ICS: 71.100 - Proizvodi kemijske industrije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 493
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 48:2005
angleško: Wood preservatives - Determination of eradicant action against larvae of Anobium punctatum (De Geer) (laboratory method)
slovensko: Zaščitna sredstva za les - Ugotavljanje učinkovitosti zatiranja ličink navadnega trdoglavca Anobium punctatum (De Geer) (Laboratorijska metoda)
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 20-1:1992
angleško: Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against Lyctus Brunneus (Stephens) - Part 1: Application by surface treatment (laboratory method)
slovensko: Zaščitna sredstva za les - Določanje učinkovitosti preventivne zaščite proti rjavemu parketarju Lyctus brunneus (Stephens) - 1. del: Površinsko nanašanje - Laboratorijska metoda
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 20-2:1993
angleško: Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against Lyctus brunneus (Stephens) - Part 2: Application by impregnation (Laboratory method)
slovensko: Zaščitna sredstva za les - Določanje učinkovitosti preventivne zaščite proti rjavemu parketarju Lyctus brunneus (Stephens) - 2. del: Globinska impregnacija lesa - Laboratorijska metoda
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 212:2003
angleško: Wood preservatives - General guidance on sampling and preparation for analysis of wood preservatives and treated timber
slovensko: Zaščitna sredstva za les – Splošna navodila za vzorčenje in pripravo zaščitnih sredstev za les in zaščitenega lesa za analizo
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 275:1992
angleško: Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against marine borers
slovensko: Zaščitna sredstva za les – Ugotavljanje preventivne učinkovitosti zaščitnega sredstva proti morskim organizmom
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 304:1985
angleško: Surface active agents -- Determination of surface tension by drawing up liquid films
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Določanje površinske napetosti s sestavo tekočinskih filmov
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 330:2014
angleško: Wood preservatives - Determination of the relative protective effectiveness of a wood preservative for use under a coating and exposed out-of-ground contact - Field test: L-joint method
slovensko: Zaščitna sredstva za les - Terenska preskusna metoda za ugotavljanje relativne preventivne učinkovitosti zaščitnega sredstva za les, ki je pokrit in ni v stiku z zemljo – Terenski preskus: metoda vezi L
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 370:1993
angleško: Wood preservatives - Determination of eradicant efficacy in preventing emergence of Anobium punctatum (De Geer)
slovensko: Zaščitna sredstva za les – Ugotavljanje učinkovitosti preventivnega delovanja proti navadnemu trdoglavcu Anobium punctatum (De Geer)
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 456:1973
angleško: Surface active agents -- Analysis of soaps -- Determination of free caustic alkali
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Analize mil - Določevanje prostih jedkih alkalij
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 457:1983
angleško: Soaps -- Determination of chloride content -- Titrimetric method
slovensko: Mila - Določanje vsebnosti klorida - Titrimetrijska metoda
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 607:1980
angleško: Surface active agents and detergents -- Methods of sample division
slovensko: Površinsko aktivne snovi in detergenti - Metode delitve vzorca
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 672:1978
angleško: Soaps -- Determination of moisture and volatile matter content -- Oven method
slovensko: Mila - Določanje vlage in vsebnost hlapnih snovi - Metoda sušenja v pečici
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 684:1974
angleško: Analysis of soaps -- Determination of total free alkali
slovensko: Analiza mil - Določanje vseh prostih alkalij
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 696:1975
angleško: Surface active agents -- Measurement of foaming power -- Modified Ross-Miles method
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Merjenje moči penjenja - Modificirana Ross-Milesova metoda
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 807:2001
angleško: Wood preservatives - Determination of the effectiveness against soft rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms
slovensko: Zaščitna sredstva za les – Ugotavljanje učinkovitosti zaščitnega sredstva proti glivam razkrojevalkam lesa
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 862:1995
angleško: Surface active agents - Vocabulary - Trilingual version (ISO 862:1984/Cor 1:1993)
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Slovar - Trijezična izdaja (ISO 862:1984/P1:1993)
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 01.040.71 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 885:2004
angleško: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Polyaluminium chloride hydroxide silicate
slovensko: Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode – Polialuminijev klorid hidroksid silikat
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.20 71.100.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 886:2004
angleško: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Polyaluminium hydroxide silicate sulfate
slovensko: Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode – Polialuminijev hidroksid silikat sulfat
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.20 71.100.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 888:2004
angleško: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) chloride
slovensko: Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Železov (III) klorid
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.20 71.100.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 889:2004
angleško: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (II) sulfate
slovensko: Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Železov (II) sulfat
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.20 71.100.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 891:2004
angleško: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) chloride sulfate
slovensko: Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Železov (III) klorid sulfat
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.20 71.100.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 893:1989
angleško: Surface active agents -- Technical alkane sulfonates -- Methods of analysis
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Tehnični alkan sulfonati - Analitske metode
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 894:1977
angleško: Surface active agents -- Technical sodium primary alkylsulphates -- Methods of analysis
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Tehnični natrijevi primarni alkilsulfonati - Analitske metode
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 895:1977
angleško: Surface active agents -- Technical sodium secondary alkylsulphates -- Methods of analysis
slovensko: Površinsko aktivne snovi - Tehnični natrijevi sekundarni alkilsulfonati - Analitske metode
TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS: 71.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 935:2004
angleško: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium iron(III) chloride (monomeric) and aluminium iron(III) chloride hydroxide (monomeric)
slovensko: Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode – Aluminijev železov (III) klorid (monomerni) in aluminijev železov (III) klorid hidroksid (monomerni)
TC: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS: 13.060.20 71.100.80
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi