ICS: 27 - PRENOS ENERGIJE IN TOPLOTE

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 474
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12952-12:2003
angleško: Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 12: Requirements for boiler feedwater and boiler water quality
slovensko: Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 12. del: Zahteve za kakovost napajalne in kotelne vode
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 27.060.30 13.060.25
Stopnja: 6060 Status: V reviziji
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 226:1987
angleško: Atomizing oil burners - Connecting dimensions between burners and heat generators
slovensko: Razprševalni oljni gorilniki - Priključne mere med gorilnikom in generatorjem toplote
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-A: 25.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 247:1997
angleško: Heat exchangers - Terminology
slovensko: Prenosniki toplote - Terminologija
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 293:1992
angleško: Oil pressure atomizing nozzles - Minimum requirements - Testing
slovensko: Tlačne šobe za razprševanje olja pri gorilnikih - Minimalne zahteve - Preskušanje
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 305:1997
angleško: Heat exchangers - Definitions of performance of heat exchangers and the general test procedure for establishing performance of all heat exchangers
slovensko: Prenosniki toplote - Definicije in splošni preskusni postopek za ugotavljanje njihovih lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 306:1997
angleško: Heat exchangers - Methods of measuring the parameters necessary for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote - Merilne metode in merilna točnost za ugotavljanje njihovih lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 307:1998
angleško: Heat exchangers - Guidelines to prepare installation, operating and maintenance instructions required to maintain the performance of each type of heat exchangers
slovensko: Prenosniki toplote – Smernice za pripravo navodil za vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje, ki zagotavljajo pravilno delovanje posameznih tipov prenosnikov toplote
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 308:1997
angleško: Heat exchangers - Test procedures for establishing performance of air to air and flue gases heat recovery devices
slovensko: Prenosniki toplote - Preskusni postopki za ugotavljanje lastnosti naprav za prenos toplote zrak/zrak in dimni plini/zrak
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Photovoltaic Systems - Terminology
slovensko: Fotonapetostni sistemi - Izrazje
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 01.040.27 27.160
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
slovenski jezik SISTP-SC: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1117:1998
angleško: Heat exchangers - Liquid cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote – Kondenzatorji hladiv, hlajeni s tekočino – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.200 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1118:1998
angleško: Heat exchangers - Refrigerant cooled liquid coolers - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote – Hladilniki tekočin, hlajeni s hladivom – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.200 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1148:1998
angleško: Heat exchangers - Water to water heat exchangers for district heating - Test procedures for establishing the performance data
slovensko: Prenosniki toplote – Prenosniki toplote voda/voda za daljinsko ogrevanje – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30 91.140.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Sončni fotonapetostni sistemi - Zahteve za načrtovanje, izvedbo in montažo
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 27.160
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
slovenski jezik SISTP-SD: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1216:1998
angleško: Heat exchangers - Forced circulation air-cooling and air-heating coils - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote – Hladilniki in grelniki zraka s prisilno konvekcijo – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje stavb ICS: 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 1404:1994
angleško: Determination of emissions from appliances burning gaseous fuels during type-testing
slovensko: Ugotavljanje emisij plinskih aparatov pri tipskem preskušanju
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.20 13.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 1472:1997
angleško: General guidance for the marking of gas appliances
slovensko: Splošno navodilo za označevanje plinskih aparatov
TC: PLN - Plinske naprave za dom ICS: 27.060.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
slovenski jezik SISTP-SC: 52.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1861:1998
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols
slovensko: Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 27.200 27.080 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8301:1991
angleško: Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Heat flow meter apparatus
slovensko: Toplotna izolacija - Določanje toplotne upornosti in sorodnih lastnosti v stacionarnem stanju - Merilnik toplotnega toka
TC: TOP - Toplota ICS: 27.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8302:1991
angleško: Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Guarded hot plate apparatus
slovensko: Toplotna izolacija - Določanje toplotne upornosti in sorodnih lastnosti v stacionarnem stanju - Aparat z zaščitenimi vročimi ploščami
TC: TOP - Toplota ICS: 27.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8497:1996
angleško: Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes (ISO 8497:1994)
slovensko: Toplotna izolacija - Določanje toplotne prevodnosti v stacionarnem stanju pri materialih za izolacijo okroglih cevi (ISO 8497:1994)
TC: TOP - Toplota ICS: 27.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8990:1996
angleško: Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box (ISO 8990:1994)
slovensko: Toplotna izolacija - Določanje toplotne prehodnosti v stacionarnem stanju - Metoda kalibrirane in zaščitene komore (ISO 8990:1994)
TC: TOP - Toplota ICS: 27.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9229:2007
angleško: Thermal insulation - Vocabulary (ISO 9229:2007)
slovensko: Toplotna izolacija - Definicije izrazov (ISO 9229:2007)
TC: TOP - Toplota ICS: 27.220 01.040.27
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški, francoski in nemški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9251:1995
angleško: Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials - Vocabulary (ISO 9251:1987)
slovensko: Toplotna izolacija - Pogoji prenosa toplote in lastnosti materialov - Slovar (ISO 9251:1987)
TC: TOP - Toplota ICS: 01.040.27 27.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški in francoski jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 9488:1999
angleško: Solar energy - Vocabulary (ISO 9488:1999)
slovensko: Solar energy - Vocabulary (ISO 9488:1999)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 27.160 01.040.71
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški, francoski in nemški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 10051:1996
angleško: Thermal insulation -- Moisture effects on heat transfer -- Determination of thermal transmissivity of a moist material
slovensko: Toplotna izolacija - Vpliv vlage na prenos toplote - Določanje toplotne prevodnosti vlažnega materiala
TC: TOP - Toplota ICS: 27.220
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi