ICS: 71.040 - Analitska kemija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 499
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61010-1:2010/A1:2019
angleško: Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2010/A1:2016 , modified)
slovensko: Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo - 1. del: Splošne zahteve (IEC 61010-1:2010/A1:2016, spremenjen)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 71.040.10 19.080
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04
angleško: Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2010/A1:2016/COR1:2019)
slovensko: Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo - 1. del: Splošne zahteve (IEC 61010-1:2010/A1:2016/COR1:2019)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 71.040.10 19.080
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 383:1976
angleško: Laboratory glassware -- Interchangeable conical ground joints
slovensko: Laboratorijska steklovina - Medsebojno zamenljivi stožčasto brušeni spoji
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 384:2015
angleško: Laboratory glass and plastics ware - Principles of design and construction of volumetric instruments (ISO 384:2015)
slovensko: Laboratorijska steklena in plastična posoda - Načela za oblikovanje in konstruiranje volumetrijske steklovine (ISO 384:2015)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.060 71.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 385:2005
angleško: Laboratory glassware - Burettes (ISO 385:2005)
slovensko: Laboratorijska steklovina – Birete (ISO 385:2005)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.20 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 387:1977
angleško: Hydrometers -- Principles of construction and adjustment
slovensko: Hidrometri - Načela za konstruiranje in umerjanje
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 641:1975
angleško: Laboratory glassware -- Interchangeable spherical ground joints
slovensko: Laboratorijska steklovina - Medsebojno zamenljivi kroglasto brušeni spoji
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 648:2008
angleško: Laboratory glassware - Single volume pipettes (ISO 648:2008)
slovensko: Laboratorijska steklovina - Pipete z eno oznako volumna (ISO 648:2008)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 17.060 71.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 650:1977
angleško: Relative density 60/60 degrees F hydrometers for general purposes
slovensko: Hidrometri za relativno gostoto za splošno uporabo 60/60 °F
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 718:1990
angleško: Laboratory glassware -- Thermal shock and thermal shock endurance -- Test methods
slovensko: Laboratorijska steklovina - Termični šok in vzdržljivost pri termičnem šoku - Preskusne metode
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 758:1976
angleško: Liquid chemical products for industrial use -- Determination of density at 20 degrees C
slovensko: Tekoči kemijski proizvodi za industrijsko uporabo - Določanje gostote pri 20 °C
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 759:1981
angleško: Volatile organic liquids for industrial use -- Determination of dry residue after evaporation on water bath -- General method
slovensko: Hlapne organske tekočine za industrijsko uporabo - Določanje suhega preostanka po odhlapevanju na vodni kopeli - Splošna metoda
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 760:1978
angleško: Determination of water -- Karl Fischer method (General method)
slovensko: Določanje vode - Karl Fischerjeva metoda (Splošna metoda)
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 835:2007
angleško: Laboratory glassware - Graduated pipettes (ISO 835:2007)
slovensko: Laboratorijska steklovina - Graduirane pipete (ISO 835:2007)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 918:1983
angleško: Volatile organic liquids for industrial use -- Determination of distillation characteristics
slovensko: Hlapne organske tekočine za industrijsko uporabo - Določanje destilacijskih karakteristik
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1042:1999
angleško: Laboratory glassware - One-mark volumetric flasks (ISO 1042:1998)
slovensko: Laboratorijska steklovina - Volumetrijske steklenice z eno oznako (ISO 1042:1998)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 71.040.20 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1392:1977
angleško: Determination of crystallizing point -- General method
slovensko: Določanje kristalizacijske točke - Splošna metoda
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1601:2017
angleško: Liquid petroleum products - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content in unleaded petrol - Method by gas chromatography (O-FID)
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Določevanje organskih kisikovih spojin in celotnega organsko vezanega kisika v neosvinčenem motornem bencinu - Metoda s plinsko kromatografijo (O-FID)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20 71.040.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1768:1975
angleško: Glass hydrometers -- Conventional value for the thermal cubic expansion coefficient (for use in the preparation of measurement tables for liquids)
slovensko: Stekleni hidrometri - Dogovorjena vrednost za termični kubični ekspanzijski koeficient (za uporabo pri pripravi merilnih tabel za tekočine)
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1769:1975
angleško: Laboratory glassware -- Pipettes -- Colour coding
slovensko: Laboratorijska steklovina - Pipete - Barvno kodiranje
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20 01.070
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1772:1975
angleško: Laboratory crucibles in porcelain and silica
slovensko: Laboratorijski talilni lončki iz porcelana in čistega stekla
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1773:1997
angleško: Laboratory glassware -- Narrow-necked boiling flasks
slovensko: Laboratorijska steklovina - Vrelne bučke (z ozkim vratom)
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 1775:1975
angleško: Porcelain laboratory apparatus -- Requirements and methods of test
slovensko: Porcelanske laboratorijske naprave - Zahteve in preskusne metode
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 71.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1784:2003
angleško: Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat - Gas chromatographic analysis of hydrocarbons
slovensko: Živila - Prepoznavanje obsevane hrane, ki vsebuje maščobo - Plinska kromatografska analiza ogljikovodikov
TC: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi ICS: 71.040.50 67.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 196-2:2013
angleško: Method of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement
slovensko: Metode preskušanja cementa - 2. del: Kemijska analiza cementa
TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS: 71.040.40 91.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi