ICS: 23.100 - Hidravlični sistemi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 299
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2942:2004
angleško: Hydraulic fluid power -- Filter elements -- Verification of fabrication integrity and determination of the first bubble point
slovensko: Fluidna tehnika – Hidravlika – Filtrski vložki – Overjanje kakovosti izdelave in ugotavljanje tlaka začetnega mehurjenja
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2943:1998
angleško: Hydraulic fluid power -- Filter elements -- Verification of material compatibility with fluids
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Filtrski vložki - Potrditev združljivosti gradiv s fluidi
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2944:2000
angleško: Fluid power systems and components -- Nominal pressures
slovensko: Fluidna tehnika - Imenski tlaki
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3320:2013
angleško: Fluid power systems and components - Cylinder bores and piston rod diameters and area ratios - Metric series
slovensko: Fluidna tehnika - Premeri valjev in batnic ter razmerja delovnih ploščin - Metrska vrsta
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3321:1975
angleško: Fluid power systems and components -- Cylinder bores and piston rod diameters -- Inch series
slovensko: Fluidna tehnika - Premeri valjev in batnic - Colska vrsta
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3662:1976
angleško: Hydraulic fluid power -- Pumps and motors -- Geometric displacements
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Črpalke in motorji - Geometrične iztisnine
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3722:1976
angleško: Hydraulic fluid power -- Fluid sample containers -- Qualifying and controlling cleaning methods
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Posode za vzorčenje fluidov - Vrednotenje in nadzor metod čiščenja
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3723:2015
angleško: Hydraulic fluid power - Filter elements - Method for end load test
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Filtrski vložki - Metoda končnega obremenilnega preskusa
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3862:2020
angleško: Rubber hoses and hose assemblies - Rubber-covered spiral-wire-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
slovensko: Gumene cevi in cevni priključki - S spiralnimi žicami ojačene hidravlične cevi za tekočine na oljni ali vodni osnovi - Specifikacija
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.40 23.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3939:1977
angleško: Fluid power systems and components -- Multiple lip packing sets -- Methods for measuring stack heights
slovensko: Fluidna tehnika - Zlogi ustničnih tesnilk - Postopki za merjenje višine tesnilnega zloga
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3968:2001
angleško: Hydraulic fluid power -- Filters -- Evaluation of differential pressure versus flow characteristics
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Filtri - Ocena tlačnega padca v odvisnosti od toka
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4021:1992
angleško: Hydraulic fluid power -- Particulate contamination analysis -- Extraction of fluid samples from lines of an operating system
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Analiza onesnaženja z delci - Odvzemanje vzorcev fluida iz naprav v delovanju
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4079:2017
angleško: Rubber hoses and hose assemblies - Textile-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids - Specification
slovensko: Gumene cevi in cevni priključki - S tekstilom ojačene hidravlične cevi za tekočine na oljni ali vodni osnovi - Specifikacija
TC: IPMA - Polimerni materiali in izdelki ICS: 83.140.40 23.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4391:1983
angleško: Hydraulic fluid power -- Pumps, motors and integral transmissions -- Parameter definitions and letter symbols
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Črpalke, motorji in variatorji - Definicije parametrov in njihove črkovne oznake
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4393:2015
angleško: Fluid power systems and components - Cylinders - Basic series of piston strokes
slovensko: Fluidna tehnika - Valji - Osnovna vrsta batnih gibov
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4399:2019
angleško: Fluid power systems and components -- Connectors and associated components -- Nominal pressures
slovensko: Fluidna tehnika - Priključki in pripadajoče komponente - Nazivni tlaki
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4400:1994
angleško: Fluid power systems and components -- Three-pin electrical plug connectors with earth contact -- Characteristics and requirements
slovensko: Fluidna tehnika - Tripolni električni vtični konektorji z ozemljitvijo - Lastnosti in zahteve
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.99
Stopnja: 9900 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1998
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4405:1991
angleško: Hydraulic fluid power -- Fluid contamination -- Determination of particulate contamination by the gravimetric method
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Onesnaženje fluidov - Ugotavljanje onesnaženosti z delci - Gravimetrijska metoda
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 4407:2002
angleško: Hydraulic fluid power -- Fluid contamination -- Determination of particulate contamination by the counting method using an optical microscope
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Onesnaženje fluidov - Ugotavljanje onesnaženosti z delci - Metoda štetja delcev z optičnim mikroskopom
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4413:2010
angleško: Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4413:2010)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 23.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 4414:2010
angleško: Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)
slovensko: Fluidna tehnika - Pnevmatika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4414:2010)
TC: VSN - Varnost strojev in naprav ICS: 23.140 23.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5781:2016
angleško: Hydraulic fluid power -- Pressure-reducing valves, sequence valves, unloading valves, throttle valves and check valves -- Mounting surfaces
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Tlačno-reducirni ventili, sekvenčni ventili, razbremenilni ventili, dušilni ventili in protipovratni ventili - Priključne površine
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.060.01 23.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6150:2018
angleško: Pneumatic fluid power -- Cylindrical quick-action couplings for maximum working pressures of 1 MPa, 1,6 Mpa, and 2,5 MPa (10 bar, 16 bar and 25 bar) -- Plug connecting dimensions, specifications, application guidelines and testing
slovensko: Fluidna tehnika - Pnevmatika - Hitre cevne spojke za največje delovne tlake 1 MPa, 1,6 MPa in 2,5 MPa (10 bar, 16 bar in 25 bar) - Mere vtičev, specifikacije, navodila za uporabo in preskušanje
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6164:2018
angleško: Hydraulic fluid power -- Four-screw, one-piece square flange connections for use at pressures of 42 MPa, DN 25 to 80
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Enodelni 4-vijačni kvadratni prirobnični spoji za tlake 42 MPa, DN 25 do 80
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6264:1998
angleško: Hydraulic fluid power -- Pressure-relief valves -- Mounting surfaces
slovensko: Fluidna tehnika - Hidravlika - Tlačni omejevalni ventili - Priključne površine
TC: IHPV - Hidravlika in pnevmatika ICS: 23.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi