljanje prave in navidezne gostote kot tudi celotne in odprte poroznosti za zidake iz naravnega kamna
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.15 73.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 772-6:2001
angleško: Methods of test for masonry units - Part 6: Determination of bending tensile strength of aggregate concrete masonry units
slovensko: Metode preskušanja zidakov - 6. del: Določevanje upogibne natezne trdnosti betonskih zidakov
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 772-7:1998
angleško: Methods of test for masonry units - Part 7: Determination of water absorption of clay masonry damp proof course units by boiling in water
slovensko: Metode preskušanja zidakov - 7. del: Ugotavljanje vpijanja vode z namakanjem opečnih zidakov za zidove, neprepustne za vlago (obloge), v vreli vodi
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 772-9:1998
angleško: Methods of test for masonry units - Part 9: Determination of volume and percentage of voids and net volume of calcium silicate masonry units by sand filling
slovensko: Metode preskušanja zidakov - 9. del: Ugotavljanje lukenj in neto prostornine kot tudi odstotnega deleža lukenj v apneno peščenih zidakih, polnjenih s peskom
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 932-1:1996
angleško: Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling
slovensko: Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 1. del: Metode vzorčenja
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 932-2:1999
angleško: Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing laboratory samples
slovensko: Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 2. del: Metode zmanjševanja laboratorijskih vzorcev
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 932-3:1996
angleško: Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description
slovensko: Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 3. del: Postopek in izrazje poenostavljenega petrografskega opisa
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 932-6:1999
angleško: Tests for general properties of aggregates - Part 6: Definitions of repeatability and reproducibility
slovensko: Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 6. del: Definicije ponovljivosti in primerljivosti
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 933-2:1995
angleško: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures
slovensko: Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 2. del: Določevanje zrnavosti - Preskusna sita, velikosti nazivnih odprtin
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 933-5:1998
angleško: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles
slovensko: Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 5. del: Določevanje odstotka lomljenih površin zrn grobega agregata
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi