ICS: 13 - VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA. VARNOST

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 479
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Fire protection - Safety signs - Emergency escape, fire fighting equipment and fire alarm call point
slovensko: Požarna zaščita - Varnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za gašenje in ročni javljalniki požara
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.20
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-1996
slovenski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50134-1:2002
angleško: Alarm systems - Social alarm systems -- Part 1: System requirements
slovensko: Alarmni sistemi - Socialni alarmni sistemi - 1. del: Sistemske zahteve
TC: EAL - Električni alarmi ICS: 13.320
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jan-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 13.220.50 91.010.30
Stopnja: 7160 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila – Požarnoodporno projektiranje – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30 13.220.50
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 13.220.01 91.080.40 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2:1992
angleško: Classification of fires
slovensko: Klasifikacija požarov
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 3-8:2006
angleško: Portable fire extinguishers - Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction, resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar
slovensko: Prenosni gasilniki - 8. del: Dodatne zahteve k EN 3-7 za konstrukcijo, odpornost proti tlaku in mehanski preskusi za gasilnike z največjim dovoljenim tlakom, enakim ali nižjim od 30 bar
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 3-9:2006
angleško: Portable fire extinguishers - Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for pressure resistance of CO2 extinguishers
slovensko: Prenosni gasilniki - 9. del: Dodatne zahteve k EN 3-7 za odpornost proti tlaku za gasilnike s CO2
TC: POZ - Požarna varnost ICS: 13.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 134:1998
angleško: Respiratory protective devices - Nomenclature of components
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Poimenovanje sestavnih delov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 135:1998
angleško: Respiratory protective devices - List of equivalent terms
slovensko: Oprema za varovanje dihal – Seznam ustreznih izrazov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30 01.040.13
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 136:1998
angleško: Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Obrazne maske - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 137:2006
angleško: Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 138:1994
angleško: Respiratory protective devices - Fresh air hose breathing apparatus for use with full face mask, half mask or mouthpiece assembly - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Cevni dihalni aparat za vdihavanje svežega zraka za uporabo z obrazno masko, polobrazno masko ali ustnikom - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1996
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 140:1998
angleško: Respiratory protective devices - Half masks and quarter masks - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal – Polobrazne in četrtinske maske – Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 142:2002
angleško: Respiratory protective devices - Mouthpiece assemblies - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Ustniki - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 143:2000
angleško: Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Filtri za zaščito pred delci - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 145:1997
angleško: Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus compressed oxygen or compressed oxygen-nitrogen type - Requirements, testing, marking
slovensko: Oprema za varovanje dihal - Avtonomni dihalni aparat z zaprtim krogom z dovodom stisnjenega kisika ali stisnjenega kisika in dušika - Zahteve, preskušanje, označevanje
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 166:2001
angleško: Personal eye-protection - Specifications
slovensko: Osebno varovanje oči - Specifikacije
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 167:2001
angleško: Personal eye-protection - Optical test methods
slovensko: Osebno varovanje oči - Metode optičnih preskusov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 168:2001
angleško: Personal eye-protection - Non-optical test methods
slovensko: Osebno varovanje oči - Metode neoptičnih preskusov
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 169:2002
angleško: Personal eye-protection - Filters for welding and related techniques - Transmittance requirements and recommended use
slovensko: Osebno varovanje oči - Filtri za varilne in sorodne tehnike - Zahteve prepustnosti in priporočena uporaba
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 170:2002
angleško: Personal eye-protection - Ultraviolet filters - Transmittance requirements and recommended use
slovensko: Osebno varovanje oči - Ultravijolični filtri - Zahteve za prepustnost in priporočena uporaba
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 171:2002
angleško: Personal eye-protection - Infrared filters - Transmittance requirements and recommended use
slovensko: Osebno varovanje oči - Infrardeči filtri - Zahteve za prepustnost in priporočena uporaba
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 172:1994
angleško: Personal eye protection - Sunglare filters for industrial use
slovensko: Osebno varovanje oči - Filtri za zaščito pred sončnim bleskom v industriji
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 174:2001
angleško: Personal eye-protection - Ski goggles for downhill skiing
slovensko: Osebno varovanje oči - Smučarska očala
TC: OVP - Osebna varovalna oprema ICS: 97.220.20 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi