ICS: 25.040 - Sistemi za avtomatizacijo v industriji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 557 S1:1990
angleško: Binary direct voltage signals for process measurement and control systems
slovensko: Binary direct voltage signals for process measurement and control systems
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 848-3:2012
angleško: Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tools - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines
slovensko: Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalni stroji z vrtečim orodjem za enostransko obdelavo - 3. del: Numerično krmiljeni (NC) vrtalni in rezkalni stroji
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.040.20 79.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 11161:2007
angleško: Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements (ISO 11161:2007)
slovensko: Varnost strojev - Integrirani proizvodni sistemi - Osnovne zahteve (ISO 11161:2007)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 25.040.01 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13482:2014
angleško: Robots and robotic devices - Safety requirements for non-industrial robots - Non-medical personal care robot (ISO 13482:2014)
slovensko: Roboti in robotske naprave - Varnostne zahteve za neindustrijske robote - Nemedicinski roboti za osebno uporabo (ISO 13482:2014)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 25.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 19439:2006
angleško: Enterprise integration - Framework for enterprise modelling (ISO 19439:2006)
slovensko: Integracija programskih rešitev korporacij - Okvirne določbe o podjetniškem modeliranju (ISO 19439:2006)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 35.240.50 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3511-1:1977
angleško: Process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 1: Basic requirements
slovensko: Merilne krmilne funkcije in instrumentalna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 1. del: Osnovne zahteve
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 25.040.40 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3511-2:1984
angleško: Process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 2: Extension of basic requirements
slovensko: Merilne krmilne funkcije in instrumentalna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 2. del: Razširitev osnovnih zahtev
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 25.040.40 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3511-3:1984
angleško: Process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 3: Detailed symbols for instrument interconnection diagrams
slovensko: Merilne krmilne funkcije in instrumentna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 3. del: Podrobni simboli za krmilne sheme
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 25.040.40 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1995
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3511-4:1985
angleško: Industrial process measurement control functions and instrumentation -- Symbolic representation -- Part 4: Basic symbols for process computer, interface, and shared display/control functions
slovensko: Merilne krmilne funkcije in instrumentna oprema v procesni tehniki - Simboličen prikaz - 4. del: Osnovni simboli procesnih računalnikov, vmesnikov in skupnih prikazovalnih/krmilnih funkcij
TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS: 25.040.40 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 452.1 S1:1984
angleško: Analogue signals for process control systems -- Part 1: Direct current signals
slovensko: Analogue signals for process control systems - Part 1: Direct current signals
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 543.2 S1:1995
angleško: Performance and testing of teleprotection equipment of power systems -- Part 2: Analogue comparison systems
slovensko: Performance and testing of teleprotection equipment of power systems - Part 2: Analoguecomparison systems
TC: PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS: 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60382:1993
angleško: Analogue pneumatic signal for process control systems
slovensko: Analogue pneumatic signal for process control systems (IEC 60382:1991)
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61285:2004
angleško: Industrial-process control - Safety of analyser houses
slovensko: Regulacija industrijskih procesov - Varnost prostorov za analiziranje (IEC 61285:2004)
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61285:2015
angleško: Industrial-process control - Safety of analyzer houses (IEC 61285:2015)
slovensko: Nadzor industrijskih procesov - Varnost prostorov za analiziranje (IEC 61285:2015)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61297:1995
angleško: Industrial-process control systems - Classification of adaptive controllers for the purpose of evaluation
slovensko: Industrial-process control systems - Classification of adaptive controllers for the purpose of evaluation (IEC 61297:1995)
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 25.040.40 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61514:2002
angleško: Industrial-process control systems - Methods of evaluating the performance of valve positioners with pneumatic outputs
slovensko: Industrial-process control systems - Methods of evaluating the performance of valve positioners with pneumatic outputs
TC: MKP - Merjenje in krmiljenje v industrijskih procesih - odbor pridružen SIST/TC MOV ICS: 23.060.40 25.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61839:2014
angleško: Nuclear power plants - Design of control rooms - Functional analysis and assignment
slovensko: Jedrske elektrarne - Zasnova prostorov za vodenje - Analiza in dodeljevanje funkcij (IEC 61839:2000)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.040.99 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62061:2005
angleško: Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
slovensko: Varnost strojev – Funkcijska varnost na varnost vezanih električnih, elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov (IEC 62061:2005)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 13.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
Razveljavitev: 01-apr-2024
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62337:2007
angleško: Commissioning of electrical, instrumentation and control systems in the process industry - Specific phases and milestones
slovensko: Prevzemni postopki za električne, merilne in nadzorne sisteme v procesni industriji – Posamezne faze in mejniki (IEC 62337:2006)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62337:2012
angleško: Commissioning of electrical, instrumentation and control systems in the process industry - Specific phases and milestones (IEC 62337:2012)
slovensko: Prevzemni postopki za električne, merilne in nadzorne sisteme v procesni industriji - Posamezne faze in mejniki (IEC 62337:2012)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62381:2012
angleško: Automation systems in the process industry - Factory Acceptance Test (FAT), Site Acceptance Test (SAT) and Site Integration Test (SIT) (IEC 62381:2012)
slovensko: Avtomatizacijski sistemi v procesni industriji - Tovarniški prevzemni preskus (FAT), prevzemni preskus pri prevzemniku (SAT) in preskus integracije pri prevzemniku (SIT) (IEC 62381:2012)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62382:2013
angleško: Electrical and instrumentation loop check (IEC 62382:2012)
slovensko: Preverjanje električnih in merilnih zank (IEC 62382:2012)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62419:2009
angleško: Control technology - Rules for the designation of measuring instruments
slovensko: Tehnologija nadzora - Pravila za označevanje merilnih instrumentov (IEC 62419:2008)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 17.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62424:2016
angleško: Representation of process control engineering - Request in P&I diagrams and data exchange between P&ID tools and PCE-CAE tools (IEC 62424:2016)
slovensko: Predstavitev tehnike nadzora procesov - Zahteve pri diagramih P&I in za izmenjavo podatkov med orodji P&ID ter PCE-CAE (IEC 62424:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 35.240.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62460:2008
angleško: Temperature - Electromotive force (EMF) tables for pure-element thermocouple combinations
slovensko: Tabela temperatura-potencial za termospojne kombinacije čistih elementov (IEC 62460:2008)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 25.040.40 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi