ICS: 61 - OBLAČILNA INDUSTRIJA

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 292
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1103:2005
angleško: Textiles - Fabrics for apparel - Detailed procedure to determine the burning behaviour
slovensko: Tekstilije - Gorljivost - Oblačilne tekstilije - Podroben opis postopka za ugotavljanje gorljivosti oblačilnih tekstilij
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 61.020 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1392:2006
angleško: Adhesives for leather and footwear materials-Solvent-based and dispersion adhesives-Testing of bond strength under specified conditions
slovensko: Lepila za usnje in obutvene materiale - Raztopinska in disperzijska lepila - Preskusne metode za merjenje trdnosti vezave pod določenimi pogoji
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.180 61.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1414:1996
angleško: Touch and close fasteners - Cycling procedure for subsequent testing
slovensko: Sprijemna zapenjala - Postopek cikličnega zapiranja in odpiranja
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 61.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1415:1996
angleško: Touch and close fasteners - Behaviour of slit selvedges
slovensko: Sprijemna zapenjala - Obnašanje rezanih robov
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 61.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1416:1996
angleško: Touch and close fasteners - Determination of curvature
slovensko: Sprijemna zapenjala - Ugotavljanje ukrivljenosti
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 61.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1845:2007
angleško: Footwear manufacturing machines - Footwear moulding machines - Safety requirements
slovensko: Stroji za izdelavo obutve - Stroji za oblikovanje obutve - Varnostne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 61.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3759:2011
angleško: Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change (ISO 3759:2011)
slovensko: Tekstilije - Priprava, označevanje in merjenje preskušancev tekstilnih izdelkov in oblačil za preskuse ugotavljanja dimenzijskih sprememb (ISO 3759:2011)
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 61.020 59.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5971:2017
angleško: Size designation of clothes - Tights
slovensko: Označevanje velikosti oblačil - Nogavice
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 61.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9920:2009
angleško: Ergonomics of the thermal environment - Estimation of thermal insulation and water vapour resistance of a clothing ensemble (ISO 9920:2007, Corrected version 2008-11-01)
slovensko: Ergonomija toplotnega okolja - Ocenitev toplotne izolativnosti in odpornosti oblačil proti vodni pari (ISO 9920:2007, popravljena različica 2008-11-01)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 61.020 13.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10717:2010
angleško: Footwear - Test method for slide fasteners - Burst strength (ISO 10717:2010)
slovensko: Obutev - Preskusna metoda za zadrge - Razpočna trdnost (ISO 10717:2010)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 61.060 61.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10734:2016
angleško: Footwear - Test method for slide fasteners - Strength of slide fastener pullers (ISO 10734:2016)
slovensko: Obutev - Preskusna metoda za zadrge - Trdnost drsnega dela (ISO 10734:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 61.060 61.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10748:2011
angleško: Footwear - Test method for slide fasteners - Slider locking strength (ISO 10748:2011)
slovensko: Obutev - Preskusna metoda za zadrge - Trdnost drsnega dela (ISO 10748:2011)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 61.060 61.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10750:2018
angleško: Footwear - Test method for slide fasteners - Attachment strength of end stops (ISO 10750:2015)
slovensko: Obutev - Preskusna metoda za zadrge - Trdnost pritrditve končnikov pri zadrgi (ISO 10750:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 61.060 61.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10751:2016
angleško: Footwear - Test methods for slide fasteners - Resistance to repeated opening and closing (ISO 10751:2016)
slovensko: Obutev - Preskusne metode za zadrge - Odpornost proti ponavljajočemu se odpiranju in zapiranju (ISO 10751:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 61.060 61.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10764:2016
angleško: Footwear - Test methods for slide fasteners - Lateral strength (ISO 10764:2016)
slovensko: Obutev - Preskusne metode za zadrge - Stranska trdnost (ISO 10764:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 61.060 61.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10765:2010
angleško: Footwear - Test method for the characterization of elastic materials - Tensile performance (ISO 10765:2010)
slovensko: Obutev - Preskusna metoda za karakterizacijo elastičnih materialov - Lastnosti pri natezni obremenitvi (ISO 10765:2010)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 61.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10768:2010
angleško: Footwear - Test method for the determination of the resistance of elastic materials for footwear to repeated extension - Fatigue resistance (ISO 10768:2010)
slovensko: Obutev - Preskusna metoda za ugotavljanje odpornosti elastičnih materialov za obutev proti ponavljajočemu raztezanju - Odpornost proti utrujanju (ISO 10768:2010)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 61.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10821:2005
angleško: Industrial sewing machines - Safety requirements for sewing machines, units and systems (ISO 10821:2005)
slovensko: Industrijski šivalni stroji – Varnostne zahteve za šivalne stroje, enote in sisteme (ISO 10821:2005)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 61.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12222:1997
angleško: Footwear - Standard atmospheres for conditioning and testing of footwear and components for footwear
slovensko: Footwear - Standard atmospheres for conditioning and testing of footwear and components for footwear
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 61.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12240:1997
angleško: Touch and close fasteners - Determination of the overall and effective widths of tapes and the effective width of a closure
slovensko: Sprijemna zapenjala - Ugotavljanje celotne in efektivne širine trakov zapenjala in efektivne širine zapenjala
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 61.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12241:1999
angleško: Touch and close fasteners - Method for closure prior to washing and drying or dry cleaning
slovensko: Sprijemna zapirala - Metoda za zaščito pred pranjem in sušenjem ali kemičnim čiščenjem
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 61.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12242:1999
angleško: Touch and close fasteners - Determination of peel strength
slovensko: Sprijemna zapirala - Ugotavljanje odpornosti proti luščenju
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 61.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12243:1999
angleško: Touch and close fasteners - Determination of dimensional change in washing and drying and dry cleaning
slovensko: Sprijemna zapirala - Ugotavljanje dimenzijske spremembe pri pranju in sušenju ter kemičnem čiščenju
TC: ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki ICS: 61.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12705:2011
angleško: Adhesives for leather and footwear materials - Determination of colour change of white or bright coloured leather surfaces by migration
slovensko: Lepila za usnje in obutvene materiale - Ugotavljanje spremembe barve belih ali svetlo obarvanih usnjenih površin zaradi migracije
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 61.060 83.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12743:1999
angleško: Footwear - Test methods for outsoles - Compression energy
slovensko: Footwear - Test methods for outsoles - Compression energy
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 61.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi